Hopp til hovedinnald
 • Skyss sine bussar i Vestland*
 • Bybanen i Bergen
 • Askøybåten - båtruta Kleppestø - Strandkaien
 • Nordhordlandsbåten - båtruta Knarvik - Frekhaug - Bergen
 • Eidesvik-Espevær
 • Florabassenget (gjeld passasjerar):
  • Florø-Askrova-Stavang-Svanøy (Florabassenget sør)
  • Florø-Barekstad-Batalden-Fanøy-Rognaldsvåg-Kinn (Florabassenget nord og vest) 
 • Kaupanger kai - Frønningen (gjeld passasjerar)

* Merk: Gjeld ikkje på flybussane i Førde og Sogndal.

Merk: Her finn du prisar for reiser med bil på rutene i Florabassenget og Kaupanger kai - Frønningen. 

ENKELTBILLETT
Ei sone: 44 kr   
To soner: 67 kr
Tre soner: 116 kr
Fire-sju soner: 164 kr

Kontanttillegg: I sone A må du betale kontanttillegg når du kjøper enkeltbillett kontant om bord. Kontanttillegg for vaksen, student og militær er 16 kroner, og for barn og honnør 8 kroner.

Reiserabatt: Ved kjøp av enkeltbillett til vaksen i appen Skyss Billett, får du ekstra rabatt om du reiser meir enn ein gong i månaden.

PERIODEBILLETT
7-dagarsbillett
Ei sone: 250 kr
To soner: 375 kr
Tre soner: 625 kr
Fire-sju soner: 875 kr

30-dagarsbillett
Ei sone: 785 kr
To soner: 1175 kr
Tre soner: 1955 kr
Fire-sju soner: 2740 kr

180-dagarsbillett
Ei sone: 3925 kr
To soner: 5875 kr
Tre soner: 9775 kr
Fire-sju soner: 13700 kr

24-TIMARSBILLETT
Ei sone: 110 kr
To soner: 165 kr
Tre soner: 290 kr
Fire-sju soner: 410 kr

Makspris er fire soner.
Prisar frå 1. februar 2024.

VAKSEN
Skyss sine bussar, bybanen og nokre båtruter blir ein vaksen rekna som reisande frå fylte 18 år.

Vaksen reisande betalar ordinær pris. Dersom du ikkje høyrer til ein kategori med rett til rabattert pris, betalar du ordinær pris.

FAMILIERABATT
Med familierabatt kan reisande over 18 år med gyldig billett ta med seg inntil fire barn frå 6 til og med 17 år gratis kvar dag, heile året. 

BILLETTKONTROLL
For å reise kollektivt må du ha gyldig billett. Alle som reiser med billettar til rabattert pris, må i ein eventuell billettkontroll også vise gyldig bevis på at dei har krav på rabattert pris. 

ENKELTBILLETT
Ei sone: 22 kr 
To soner: 33 kr
Tre soner: 56 kr
Fire-sju soner: 80 kr

Kontanttillegg: I sone A må du betale kontanttillegg når du kjøper enkeltbillett kontant om bord. Kontanttillegg for vaksen, student og militær er 16 kroner, og for barn og honnør 8 kroner.

PERIODEBILLETT
7-dagarsbillett
Ei sone: 125 kr
To soner: 190 kr
Tre soner: 315 kr
Fire-sju soner: 440 kr

30-dagarsbillett
Ei sone: 390 kr
To soner: 585 kr
Tre somer: 975 kr
Fire-sju soner: 1370 kr

NB: For deg mellom 16 til og med 20 år anbefaler vi 30-dagars ungdomsbillett. Då kan du reise i heile Vestland for 390 kr per månad. 

180-dagarsbillett
Ei sone: 1960 kr
To soner: 2940 kr
Tre soner: 4890 kr
Fire-sju soner: 6850 kr

24-TIMARSBILLETT
Ei sone: 55 kr
To soner: 85 kr
Tre soner: 145 kr
Fire-sju soner: 205 kr

Makspris er fire soner.
Prisar frå 1. februar 2024.

