Hopp til hovedinnald

Aktive avvik

Det blir køyrt fredagsrute onsdag 5. april.

Sjå rutetabellen her

Merk at avgangane som tidlegare berre gjekk på sommaren, no går heile året. 

Gyldig til: 05.04.23 19.00

Sist oppdatert: 31.03.23 11.43

I rute 2 er det no kapasitet på antall bilar redusert frå 77 til 37. Dette på grunn av reservefartøy som går i sambandet.

Reisande oppmodast til å ta rute 1 der det er betre plass.

Gyldig til: 02.04.23 23.41

Sist oppdatert: 31.03.23 10.41

Tellevikvegen er stengd måndag - laurdag i tidsrommet kl. 07.00 - 20.00 frå måndag 27. februar. Vegen er ikkje stengd søndagar og linja køyrer då som normalt. 

I perioden vegen er stengd  er strekninga Salhus kai - Klauvaneset innstilt. Linja køyrer då berre Salhus kai - Åsane terminal. 

Følgjande turar køyrer som normalt måndag-fredag: 

 • Turar med start frå Hordvikneset: kl. 05.27, 05.52 og 23.11 til Åsane terminal.
 • Turar med start frå Åsane terminal: kl. 06.15, 07.40, 13.10, 13.40 14.10, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 00.40 og 01.40(natt til laurdag).
 • Turar med start frå Klauvaneset: kl. 08.14, 20.14, 21.14, 22.14.

MERK! Skoleturar med linje 35 og 96 får køyre gjennom Tellevikvegen som normalt. 

Følgjande turar køyrer som normalt laurdagar:

 • Turar med start frå Hordvikneset: kl. 05.50, 21.10, 22.10 og 23.10 til Klauvaneset - Salhus kai - Åsane terminal. 
 • Turar med start frå Åsane terminal kl. 20.37, 21.37, 22.37, 23.37, 00.37 og 01.37.
 • Turar med start frå Klauvaneset kl. 20.10.

Gyldig til: 05.04.23 23.59

Sist oppdatert: 24.02.23 13.54

Frå måndag 30. januar og fram til sommaren 2023 vil vegen mellom Bjelland og Haukanes vere stengd kl. 09.00-14.00 måndag til fredag.

Dette fører til endringar for enkelte turar på linje 530.

Ny tidtabell frå 30. januar.

Endra trasé og tilførselsbuss med byte i Vik

I periodane vegen er stengd, vil turar på linje 530 køyre via Eido mellom Vik og Austevoll ungdomskule. Til enkelte avgangar blir det sett inn ekstra buss som køyrer til/frå Austevoll vidaregåande skule via Husavik/Vinnes. Dei to bussane møtest på plassen ved garasjen i Vik (Vik, Austevoll Auto), og omstiging mellom bussane skal skje der.

Kart som visar trasé og stengepunktet.

Vegen er open helg og heilagdagar

Vegen er open for fri ferdsel utanom stengetidene, og samanhengande frå kl. 15.00 fredag til måndag morgon. I tillegg er vegen open i påsken. Bussen vil då kunne gå som normalt.

Reiseplanleggar oppdatert

Reiseplanleggaren er oppdatert i forhold til endringane. Finn eit reisealternativ som passar deg ved å søke her.

Gyldig til: 22.06.23 19.00

Sist oppdatert: 10.10.22 09.14

Følgjande avgangar køyrer ikkje til Sogndal kai inntil vidare:

 • Linje 800: Avgang kl. 06.38 frå Mannheller.
 • Linje 860: Avgang kl. 06.15 frå Gaupne.

For dei som skal med ekspressbåten vil ein måtte byte over til linje 810 med avgang kl. 07.00 frå Sogndal Skysstasjon. Overgang/korrespondanse til ekspressbåt er no på Leikanger kai.

Endra køyremønster i Gravensteinsgata fører til at bussen ikkje lenger kan køyre via Sogndal kai.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 18.01.23 15.38

Vegen ned til Marikoven er stengd kl. 10.45–13.15 måndag til fredag.

Avgang kl. 11.03 frå Kleppestø får avkorta trasé og endar ved haldeplass Skiftesvik. Haldeplassane Marikoven, Marikoven Pøylo og Skiftevikhøyden er då ikkje i bruk.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 23.03.23 20.20

På grunn av heva sikkerheitsnivå har linja fått endra trasé inn til CCB.

Følgande haldeplassar blir ikkje brukt inntil vidare pga. omkøyring:

 • Statoil, CCB
 • Plan 3, CCB
 • Aker, CCB


Dette påverke traseen til følgjande avgangar:
 • Frå Ågotnes terminal: Kl. 06.17, 07.01, 07.35
 • Frå Tranedalen, CCB : Kl. 15.05, 15.45, 16.05.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 23.03.23 20.20

Håkonshellaveien er stengd for gjennomkøyring pga. anleggsarbeid. Dette fører til at linja kun køyrer strekninga Ørnefjellet–Loddefjord terminal (Bergen busstasjon), og linja får ny start- og endehaldeplass ved Ørnefjellet. Vegen er venta å vere stengd til mai 2023.

Følgjande haldeplassar blir ikkje brukt i perioden vegen er stengd.

 • Alvøen kai, Alvøen, Alvøen bru og Alvøen gard.

Gyldig til: 31.05.23 23.59

Sist oppdatert: 23.03.23 20.20

Vilhelm Bjerknes vei og Johan Hjorts vei er stengd, og Servicelinjen snur på Sletten snuplass.

Avstikkaren mellom haldeplassane Sletten snuplass og Johan Hjorts vei (boligblokk i Vilhelm Bjerknes vei)  blir ikkje betjent av servicelinjen.

Endringa gjeld inntil vidare og fram til utbedring av fartsdumper i området er utført.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 23.03.23 20.20

Haugesund sjukehus blir ikkje betent på grunn av langvarig stenging av Storasundgata. Omkøyring via Salhusvegen–Haraldsgata–Litlasundgata. Endringa gjeld frå 29. april 2022 og inntil vidare.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 23.03.23 20.20

Avgang kl. 06.48 frå Årsnes kai til Odda er busstasjon innstilt.

Årsaka er langvarig vegarbeid på Fv 500 ved Sunndal.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 23.03.23 20.20

Utgåtte avvik

Fv. 540 Løvstakktunnelen er stengd inntil vidare. Omkøyring via Melkeplassen til og frå Fyllingdalen.

Haldeplassen «Løvstakktunnelen» blir ikkje brukt ved omkøyring. Alternative haldeplassar på Gyldenpris er «Gyldenpris nord».

Per no er det uvisst når tunnelen opnar att.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 09.12.22 12.20