Hopp til hovedinnald

Aktive avvik

Det er igjen normal drift på linja etter å ha vore innstilt mellom Byparken og Nygård ei lengre periode fredag kveld.

Gyldig til: 28.01.22 23.45

Sist oppdatert: 28.01.22 19.58

Sambandet Langevåg - Buavåg er innstilt frå og med avgang kl. 20.00 og inntil vidare grunna uver.

Gyldig til: 29.01.22 03.59

Sist oppdatert: 28.01.22 23.20

På grunn av vegarbeid i Michael Krohns gate vil haldeplass Gyldenprisveien vere utilgjengeleg frå måndag 31. januar til 1. april. Det blir sett opp to alternative haldeplassar for linje 10 og linje 20. 

Endringa gjeld for linje 20 i retning Haukeland sjukehus, og linje 10 i retning Søndre Skogveien/Wergeland.

Linje 20 mot Haukeland: 
Ny alternativ haldeplass for linje 20 er langs Michael Krohns gate, andre side av vegkrysset mellom Michael Krohns gate og Gyldenprisveien i retning Haukeland (Linje 403: Avg. 06:17 frå Kleppestø til HUS må også nytte denne haldeplassen). 

Linje 10 mot Søndre Skogveien/Wergeland: 
Ny alternativ haldeplass for linje 10 er i Gyldenprisveien, på andre sida av vegen ved dagens haldeplass mot sentrum. 

 

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 28.01.22 09.28

Bybanen blir innstilt mellom Byparken og Nygård søndag kveld, natt til mandag. Det vil gå buss for bane på strekninga medan banen er innstilt frå kl. 22.00 søndag 30. januar. Årsaka til endringa er arbeid i bybanesporet. 

Arbeidet vil også medføre buss for bane i sentrum følgjande kveldar:

 • Søndag 30. januar, frå kl. 22.00 til og med siste avgang
 • Tysdag 1. februar, frå kl. 22.00 til og med siste avgang
 • Onsdag 2. februar, frå kl. 22.00 til og med siste avgang

Buss for bane

Det vil gå buss for bane på strekninga Festplassen - Bergen busstasjon - Nygård (begge retningar) medan banen er innstilt. Avgangstidene for bussen er tilpassa Bybanen sine rutetider ved Nygård.

Reise frå Byparken


Reise frå Nonneseter og Bystasjonen

 • Det går "buss for bane" frå busshaldeplass Bergen busstasjon R til følgjande tider: kl. 21.51, 22.06, 22.21, 22.36, 22.51, 23.06, 23.21, 23.36, 23.51, 00.06, 00.21, 00.36, 00.51 og 01.06.
 • Det går "buss for bane" frå Bergen busstasjon U til Festplassen. Sjå avgangstider frå Nygård under.
 • Slik kjem du deg frå Nonneseter og Bystasjonen til Bergen busstasjon R


Reise frå Nygård til sentrum

 • Det går "buss for bane" frå busshaldeplass Nygård til følgjande tider: kl. 21.55, 22.10, 22.25, 22.40, 22.55, 23.10, 23.25, 23.40, 23.55, 00.10, 00.25, 00.40 og 00.55.
 • Her finn du busshaldeplassen ved Nygård

Dersom buss kan vere eit alternativ for di reise finn du nærmaste haldeplass og avgangstider i reiseplanleggaren.

 • Birkelandsskiftet: Linje 50E 
 • Kokstad: Linje 51
 • Nesttun: Linje 21, 16E og 83 
 • Sletten: Linje 5
 • Wergeland: Linje 10 og 83

NB! Velg "fleire alternativ" og velg vekk bybane medan den ikkje er eit alternativ.

Gyldig til: 04.02.22 03.00

Sist oppdatert: 27.01.22 17.40

Frå måndag 31. januar justerer vi rutetider på samtlige linjer på Osterøy. Enkelte avgangar blir justert med nokre minutt. Reiseplanleggaren er oppdatert med endringane.

Korrespondansar som mangla er no retta

Gyldig til: 31.01.22 12.00

Sist oppdatert: 28.01.22 23.20

Turar som startar på Alver betjener ikkje haldeplassane i hovudvegen frå måndag 31. januar. Ny haldeplass er Alversund skule, skulestopp. 

Linje 311, 320 og 326 med turar som ikkje har Alver som start-og endehaldeplass, betjener haldeplassen som normalt. 

Avgangar med linje 300 som startar ved Alversund skule:

 • Kvardagar frå Alver: Kl. 06.19, kl. 06.48, kl. 07.18, kl. 07.46 og kl. 16.19.
 • Søndagar frå Alver: Kl. 10.20 og 12.50. 

Avgangar med linje 300 som endar ved Alversund skule: 

 • Kvardagar frå Bergen: Kl. 06.00, kl. 14.40, 15.30, 16.00, 16.45, 21.30 og 00.15. 
 • Laurdagar frå Bergen: Kl. 20.33, 22.33, 23.33 og 01.05. 

Avgangar med linje 320 som startar startar ved Alversund skule:

 • Kvardagar frå Alver: Kl. 08.15 og kl. 08.30. 
 • Laurdagar frå Alver: Kl. 16.17, kl. 18.47 og kl. 22.47. 

Avgangar med linje 320 som endar ved Alversund skule: 

 • Kvardagar frå Knarvik terminal: Kl. 07.58. 
 • Laurdagar frå Knarvik terminal: Kl. 11.18, kl. 14.48 og 18.18. 
 • Søndagar frå Knarvik terminal: Kl. 11.48 og 22.18.  

