Hopp til hovedinnald

Aktive avvik

Det er fleire innstilte turar på linje 2 på grunn av mannskapsmangel. Beklager ulempa!
Avgangar som er innstilt:

 • Frå Bergen sentrum: kl. 10.05, 10.55, 11.45, 11.45, 12.35, 13.25
 • Frå Fyllingsdalen: 9.40, 10.30, 11.20, 12.10, 13.00, 13.50

Gyldig til: 26.11.22 14.10

Sist oppdatert: 26.11.22 09.57

På grunn av vannledningsbrudd vil det vere stengd for bussar i Landåslien frå kl. 09.00 søndag 27. november.

Haldeplass Strimmelen – Kolstien – Kanonhaugen er ikkje i bruk medan vegen er stengd for bussane. Alternative haldeplassar er Øvre Sollien – Erleveien – Wiers-Jenssens vei.

Omkøyring via Nattlandsveien og Lægdene/Montana i begge retningar.

Det er forventa at arbeidet held fram til om lag kl. 17.00. Så fort vegen blir opna, vil bussane gå tilbake til å køyre normal trasé via Landåslien.

Gyldig til: 27.11.22 19.00

Sist oppdatert: 24.11.22 20.40

Morvikvegen er stengd mellom Viddalen og Bakketoppen kl. 22.00 – 05.15 (neste dag) søndag, måndag og tysdag 27.-29. november på grunn av vegarbeid.

Det er sett inn minibuss som køyrer mellom Støbotn og Bakketoppen, og linje 3 køyrer som normalt mellom Viddalen og Vadmyra. Reisande må gå ca. 300 m. mellom Bakketoppen og Viddalen kor vegen er stengd.

På dagtid (mellom kl. 05.15 og 22.00) er vegen open og bussen køyrer som normalt.

Følgande avgangar blir køyrd med minibuss mellom Støbotn og Bakketoppen søndag 27. november:

 • Frå Støbotn mot Viddalen: kl. 22.16, 22.46, 23.16, 23.46.
 • Frå Viddalen mot Støbotn: kl. 22.18, 22.48, 23.18, 23.48, 00.18 og 00.48.
Følgande avgangar blir køyrd med minibuss mellom Støbotn og Bakketoppen måndag 28. november og tysdag 29. november:
 • Frå Støbotn mot Viddalen: kl. 22.00, 22.20, 22.40, 23.00, 23.20, 23.40, 00.00, 00.20, 00.40.
 • Frå Viddalen mot Støbotn: kl. 22.13, 22.33, 22.53, 23.13, 23.33, 23.53, 00.13, 00.33, 00.53, 01.13, 01.33, 01.53.

Gyldig til: 30.11.22 02.15

Sist oppdatert: 25.11.22 12.13

Skiftesvikvegen vil bli stengd frå kl. 07.00 laurdag 26. november til og med 05.30 måndag 28. november på grunn av vegarbeid.

Merk at avgang frå Marikoven snuplass kl. 06.08 går som normalt laurdag morgon. Vegen er stengd frå kl. 07.00.

Avkorta trasé
På grunn av arbeidet vil ikkje bussane kunne køyre til Marikoven.
Medan vegen er stengd blir ikkje følgande haldeplassar brukt: Marikoven – Marikoven Pøylo – Skiftevikhøyden.

Avgangangane køyrer til oppsett tid mellom Skiftesvik og Kleppstø.

Passasjerbåt
I stengingsperioden vil det bli sett inn båt som køyrer mellom Marikoven (ved Dolvik båtbyggeri) til Kleppestø kai. Båten korresponderer med nattbuss i helga.

Endringar frå måndag 28.november
På grunn av vegarbeid, vil vegen vere stengd frå kl. 10.45 til 13.15 måndag til fredag.

Dette medfører at to avgangar snur ved haldeplass Skiftesvik.
Dette gjeld avgang kl. 11.16 frå Kleppestø og avgang kl. 10.38 frå Marikoven.
Haldeplass Marikoven – Marikoven Pøylo – Skiftevikhøyden vil ikkje vere i bruk så lenge vegen er stengd.

Stenginga på kvardagar gjeld frå 28. november gjeld inntil vidare.

For større kart, trykk her.

Gyldig til: 28.11.22 05.30

Sist oppdatert: 24.11.22 20.40

Ny haldeplass på Kristianborg frå måndag 21. november.

I samband med ny bybane er det oppretta ny haldeplass på Kristianborg.

