Hopp til hovedinnald

Aktive avvik

I samband med konsert på både Møkster og Litlakalsøy i helga, er det venta stor pågang på avgang kl. 17.02 frå Hufthamar fredag 11. august. Vi oppmodar reisande som har moglegheit til å ta ein annan avgang.

Klikk her for rutetabell eller bruk reiseplanleggaren.

Gyldig til: 12.08.22 14.37

Sist oppdatert: 11.08.22 13.50

Linja er innstilt på strekninga Salhus kai–Klauvaneset frå og med torsdag 11. august og inntil vidare. Årsaka er manglande trafikktryggleik i samband med utbedring av Tellevikvegen. 

Endring for turar som køyrer Åsane terminal–Klauvaneset:

 • Turar FRÅ Åsane terminal med endehaldeplass Klauvaneset får no ny endehaldeplass på Salhus kai.
 • Turar MOT Åsane terminal med starthaldeplass Klauvaneset får no ny starthaldeplass Salhus Kai. 

Endring for turar som køyrer Åsane terminal–Salhus kai–Hordvikneset:

 • Turar FRÅ Åsane terminal med endehaldeplass Hordvikneset køyrer no Åsane terminal - Salhus kai, snur på Salhus kai og køyrer Salhusvegen tilbake til E39 og køyrer via Vågsbotn/Hylkje til Klauvaneset og Hordvikneset.
 • Turar MOT Åsane terminal med starthaldeplass Hordvikneset køyrer no Hordvikeneset - Klauvaneset, etter Klauvaneset køyrer bussen E39 forbi Hylkje og Vågsbotn, ned Salhusvegen til Salhus kai, snur på Salhus kai og køyrer tilbake til Åsane terminal. 

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 11.08.22 13.44

På grunn av vegarbeid blir rv. 580 Flyplassvegen stengd for all trafikk på strekninga Rådalskrysset–Birkelandskrysset, frå kl. 19.00 fredag 12. august til 06.00 måndag 15. august. Dette får følgjande konsekvenser for linje 50E, 53 og 54: 

 • Linje 50E: I perioden vegen er stengd, må linja køyre om Ytrebygdsvegen, Sandslislusen, Sandslimarka til/frå Birkelandsskiftet terminal (sjå kart lenger ned i saken). Linja vil ikkje stoppe på haldeplassar utanfor ordinær trasé.
 • Linje 53: I perioden vegen er stengd køyrer linja kun mellom Milde/Hjellestad og Birkelandsskiftet terminal. Turar som køyrer til/frå Bergen sentrum innstilles på strekninga Bergen busstasjon–Birkelandsskiftet. Reisande til/frå Bergen sentrum kan nytte bybanen eller linje 50E.
 • Linje 54: Då det ikkje er nokre gode omkøyringer for linja, blir linja innstilt heile perioden.

Gyldig til: 15.08.22 06.00

Sist oppdatert: 11.08.22 09.34

Fv. 50 er stengd mellom Stondalen og Vassbygdig på grunn av ras og fare for ras. Det blir ny vurdering av vegen kl. 15.00 torsdag 11. august.

Følgjande endringar for buss 850 gjeld torsdag 11. august:

 • Tur med avgang frå Aurland kl. 07.55 / Flåm kl. 8.15 går til Vassbygdi. Innstilt på strekninga Vassbygdi - Ål. 
 • Tur med avgang frå Ål stasjon kl. 12.00 går til Østerbø. Innstilt på strekninga Østerbø - Gudvangen.

 

Gyldig til: 11.08.22 14.59

Sist oppdatert: 10.08.22 17.12

Rv. 13 blir stengd like nord for Tyssedal torsdag 11. august kl. 12.30–14.30 på grunn av planlagd fjellsikringsarbeid. Som følgje av vegstenginga blir tur med avgang frå Voss kl. 11.10 endra. Reisande må òg rekne med forseinkingar på andre turar på linje 990:

 • Avgang frå Voss kl. 11.10: Turen endar ved Hovland. Buss i rute frå Tyssedal kl. 13.00 til Odda. Strekninga Hovland Tyssedal innstilt.
 • Avgang frå Odda kl. 12.15: Turen blir køyrd som normalt.
 • Avgang frå Voss kl. 12.50: Turen går til Odda, men blir truleg noko forseinka.
 • Avgang frå Odda kl. 14.10: Turen går til Voss, men kan bli forseinka.
Vi ber reisande ta høgde for forseinkingar denne dagen.

