Hopp til hovedinnald

Aktive avvik

Hetlevik idrettsbane er start- og endehaldeplass for linje 491 inntil vidare. Bussen får ikkje snudd ved Hetlevik snuplass på grunn av feilparkerte bilar.

Gyldig til: 01.10.23 05.11

Sist oppdatert: 30.09.23 21.41

På tysdag 3. oktober køyrer linje 11 avkorta trasé på enkelte avgangar på grunn av arrangement og stengd veg

Frå Starefossen
Avgang kl. 18.03, 18.30 og 19.00 frå Starefossen endar i Olav Kyrres gate. Medan vegen er stengd vil ikkje haldeplassane Veiten, Klosteret, Fredriksberg, Nordnes skole Sjørandes aldershjem og Tolbodallmenningen bli brukt.

Frå Tollbodallmenningen
Avgang kl. 18.30, 19.00 og 19.30 frå Tollbodallmenningen startar frå haldeplassen Nygaten (etter rutetid frå denne haldeplassen).  Medan vegen er stengd vil ikkje haldeplassane Tollbodallmenningen, Holbergsallmenningen, Strandgaten og Småstrandgaten D ikkje brukt.

Gyldig til: 03.10.23 20.00

Sist oppdatert: 29.09.23 16.56

Strekninga Fyllingsdalen terminal - Kronstad er innstilt søndag 1. oktober kl. 09.00-12.00 på grunn av øving i Fyllingsdalstunnelen. Bybanen køyrer som normalt mellom Kaigaten og Kronstad.

Følgande bybanehaldeplassar er ikkje betjent som normalt:
(klikk på menyen under for reiseforslag)

Reisealternativ til sentrum

 • Fyllingsdalen terminal J: 4 - Flaktveit
 • Fyllingsdalen terminal H: 50E - Bergen busstasjon
 • Fyllingsdalen terminal E: 5 - Sletten. Køyrer vidare til Haukeland sjukehus frå sentrum.

Reisealternativ frå Kristianborg:

 • Mot Fyllinsdalen terminal: Linje 14 - Fyllingsdalen terminal. Anna alternativ er å ta buss til sentrum og byte til linje 4, 5 eller 50E til Fyllingsdalen terminal.
 • Mot sentrum: Linje 14, 51, 67 eller 600 til Bergen busstasjon.
  Frå sentrum mot Haukeland sjukehus: Linje 5 - Sletten, 6 - Birkelundstoppen eller 16E - Nesttun.

 

Reisealternativ frå Mindemyren:

 • Gå ca. 650 m. til Minde (E39 Fjøsangerveien).
 • Mot Fyllinsdalen terminal: Linje 14 - Fyllingsdalen terminal. Anna alternativ er å ta buss til sentrum og byte til linje 4, 5 eller 50E til Fyllingsdalen terminal.
 • Mot sentrum: Linje 14, 51, 67 eller 600 til Bergen busstasjon.
  Frå sentrum mot Haukeland sjukehus: Linje 5 - Sletten, 6 - Birkelundstoppen eller 16E - Nesttun.

 

Reisealternativ frå Kronstad:

 • Mot Fyllingsdalen terminal (spor 1): Bybanelinje 1 til sentrum. Byte til linje 4 - Hesjaholtet, 5 - Fyllingsdalen terminal eller 50E - Birkelandsskiftet.
 • Mot sentrum (spor 2): Bybanelinje 1 til sentrum.
 • For rutetider og andre reisealternativ sjå reiseplanleggar

 

Gyldig til: 01.10.23 12.30

Sist oppdatert: 29.09.23 09.22

På grunn av vegarbeid er Bekkjarvikveien stengd for større køyretøy frå kl. 21.00 - 06.00 måndag 2. oktober til og med fredag 6. oktober. Strekninga Bekkjarvikvegen - Tertitten - Kipo - Storevarden - Nesmyr - Bekkjarvik snuplass blir køyrd med minibuss på kveldstid etter linje 30 sin rutetabell desse kveldane. Dette gjeld for turar i begge retningar.

Medan minibuss køyrer frå Bekkjarvikvegen til Bekkjarvik snuplass og opp igjen til Bekkjarvikvegen må linje 30 stå å vente i 4-5 minutt. 

Reisande frå Åsane terminal til haldeplassane som blir køyrd med minibuss, må gå av ved haldeplass Bekkjarvikvegen,  og gå omlag 100 meter til haldeplass på motsatt side (ved Bedehuset/parkeringsplassen). Her står minibuss og ventar og køyrar turen ned til Bekkjarvik snuplass. 

 

Gyldig til: 07.10.23 06.00

Sist oppdatert: 27.09.23 08.21

Haldeplass Lavikskiftet er mellombels flytta til ei ny busslomme om lag 100 meter nordover (rett ovenfor haldeplass Lavikskiftet i nordgåande retning).