Gyldig til: 27.11.22 02.27

Sist oppdatert: 24.11.22 20.40

Espelandsvegen er stengd fram til 16. desember på grunn av vegarbeid. Medan vegen er stengd køyrer linja via Espehaugen og Fleslandsvegen på strekninga Birkelandsskiftet – Espeland kai. 

Linja stoppar ikkje på haldeplassane Ådlandsflaten - Ådlandsskiftet - Espeland øst - Myntevik medan vegen er stengd.

Ådlandsflaten og Ådlandsskiftet blir betjent av linje 53 som normalt.

Gyldig til: 16.12.22 23.59

Sist oppdatert: 24.11.22 20.40

Fv. 550 Herandselva er stengd for tunge køyretøy inntil vidare. Bussar får ikkje krysse brua, og turar på linje 980 mellom Utne og Jondal blir derfor delt i to mellom haldeplassane Samland og Øvre Trå

På strekninga mellom Odda og Utne går turar på linje 980 som normalt.

Endringar på turar mellom Utne og Jondal

Reisande må gå til fots mellom haldeplassane Samland og Øvre Trå til ventande buss på andre sida. Turar mot Jondal som startar ved Samland må starte ved Øvre Trå.

 • Reisande mellom Utne og Jondal må bytte buss og gå mellom haldeplassane Øvre Trå og Samland. 
 • Turar som berre går mellom Jondal og Samland går til/frå Øvre Trå.
 • Tur mellom Utne og Jondal med avgang frå Utne kl. 15.25 blir køyrd med drosje mellom Samland og Jondal. 

Forseinkingar

Så lenge brua er stengd for buss må reisande rekne med litt forseinkingar.

Rutetabell for linje 980

Uvisst når brua opnar for buss

Brua skal reparerast, men per no er det uvisst når brua kan opne for tunge køyretøy igjen.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 24.11.22 20.40

På grunn av vegarbeid i Kapangervegen er strekninga Kaupangersenteret-Kaupanger kai innstilt. 

Følgjande skuleturar slepper gjennom annlegsarbeidet og vil gå som normalt:

 • Avgang kl. 07.20 og 08.25 frå Kaupanger kai
 • Avgang kl. 14.45 og 15.30 frå Sogndal skysstasjon

Arbeidet er venta å vare i 2-3 veker. 

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 14.11.22 08.51

Hamrenesvegen er stengd for gjennomkøyring ved Tveiten på vekedagar kl. 08.30–19.00 fram til kl. 19.00 måndag 28. november. Det er uvisst om vegen opne att til tysdag 29. november.

På laurdagar og søndagar er vegen open. Skulebuss vil kunne passera som normalt, medan følgande avgangar på linje 901 får endra trasé:

Turar i retning frå Valestrand

 • Tur med avgang frå Valestrand kl. 08.45  køyrer kun til Hamre kyrkje og snur. Strekninga Hamre kyrkje–Bleikli–Tveiten–Valestrand blir ikkje køyrd. 
 • Tur med avgang frå Valestrand kl. 09.15 til Raknes køyrer frå Valestrand til Hamre kyrkje, snur og køyrer tilbake til Valestrand og vidare til Elvik - Tveitaskar og Raknes. 
 • Tur med avgang frå Valestrand kl. 11.15 til Lonevåg er innstilt på strekninga Hamre kyrkje–Tveit. Bussen snur ved Hamre kyrkje og køyrer tilbake til Valestrand, via Røskeland til Raknes og vidare til Lonevåg. 
 • Tur med avgang frå Valestrand skule kl. 13.30 (kl. 13.42 frå Valestrand) til Dale. Bussen køyrer Valestrand skule - Hauge - Valestrand kai - Elvik - Hjelvik skule (kl. 14.11) - Raknes - Dale. Taxi køyrer frå Valestrand kai k. 13.42 til Rundhovde - Bleikli - Hamre. 
 • Tur med avgang frå Valestrand 15.15 til Dale køyrer bussen Valestrand - Hamre kyrkje - Valestrand - Tveitaskaret - Hjelvik - Raknes - Dale.  Innstilt mellom Hamre kyrkje og Tveitaskaret.
 • Tur med avgang frå Valestrand kl. 15.45 til Dale blir køyrd med taxi på strekninga Valestrand–Kvamme–Hamre kyrkje. Strekninga Hamre kyrkje–Tveit er innstilt. Bussen køyrer frå Valestrand om Røskeland til Dale.
 • Tur med avgang frå Valestrand kl. 16.15 til Raknes, strekninga Valestrand–Kvamme–Hamre kyrkje–Tveit blir køyrd med taxi. Bussen køyer frå Valestrand til Tveitaskaret og vidare til Raknes. 
 • Tur med avgang frå Valestrand kl. 16.45 til Raknes, køyrer som normalt til Hamre kyrkje. Strekninga Hamre kyrkje–Tveit er innstilt. Reisande til Raknes kan ta linje 900 frå Valestrand kl. 16.45 til Hauge terminal og byte til linje 901 frå Hauge terminal kl. 16.52 som køyrer Hauge terminal - Borge - Hjellevik - Raknes.
 • Tur med avgang frå Valestrand kl. 17.45 til Raknes, køyrer som normalt til Hamre kyrkje. Taxi køyrer frå Valestrand - Elvik - Tveitaskaret - Hjellvik - Raknes ved bestilling på tlf. 90 97 58 95.