Gyldig til: 11.08.22 15.30

Sist oppdatert: 10.08.22 15.50

På grunn av vegarbeid på strekninga Bøvågen–Manger kan ein rekne med nokre forseinkingar på linja.

Gyldig til: 12.08.22 23.59

Sist oppdatert: 10.08.22 07.10

På grunn av vegarbeid er Utslettevegen stengd til kl. 15.00 fredag 12. august.

Det blir omkøyring om Fitjar- og Nysætervegen og følgjande haldeplassar blir ikkje brukt:

 • Nysæterfeltet
 • Nysæter ungdomsskule
 • Solid idrettsbane
 • Åkervikåsen

Gyldig til: 12.08.22 15.15

Sist oppdatert: 09.08.22 12.39

På grunn av parade i Bergen sentrum blir Bryggen og Torget stengd  søndag 14. august frå kl. 12.10 til ca. kl. 12.50. Omkøyring og stengd veg vil føre til forseinkingar.


Linje 3, 4, 12, 16E og 19 mot sentrum:
Avgangar frå Åsane, Lønborglien og Øyjorden mot sentrum får omkøyring via Fløyfjellstunnelen, og haldeplassane mellom Munkebotn - Torget D blir ikkje brukt. MERK: Linje 16E vil i tillegg ikkje kunne bruke haldeplass Småstrandgaten. Alternativ haldeplass er Nygaten eller Festplassen N.

Kart for linje 3, 4 og 19

Kart for linje 12

Kart for linje 16E


Linje 3, 4, 12, 16E og 19 frå sentrum:
Avgangar frå sentrum mot Åsane får omkøyring om Øvregaten og Nye Sandviksvei. På grunn av at Torget er stengd ca. kl. 12.10-12.25 søndag vil det bli forseinkingar. Stans i trafikken på Torget kan òg føre til forseinkingar på linjer som skal til Olav Kyrres gate og frå Festplassen.

Bryggen vil vere stengd til til ca. kl. 12.50 på søndag. Medan vegen er stengd blir ikke haldeplassane mellom Torget - Sandvikstorget brukt. Alternativ haldeplass er Skuteviksveien, Nye Sandviksvei og Sandvikskirken i Nye Sandviksvei. Meir info finn du i kartet under.

Kart for omkøyring Øvregaten og Nye Sandviksvei.

 

Linje 10 og 18:
Får omkøyring om Øvregaten i begge retningar og får ikkje brukt haldeplassane Bryggen, Øvre Dreggsallmenningen, Torget D eller Bradbenken.  

Kart linje 10

Kart linje 18

Berørte linjer: 3, 4, 10, 12, 16E, 18, 19

Gyldig til: 14.08.22 13.15

Sist oppdatert: 09.08.22 09.51

På grunn av vegarbeid har linje 93 avkorta trasé mellom Arna terminal og Lone. Strekninga Rolland sør til Lone blir betent med minibuss.

Rolland nord, Rolland og Rolland sør blir ikkje betjent medan vegen er stengd.

Avgang kl. 15.50 frå Arna til Lone/Espeland køyrer no kun Arna - Mjeldheimsdalen - Arna. Køyrer ikkje strekninga til Lone/Espeland.

Gyldig til: 02.09.22 17.00

Sist oppdatert: 10.08.22 12.52

Linje 82 er innstilt på strekninga Grønnestølen - Wergeland på grunn av vegarbeid. Bussane køyrer som normalt på strekninga Wergeland - Krististianborg. 

Vegen er stengd ved av/påkjøringa til Fjøsangervegen og det er ingen omkøyringsveg. Haldeplassane Grønnestølen og Løbergsalleen blir ikkje betjent medan vegen er stengd. 

Reisealternativ frå Grønnestølen: 

 • Linje 82, samt linje 25, går frå haldeplassen Kristianborg.