BARN
Skyss sine bussar, Bybanen og nokre båtruter vert barn rekna som reisande frå fylte 6 år til og med 17 år. Barn får om lag 50 prosent rabatt på ordinær vaksenpris på enkeltbillett og periodebillett. Barn under 6 år reiser gratis. 

FAMILIERABATT
Med familierabatt kan reisande over 18 år med gyldig billett ta med seg inntil fire barn frå 6 til og med 17 år gratis kvar dag, heile året.

BILLETTKONTROLL
For å reise kollektivt må du ha gyldig billett. Alle som reiser med billettar til rabattert pris, må i ein eventuell billettkontroll også vise gyldig bevis på at dei har krav på rabattert pris. Ved tvil om alder på barn, kan det krevjast gyldig legitimasjon.

ENKELTBILLETT
Ei sone: 22 kr 
To soner: 33 kr
Tre soner: 56 kr
Fire-sju soner: 80 kr

Kontanttillegg: I sone A må du betale kontanttillegg når du kjøper enkeltbillett kontant om bord. Kontanttillegg for vaksen, student og militær er 16 kroner, og for barn og honnør 8 kroner.

PERIODEBILLETT
7-dagarsbillett
Ei sone: 125 kr
To soner: 190 kr
Tre soner: 315 kr
Fire-sju soner: 440 kr

30-dagarsbillett
Ei sone: 390 kr
To soner: 585 kr
Tre somer: 975 kr
Fire-sju soner: 1370 kr

180-dagarsbillett
Ei sone: 1960 kr
To soner: 2940 kr
Tre soner: 4890 kr
Fire-sju soner: 6850 kr

24-TIMARSBILLETT
Ei sone: 55 kr
To soner: 85 kr
Tre soner: 145 kr
Fire-sju soner: 205 kr

Makspris er fire soner.
Prisar frå 1. februar 2024.

OM HONNØRRABATT
Honnørreisande får om lag 50 prosent rabatt på ordinær vaksenpris på enkeltbillettar, 24-timarsbillettar og periodebillettar til Skyss sine bussar, Bybanen og nokre båtruter.

Honnørrabatten gjeld

 • personar over 67 år
 • personar med honnørkort frå NAV. Dette gjeld personar som får uførepensjon etter folketrygdlova med uføregrad 50 prosent eller meir, personar med tilsvarande uføretrygd frå eit anna EØS-land og uføre flyktningar med supplerande stønad.
 • blinde eller døvblinde med tilleggslegitimasjonskort (sjå detaljert informasjon her).
 • ektefelle eller partnar (registrert etter Ekteskapslova) som reiser i følgje med person med honnørbillett.

FAMILIERABATT
Med familierabatt kan reisande over 18 år med gyldig billett ta med seg inntil fire barn frå 6 til og med 17 år gratis kvar dag, heile året.

BILLETTKONTROLL
For å reise kollektivt må du ha gyldig billett. Alle som reiser med billettar til rabattert pris, må i ein eventuell billettkontroll også vise gyldig bevis på at dei har krav på rabattert pris. 

Dersom du er over 67 år, vil legitimasjon med bilde som viser alderen din bli rekna som gyldig bevis på at du har krav på honnørrabatt.

Dersom du er under 67 år og skal reise med honnørbillett, må du i tillegg til legitimasjon med bilde vise fram honnørkort frå NAV eller tilleggslegitimasjonskort frå Noregs Blindeforbund eller Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Du finn meir informasjon om gyldig bevis her.

For deg mellom 16 til og med 20 år anbefaler vi 30-dagars ungdomsbillett til 390 kr.

Med ungdomsbillett kan du reise så mykje du vil med buss, bybane, tog, ferje og båt heile Vestland. 

Les meir om ungdomsbilletten

ENKELTBILLETT
Ei sone: 26 kr 
To soner: 39 kr
Tre soner: 67 kr
Fire-sju soner: 95 kr

Kontanttillegg: I sone A må du betale kontanttillegg når du kjøper enkeltbillett kontant om bord. Kontanttillegg for vaksen, student og militær er 16 kroner, og for barn og honnør 8 kroner.