Turar i retning mot Valestrand

 • Tur med avgang frå Raknes kl. 10.30 til Valestrand er innstilt på strekninga Tveitaskaret–Hamre kyrkje–Kvamme–Valestrand. Bussen køyrer frå Raknes via Røskeland til Valestrand. 
 • Tur med avgang kl. 13.34 frå Tveitaskaret til Valestrand er innstilt på strekninga Tveitaskaret - Hamre kryss. Bussen køyrer frå Hamre kyrkje til Valestrand kai. 
 • Tur med avgang kl. 14.05 frå Hatland skulesenter til Hamre - Tveitaskaret køyrer bussen frå Hatland skulesenter - Valestrand kai - Hamre kyrkje. Taxi køyrer vidare frå Hamre kyrkje til Bleikli. Strekninga Bleikli - Tveitaskaret er innstilt.
 • Tur med avgang kl. 14.10 frå Hamre byggefelt til Valestrand og Lonevåg er innstilt mellom Bleikli og Valestrand kai. Bussen køyrer frå Hamre til Valestrand kai og Lonevåg via Angelskår. Taxi køyrer Hamre - Bleikli. Reisande mellom Hamre og Bleikli som skal frå Valestrand kai til Lonevåg kan ta avgang med linje 900 frå Valestrand kai kl. 14.30. Gi beskjed til sjåfør.
 • Tur med avgang kl. 14.25 frå Raknes til Valestrand køyrer bussen frå Raknes til Valestrand kai til Elvik. Taxi køyrer Bleikli - Hamre - Valestrand kai. 
 • Tur med avgang frå Raknes kl. 16.10 til Valestrand er innstilt på strekninga Tveitaskaret–Hamre kyrkje–Kvamme–Valestrand. Bussen køyrer frå Raknes via Røskeland til Valestrand. 

Drosje mellom Tveitaskaret og Hamre kyrkje ved behov

På turar mellom Tveitaskaret og Hamre kyrkje blir det sett inn drosje dersom passasjerar. Ta kontakt med bussjåfør for å melde frå om behov.  

Gyldig til: 28.11.22 23.59

Sist oppdatert: 08.11.22 15.21

Frå 3. november blir haldeplass Nedre Godvik i retning Sotra flytta på grunn av vegarbeid. Bruk alternativ haldeplass Kiplehaugen.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 24.11.22 20.40

Avgang kl. 08.00 frå Djønne snuplass til Gimle planteskule må endre avgangstid til ny tid kl. 07.47 på grunn av omkøyring via Øystese.
Endringa gjeld frå 2. november.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 24.11.22 20.40

Vegen mellom Bjelland og Haukanes blir stengd på grunn av vegarbeid kl. 09.00-14.00 og kl. 16.00-19.00 måndag til torsdag fram til sommaren 2023. Dette fører til endringar for enkelte turar på linje 530.

Endra trasé og tilførselsbuss med byte i Vik

I periodane vegen er stengd, vil turar på linje 530 køyre via Eido mellom Vik og Austevoll ungdomskule. Til enkelte avgangar blir det sett inn ekstra buss som køyrer til/frå Austevoll vidaregåande skule via Husavik/Vinnes. Dei to bussane møtest på plassen ved garasjen i Vik (Vik, Austevoll Auto), og omstiging mellom bussane skal skje der.

I eigen tidtabell finn du avgangstider og ser kva avgangar som blir påverka.

Kart som visar trasé og stengepunktet.

Vegen er open helg og heilagdagar

Vegen er open for fri ferdsel utanom stengetidene, og samanhengande frå kl. 19.00 torsdag til måndag morgon. I tillegg er vegen open i romjul og påske. Bussen vil då kunne gå som normalt.