Reiselternativ til Grønnestølen: 

 • Linje 82 går mellom Wergeland og Grønnestølsbakken (i Fjøsangerveien). Haldeplassane Grønnestølen og Løbergsalleen blir ikkje brukt.
 • Reis med linje 25 frå Wergeland til haldeplass Minde eller Grønnestølsbakken i Fjøsangervegen. 

Sjå reiseplanleggar eller appen Skyss reise for rutetider. Rutetabell for linje 25 finn du her.

Det er venta at vegen blir stengd fram til 8. august. 

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 01.08.22 08.08

Vilhelm Bjerkes Vei og Johan Hjorts vei er stengd frå 11. juli. Servicelinjen snur på Sletten snuplass.

Frå 4. juli blir ikkje avstikkaren mellom haldeplassane Sletten snuplass og Johan Hjorts vei (boligblokk i Vilheilm Bjerknes vei)  betent av servicelinjen.

Endringa gjeld inntil vidare og fram til utbedring av fartsdumper i området er utført. 

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 01.08.22 07.06

Haldeplassen «Storebø terminal» er ikkje i bruk frå og med måndag 15. august. Alternativ haldeplass er «Storebø PO-senter», ca. 230 m nærmare Storebø sentrum. Dette medfører følgjande endringar for dei ulike busslinjene:

 • Linje 530: køyrer som før, men betener ikkje Storebø terminal
 • Linje 531: turar som startar/endar på Storebø terminal vil starta/ende ved Storebø kai
 • Linje 532: turar som startar/endar på Storebø terminal vil starta/ende ved Hufthamar

Gyldig til: 31.08.22 23.59

Sist oppdatert: 20.07.22 14.00

Haldeplassen Håvardstun i retning Birkelandskiftet terminal/Dolvik terminal er stengd frå torsdag 9. juni på grunn av vegarbeid.

 • Alternativ haldeplass i retning Dolvik terminal er Sandslihaugen.
 • Alternativ haldeplass i retning Birkelandskiftet terminal er Gomarhaug.

Det er venta at ny haldeplass blir opna i løpet av september 2022.

Gyldig til: 30.09.22 18.30

Sist oppdatert: 20.07.22 14.00

Haugesund sjukehus blir ikkje betent på grunn av langvarig stenging av Storasundgata. Omkøyring via Salhusvegen–Haraldsgata–Litlasundgata. Endringa gjeld frå 29. april 2022 og inntil vidare.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 20.07.22 14.00

På grunn av anleggsarbeid blir haldeplass Lyssand flytta om lag 40 meter. Dette gjeld i begge retningar.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 20.07.22 14.00

Frå og med tysdag 19. april køyrer ikkje bussen ned til Koløyhamn. Det betyr at bussen ikkje betener haldeplassane Sjoareiset, Brustadbråtet, Lio, Myragrindo, Koløy og Koløhamn. Nærmeste haldeplass er Øvrebygda bedehus.

Årsaka er mangel på snumoglegheit på strekninga. Endringa gjeld inntil vidare.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 20.07.22 14.00

Frå måndag 7. mars og inntil vidare blir avgang kl. 06.48 frå Årsnes kai til Odda busstasjon innstilt.

Årsaka er langvarig vegarbeid på Fv 500 ved Sunndal.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 20.07.22 14.00

På grunn av vegarbeid er innkøyring til Damsgårdstunnelen stengd frå Michael Krohns gate. Dette medfører at avgang kl. 15.15 og 15.40 frå Haukeland sjukehus til Straume terminal må køyre om Nygårdstunnelen og får ikkje betjent følgjande haldeplassar:

 • Solheimsviken G
 • Lien sør
 • Michael Krohns gate
 • Lotheveien
For reiser i Michael Krohns gate kan ein ta linje 20.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 20.07.22 14.00

Utgåtte avvik

Grunna transport av farleg last blir det redusert kapasitet på avgang kl. 12.50 frå Sandvikvåg. Maks 12 passasjerar.

Gyldig til: 11.08.22 13.12

Sist oppdatert: 11.08.22 13.12

Linja er forseinka mot Førde og Sogndal pga. trafikkuhell ved Ese i Balestrand. Vegen er stengd og det er endå uklart når vegen opnar att!

Gyldig til: 11.08.22 12.30

Sist oppdatert: 11.08.22 12.30