PERIODEBILLETT
7-dagarsbillett
Ei sone: 150 kr
To soner: 225 kr
Tre soner: 375 kr
Fire-sju soner: 525 kr

30-dagarsbillett
Ei sone:  470 kr
To soner: 705 kr
Tre soner: 1175 kr
Fire-sju soner: 1645 kr

180-dagarsbillett
Ei sone: 2355 kr
To soner: 3525 kr
Tre soner: 5865 kr
Fire-sju soner: 8220 kr

24-TIMARSBILLETT
Ei sone: 65 kr
To soner: 100 kr
Tre soner: 175 kr
Fire-sju soner: 245 kr

Makspris er fire soner.
Prisar frå 1. februar 2024.

OM STUDENTRABATT
Skyss sine bussar, Bybanen og nokre båtruter får studentar 40 prosent rabatt på enkeltbillett, 24-timarsbillett og periodebillettar for 7, 30 og 180 dagar. 

FAMILIERABATT
Med familierabatt kan reisande over 18 år med gyldig billett ta med seg inntil fire barn frå 6 til og med 17 år gratis kvar dag, heile året.

BILLETTKONTROLL
For å reise kollektivt må du ha gyldig billett. Alle som reiser med billettar til rabattert pris, må i ein eventuell billettkontroll også vise gyldig bevis på at dei har krav på rabattert pris. Informasjon om gyldig bevis for studentar finn du her.

ENKELTBILLETT
Ei sone: 44 kr 
To soner: 44 kr
Tre soner: 56 kr
Fire-sju soner: 80 kr

Kontanttillegg: I sone A må du betale kontanttillegg når du kjøper enkeltbillett kontant om bord. Kontanttillegg for vaksen, student og militær er 16 kroner, og for barn og honnør 8 kroner.

Makspris er fire soner.
Prisar frå 1. februar 2024.

OM MILITÆRRABATT
Militær er vernepliktig mannskap (førstegongsteneste). På Skyss sine bussar, Bybanen og nokre båtruter får militærreisande 50 prosent rabatt på ordinær vaksenpris på enkeltbillettar, men lågaste pris er lik ordinær vaksenpris for ei sone. Det blir ikkje gitt militærrabatt på periodebillettar.

FAMILIERABATT
Med familierabatt kan reisande over 18 år med gyldig billett ta med seg inntil fire barn frå 6 til og med 17 år gratis kvar dag, heile året.

BILLETTKONTROLL
For å reise kollektivt må du ha gyldig billett. Alle som reiser med billettar til rabattert pris, må i ein eventuell billettkontroll også vise gyldig bevis på at dei har krav på rabattert pris. Informasjon om gyldig bevis for militærreisande finn du her.

Med familierabatt kan du som er over 18 år ta med deg opptil fire barn gratis. Rabatten gjeld kvar dag heile året.

Hugs at:

 • Du må vere over 18 år og ha gyldig billett for vaksen, honnør, student eller militær.
 • Barna må vere mellom 6 og 18 år.
 • Barn under 6 år reiser gratis. 

Familierabatten gjeld på Skyss sine bussar, bybanen og nokre båtruter. Ver merksam på at rabatten ikkje gjeld på flybussane i Førde og Sogndal. 

Familierabatt på tog
Rabatten gjeld på tog mellom Bergen-Arna-Trengereid dersom du har enkeltbillett eller 24-timarsbillett for sone A, og på tog mellom Bergen-Voss dersom du har periodebillett (7, 30 eller 180 dagar) for sonene A, E og F.

Når du kjøper billett til ti eller fleire personar samtidig, får du 17 prosent grupperabatt på vaksenbillettar til Skyss sine bussar, bybanen og nokre båtruter.

I appen Skyss Billett og i nettbutikken blir grupperabatten automatisk rekna ut når du kjøper billettane. 

Har du reiserabatt og kjøper ti eller fleire vaksenbillettar i appen Skyss Billett, vil du alltid få den beste rabatten.

