Hopp til hovedinnald

Aktive avvik

I samband med vegarbeid og utbetring av Selvik- og Glasskartunnelen vil ikkje avgang frå Bergen busstasjon kl. 21.00 kunne bruke haldeplassen Eidsvåg E39 retning mot Odda.

Dette gjelder alle kveldar tunnelen er nattestengd frå kl. 21.00.

Vi anbefalar reisande å å reise frå Bergen busstasjon, Handelshøyskolen eller Åsane terminal på denne avgangen.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 23.02.24 17.15

Turar mellom Olsnesskiftet og Hakanes er innstilt på grunn av vegforholda. Dette gjeld inntil vidare.

Gyldig til: 01.03.24 23.59

Sist oppdatert: 23.02.24 12.49

På grunn av anleggsarbeid vil haldeplassane ved Odda busstasjon bli flytta omlag 30-40 meter lenger ut på kaien. 

Arbeidet vil gjelde frå 5. februar til 1. mars.

Berørte linjer: 640, 725, 760, 930, 980, 984, 985, 990, 991, 994, 995

Gyldig til: 01.03.24 00.10

Sist oppdatert: 22.02.24 15.54

Haldeplass Askøy helsetun, i retning frå Kleppestø er flytta ca. 150 m. på grunn av vegarbeid. Det er uvisst kor lenge arbeidet vil vare.

Berørte linjer: 480, 490, 491, 493, 493, 495, 496, 497, 499

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 22.02.24 00.50

Haldeplass Leknes, i retning mot Knarvik, er ikkje lenger i bruk. Årsaka er at det ikkje er mogleg for buss å stoppa på ein trafikksikker måte. Alternativ haldeplass er Leknes aust.

Gyldig til: 29.02.24 23.59

Sist oppdatert: 22.02.24 00.50

Stoppet Stølshaugen (retning mot Birkelandsskiftet) er flytta ca. 80 m lenger nord på grunn av anleggsarbeid. Arbeidet varer til ca. 15. mars.

Sjå kart

Gyldig til: 15.03.24 23.59

Sist oppdatert: 22.02.24 00.50

Ytre-Tyssevegen er stengd til måndag 29. april på grunn av vegarbeid.

Medan vegen er stengd vil linje 934 køyre via Tyssetunnelen og følgande haldeplassar blir ikkje brukt:

 • Tysse Ytre
 • Tysse sør
 • Barmen nord
 • Barmen
 • Barmen sør
 • Sætrevika
Vi oppmodar reisande å møte opp på haldeplassen i god tid då reisetida vil vere kortare når bussen køyrer via Tyssetunnelen.

Klikk her for kart

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 22.02.24 00.50

Haldeplass Vihovda, i retning mot Leirvik, er stengd inntil vidare av tryggleiksårsaker.

Alternativ haldeplass er Haugland.

Klikk her for kart i full størrelse

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 22.02.24 00.50

På grunn av anleggsarbeid er haldeplass «Drotningsvik Rv.555 ved Janaveien» stengd. Nærmaste haldeplass er «Drotningsvik rv. 555».

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 22.02.24 17.30

Avgang kl. 14.35 frå Dale til Førde rutebilstasjon er omlag 20 minutt forseinka då Dalsfjordvegen er stengd til kl. 15.00. Gjeld måndag - fredag. 

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 07.12.23 13.12

Haldeplassen Drotningsvik senter er flytta 90 meter mot Stiaberget på grunn av vegarbeid.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 22.02.24 00.50

I samband med vegarbeid er det omkøyring via Storehagen bru inntil vidare. 

 • Haldeplassen Langebruvegen og Førde hotell er stengd. 


Omkøyringa gjeld alle bussar som normalt køyrer via Langebruvegen.

Bussar som kjem til Førde langs E39 og skal via Førde sentralsjukehus køyrer Angedalsvegen til Førde rutebilstasjon.

For større kart, trykk her

Berørte linjer: 100, 110, 200, 201, 205, 206, 210, 211, 230, 820, 830

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 07.12.23 13.12

På grunn av heva sikkerheitsnivå har linja fått endra trasé inn til CCB.

Følgande haldeplassar blir ikkje brukt inntil vidare pga. omkøyring:

 • Statoil, CCB
 • Plan 3, CCB
 • Aker, CCB


Dette påverke traseen til følgjande avgangar:
 • Frå Ågotnes terminal: Kl. 06.17, 07.01, 07.35
 • Frå Tranedalen, CCB : Kl. 15.05, 15.45, 16.05.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 22.02.24 00.50

Vilhelm Bjerknes vei og Johan Hjorts vei er stengd, og Servicelinjen snur på Sletten snuplass.

Avstikkaren mellom haldeplassane Sletten snuplass og Johan Hjorts vei (boligblokk i Vilhelm Bjerknes vei)  blir ikkje betjent av servicelinjen.

Endringa gjeld inntil vidare og fram til utbedring av fartsdumper i området er utført.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 22.02.24 00.50

Haugesund sjukehus blir ikkje betent på grunn av langvarig stenging av Storasundgata. Omkøyring via Salhusvegen–Haraldsgata–Litlasundgata.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 22.02.24 00.50

Utgåtte avvik