Endringa er på grunn av at kommunen skal nytta området ved gamle barneskulen på Alver til teststasjon, og det er for liten plass for bussane å nytte snusløyfa. 

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 28.01.22 23.20

Skarholmvegen vil bli stengd frå fredag 28. januar kl. 15 grunna vegarbeid. Vegen vil vere stengd til og med søndag 30. januar. 

Medan vegen er stengd, vil Stongafjelltunnelen bli nytta som omkøyringsveg i begge retningar. 

Følgande haldeplassar vil ikkje bli betjent medan vegen er stengd:

 • Skarholmen
 • Skarholmshøyden
 • Strusshamn
 • Norrønaheimen i Strusshamnvegen

Inntil vegen blir stengd, kan det bli forseinkingar på avgangar til/frå Kleppestø terminal grunna anleggsarbeid og lysregulering ved Skarholmvegen. 

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 24.01.22 10.54

Skarholmvegen er stengd frå fredag 28. januar frå kl. 15.00 grunna vegarbeid. Vegen vil vere stengd til og med søndag 30. januar.

Medan vegen er stengd, vil Stongafjelltunnelen bli nytta som omkøyringsveg i begge retningar.
Haldeplassane Skarholmen - Skarholmshøyden - Strusshamn - Norrønaheimen i Strusshamnvegen vil ikkje bli betjent medan vegen er stengd.

Gyldig til: 30.01.22 23.59

Sist oppdatert: 28.01.22 23.20

Sivlevegen er stengd ved Voss sjukehus grunna anleggsarbeid frå måndag 10. januar og omlag 5 veker fram i tid.

Linje 964 ringbuss Sivlevegen til/frå Brekkesvingen får omkøyring via Seim medan vegen er stengd.

Følgjande haldeplassar blir ikkje betjent i perioden: Torget (alternativ haldeplass "Voss stasjon F") - Lekvebakken - Osavegen vest - Kyrkjeflaten - Kvernavegen - Hamrane. 

Bussane køyrer som normalt mellom Voss og Skjerpe.  

Gyldig til: 21.02.22 23.59

Sist oppdatert: 07.01.22 10.43

Vegen i Ytre Tysse blir igjen stengd frå måndag 10. januar. Medan vegen er stengd må bussane køyre via Tyssetunnelen. Haldeplassar frå Ytre Tysse til og med Sætrevika vert ikkje betjent.

Vegen blir heilt stengd i samband med gravearbeid. Arbeidet vil vare fram til starten av mars.

Gyldig til: 04.03.22 23.59

Sist oppdatert: 28.01.22 23.20

Grunna vegarbeid vil haldeplassane Stølshaugen, i begge retningar, vere stengd til januar/februar 2022. Alternativ haldeplass er Sandslihaugen.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 28.01.22 23.20

Busshaldeplass Soltveit nord, begge retningar, er flytta til Slettevegen, litt i retning mot Austrheim grunna anleggsarbeid.

Bussar som kjem frå Radøyvegen får ikkje betjent haldeplassen. Alternativ haldeplass er Nordanger sør.

Dette gjeld inntil vidare.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 28.01.22 23.20

Utgåtte avvik

Linja betjener ikkje haldeplassane Nygård og Florida grunna ein bybanevogn som sperrer trafikken like før Nygård. Omkøyring via Nye Nygårdsbro.

Gyldig til: 29.01.22 03.59

Sist oppdatert: 28.01.22 23.21

Vegen er stengd ved Sandalsneset. Eit tre ligg over vegen. Strekninga Hamre - Tveitaskaret blir ikkje betjent inntil vidare. Det blir forseinkingar på grunn av at bussane må snu ved Hamre og køyre tilbake mot Valestrand.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 27.01.22 09.10

E39 Eidsvågtunnelen er stengd mot sentrum inntil vidare. Omkøyring via Eidsvågneset medfører forseinking. Haldeplass Eidsvåg E39 blir ikkje betjent medan vegen er stengd. Alternativ haldeplass er Eidsvåg i Ervikveien.

Berørte linjer: 3, 3E, 4, 4E, 26, 27, 36, 39, 210, 300, 300E, 340, 925

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 27.01.22 07.59

Haldeplassen Straume idrettspark blir ikkje betjent inntil vidare på grunn av trafikale problem rundt teststasjonen på Straume.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 25.01.22 12.58

Bømlafjordtunnelen, mellom Føyno og Ulveraker, er stengd inntil vidare. Entreprenør utfører reparasjon i taket. Dette kan medføre forseinkingar på linje 700 og korrespondanse med linje 800 på Føyno.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 25.01.22 08.43

Skarholmvegen er endå stengd på grunn av annleggsarbeid natt til tirsdag. Bussane må inntil vidare køyre via Stongafjellstunnelen til og frå Kleppestø.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 25.01.22 07.06

Grunna anleggsarbeid og lysregulering ved Skarholmvegen kan det bli forseinkingar på avgangar til/frå Kleppestø terminal.
Arbeidet er planlagt ferdigstilt i januar/februar 2022.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 24.01.22 10.56

Haldeplassen Straume idrettspark blir ikkje betjent inntil vidare på grunn av trafikale problem rundt teststasjonen på Straume.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 24.01.22 10.46

Forseinkingar må påreknast grunna brann i Løvstakkveien.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 18.01.22 19.02