Hugs at:

 • Du får grupperabatt på enkeltbillettar til vaksen. Rabatten kan ikkje kombinerast med andre rabattar, med unntak av reiserabatt.
 • Dersom gruppa inkluderer reisande som har billett for barn, student, honnør eller militær, vil dei telle med i talet. Dei får ikkje grupperabatt i tillegg til annan rabatt, for eksempel studentrabatt. 
 • Barn under 6 år reiser gratis.

Du slepp å betale kontanttillegg i sone A dersom du kjøper gruppebillett med kontantar om bord. 

Vi minner om at grupper på 15 personar eller fleire må melde frå til operatør før reisa. 

For gruppereiser med tog, sjå vy.no.

Grupperabatten gjeld ikkje på flybussane i Førde og Sogndal.

Buss og bybanen:
På buss og bybanen har sykkel/el-sykkel og stor sparkesykkel/el-sparkesykkel same pris som barn. Du kan berre ta med desse på bussar med eigna plassering, dersom det er ledig plass og sjåføren finn det forsvarleg.

Pris for sykkel:
Ei sone: 22 kr 
To soner: 33 kr
Tre soner: 56 kr
Fire-sju soner: 80 kr

Dersom du har ein ein samanlagt sykkel/sparkesykkel/, kan du ta denne med som handbagasje utan ekstra kostnad. Syklar som kan demonterast eller leggast saman kan tas med i bagasjerom på buss. 

Askøybåten, Nordhordlandsbåten, Florabassenget og Kaupanger kai-Frønningen:
Det er gratis å ta med sykkel/el-sykkel og sparkesykkel/el-sparkesykkel på desse båtrutene, så lenge det er plass.

Dersom det er plass på transportmiddelet og dyret ikkje er til sjenanse for dei andre reisande, kan dyret takast med. Dyr skal sikrast i band eller bur under transporten og må ikkje hindre fri passasje. Dyr som er aggressive eller sjenerer dei reisande på anna vis, kan bli sett av under transporten.

Dyr/hundar reiser gratis på:

 • Skyss sine bussar i Vestland
 • Bybanen i Bergen
 • Alle båtar i Hordaland
 • Båtrutene i Florabassenget og båtruta Kaupanger kai – Frønningen 

På andre båtar i Sogn og Fjordane kan hundar takast med til barnetakst.

Om du reiser med hund og har overgang til tog eller ekspressbuss, må du vere obs på at dei har eigne reglar.

På buss, Bybanen og båt:
Følgeperson til person med nedsett funksjonsevne som har følgekort, reiser gratis på Skyss sine transportmiddel. Følgepersonen treng ikkje eigen billett (gjeld både enkeltbillett og periodebillett).

På tog:
Når du brukar Skyss-billett på reiser med tog i sone A (mellom Bergen og Trengereid), gjeld same vilkår som på buss, Bybanen og båt.

På reiser med tog utanfor sone A, gjeld eigne reglar. Sjå Vy.no for meir informasjon.

BILLETTKONTROLL:
For å reise kollektivt må du ha gyldig billett. Alle som reiser med billettar med rabattert pris, må i ein eventuell billettkontroll vise gyldig bevis på at dei har krav på rabattert pris. For følgeperson gjeld gyldig følgebevis. Det er personen med nedsett funksjonsevne som har beviset.

Desse Skyss-billettane kan du bruke på ekspressbuss.

Merk: For reiser med ekspressbussar, flybussar og Serviceskyss, gjeld eigne prisar.

Prøveordning med gratis reise for asylsøkarar

Nyttig informasjon

Informasjon om soner og sonekart

Slik kjøper du billett

Reglement for prisar og rabattordningar for Skyss sine bussar, bybanen og båtar som blir prisa som buss

Takk for at du hjelper oss å bli betre!

Fann du det du leita etter?

Du vil ikkje få svar på denne meldinga. Den er berre for å hjelpe oss å bli betre. Treng du hjelp kan du kontakte kontakte kundeservice her.

Du vil ikkje få svar på denne meldinga. Den er berre for å hjelpe oss å bli betre. Treng du hjelp kan du kontakte kontakte kundeservice her.