Endra avgangstid for avgang kl. 15.35 frå Bergen

Avgang kl. 15.35 frå Bergen framskynda med 10 minutt. Ny avgangstid frå Bergen busstasjon er 15.25.

Reiseplanleggar oppdatert

Reiseplanleggaren vil også vere oppdatert i forhold til endringane. Finn eit reisealternativ som passar deg ved å søke her.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 10.10.22 09.14

På grunn av heva sikkerheitsnivå har linja fått endra trasé inn til CCB.

Følgande haldeplassar blir ikkje brukt inntil vidare pga. omkøyring:

 • Statoil, CCB
 • Plan 3, CCB
 • Aker, CCB


Dette påverke traseen til følgjande avgangar:
 • Frå Ågotnes terminal: Kl. 06.17, 07.01, 07.35
 • Frå Tranedalen, CCB : Kl. 15.05, 15.45, 16.05.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 24.11.22 20.40

Haldeplass Øyrane ved rv. 5 i retning mot Naustdal er stengd frå måndag 26. september. 

Reisande frå Øyrane må nytte Førde rutebilstasjon som ny haldeplass. Haldeplassen er stengd fram til 2023. 

Dette medfører endringar for tre avgangar: 

Linje 250 Førde – Florø 

 • Avgang kl. 15.10 frå Øyrane, ny avgangstid kl. 15.20 frå Førde rutebilstasjon. 

Linje 241 Førde – Naustdal – Fimland

 • Avgang kl. 15.10 frå Øyrane, ny avgangstid kl. 15.20 frå Førde rutebilstasjon

Linje 240 Naustdal – Vevring

 • Avgang kl. 15.25 frå Øyrane, ny avgangstid kl. 15.35 frå Førde rutebilstasjon

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 24.11.22 20.40

Haldeplass Bakketoppen, i retning mot Støbotn blir flytta ca. 40 m. i retning mot Støbotn fram til til stutten av desember.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 24.11.22 20.40

Håkonshellaveien er stengd for gjennomkøyring pga. anleggsarbeid. Dette fører til at linja kun køyrer strekninga Ørnefjellet–Loddefjord terminal(Bergen busstasjon), og linja får ny start- og endehaldeplass ved Ørnefjellet. Vegen er venta å vere stengd til mai 2023.

Følgjande haldeplassar blir ikkje brukt i perioden vegen er stengd.

 • Alvøen kai, Alvøen, Alvøen bru og Alvøen gard.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 24.11.22 20.40

Vilhelm Bjerknes vei og Johan Hjorts vei er stengd frå 11. juli. Servicelinjen snur på Sletten snuplass.

Frå 4. juli blir ikkje avstikkaren mellom haldeplassane Sletten snuplass og Johan Hjorts vei (boligblokk i Vilhelm Bjerknes vei)  betjent av servicelinjen.

Endringa gjeld inntil vidare og fram til utbedring av fartsdumper i området er utført.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 24.11.22 20.40

Haugesund sjukehus blir ikkje betent på grunn av langvarig stenging av Storasundgata. Omkøyring via Salhusvegen–Haraldsgata–Litlasundgata. Endringa gjeld frå 29. april 2022 og inntil vidare.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 24.11.22 20.40

På grunn av anleggsarbeid blir haldeplass Lyssand flytta om lag 40 meter. Dette gjeld i begge retningar.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 24.11.22 20.40

Haldeplass Sogndal heradshus er stengt i begge retningar frå måndag 25. april 2022 som følgje av vegarbeid. Haldeplassen vert stengd til 16. desember 2022.

Alternativ haldeplass er Sogndal Skysstasjon.

Flybuss (FB58) er også råka av stenginga. 

Gyldig til: 18.12.22 12.00

Sist oppdatert: 16.08.22 14.49

Frå måndag 7. mars og inntil vidare blir avgang kl. 06.48 frå Årsnes kai til Odda busstasjon innstilt.

Årsaka er langvarig vegarbeid på Fv 500 ved Sunndal.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 24.11.22 20.40

Utgåtte avvik

Ein rundtur i sambandet er innstilt på grunn av teknisk problem. Dette gjeld avgangane kl. 12:45 frå utåker til Skånevik, med stopp ved Matre.

Gyldig til: 26.11.22 13.40

Sist oppdatert: 26.11.22 13.40

Ein rundtur i sambandet er innstilt på grunn av teknisk problem. Dette gjeld avgangane kl. 11:15 frå Utåker, kl. 11:40 frå Matre og kl. 12:15 frå Skånevik.

Gyldig til: 26.11.22 12.31

Sist oppdatert: 26.11.22 12.31