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 26.09.23 16.58

Bontveitvegen blir stengd ved Fagerdalen frå torsdag 28.september og til 22. desember på grunn av vegarbeid.

Medan vegen er stengd vil ikkje haldeplass Fagerdalen bli brukt.

Strekninga Lund snuplass-Frotveit lysøype vil bli køyrd med minibuss. Vidare vil minibussen ha omkøyring via privat veg (som vist på kart) til/frå Kaland skule. 

Reisande som berre skal mellom Gimmeland og Kaland skule reiser med Ordiner rutebuss. 

Sjå kart i full størrelse.Sjå rutetabell for ordiner rutebuss og minibuss.Avgangstider frå Lund snuplass (måndag – fredag)

Lund snuplass

05:53

06:53

07:43

09:35

11:43

15:02

16:28

17:35

Frotveit lysløype

06:03

07:03

07:53

09:45

11:53

15:12

16:38

17:45

Kaland skole

06:25

07:25

08:12

10:02

12:15

15:40

17:00

18:05

Kaland skole
rundkjøring

 

 

08.15

 

 

 

 

 

Avgangstider frå Kaland  (måndag – fredag)

Kaland skole rundkjøring

 

 

12:55**

14:16

 

 

Kaland skole

08:55

11:10

 

14:18

15:55*

17:00

Frotveit lysløpe

09:17

11:32

13:25

14:38

16:17

17:22

Lund snuplass

09:27

11:42

 

14:48

16:27

17:32

* *Skoletur som blir køyrt tysdag til fredag. Berre påstiging ved Kaland skole.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 19.09.23 16.14

Haldeplassen Drotningsvik senter er flytta 90 meter mot Stiaberget på grunn av vegarbeid.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 21.09.23 22.30

Haldeplassen Hillehaugen er flytta til Hillehaugen i Bjorøyveien på grunn av vegarbeid.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 21.09.23 22.30

Fv. 5640 Lambhaug (Indre Hafslo) blir stengd for gjennomkøyring frå tysdag 5. september og i ca. tre månader på grunn av vegarbeid.

Følgande haldeplassar blir ikkje brukt medan vegen er stengd:

 • Geitaneset
 • Kjørlaug
 • Indre Hafslo skule kryss
 • Feet
 • Lambhaug
 • Ugulen

Alternativ haldeplass blir Liarmen kryss og Geitaneset kryss langs hovudvegen (fv. 55).

Klikk her for større kart.

 

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 25.08.23 15.00

På grunn av vegarbeid på Ramsøy bru blir strekninga mellom Ramsøy snuplass og Hanøy køyrt av minibuss. Brua er for smal til at vanleg rutegåande buss kan passere. 

Bytepunkt for buss og minibuss er Hanøy (ved kryss til Hanøy kai).
Både minibuss og rutegåande buss køyrer etter oppsatt rutetid til linje 495. 

Trykk her for større kart

Spesielt for skuleturar - Hanøy skule
For skuleturar morgon og ettermiddag til/frå Hanøy skule, køyrer minibussen heile strekninga til skulen, og ein vil ikkje trenge å byte. Reisande som skal vidare til Ravnanger skule, må byte over til rutegåande buss.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 21.09.23 22.30

Landrodalen er stengd inntil vidare. Dette medfører at haldeplassane Landro skule og Vindenesvegen, Landrovågen ikkje er i bruk så lenge vegen er stengd for trafikk.

Omkøyring via Ågotnes. Mindre forseinkingar i ruta på turar som tidligare har gått via Landrodalen må påreknast.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 21.09.23 22.30

Øvre Kleppevegen er stengd for gjennomkøyring til og med fredag 13. oktober, på grunn av vegarbeid.

Medan vegen er stengd blir det omkøyring via Kleppevegen og følgande haldeplassar blir ikkje brukte:

 • Øvre Kleppe, Karisvingen 
 • Øvre Kleppe, Rossvold 
 • Øvre Kleppetoppen 
 • Øvre Kleppe, Heimli 
 • Kyrkjelemyra 
 • Florvågskiftet, Ø.Kleppeveg 


Her kan du sjå oppdatert rutetabell for perioden 17. august til og med 30. oktober

Minibuss frå Øvre Kleppetoppen 11. september - 13. oktober

Det køyrer eigen minibuss mellom Øvre Kleppetoppen og Kleppestø senter på måndagar, onsdagar og fredagar.
Avgang frå Øvre Kleppetoppen kl. 11.00.
Retur frå Kleppestø senter kl. 14.00. 

Gyldig til: 30.10.23 23.59

Sist oppdatert: 21.09.23 22.30

Håkonshellavegen er stengd inntil vidare på grunn av vegarbeid. Haldeplass Hillehaugen er start- og endehaldeplass medan veg er stengd.

Vegen er venta å opne att i løpet av oktober.

Følgande haldeplassar blir ikkje brukt medan vegen er stengd:

 • Alvøen kai, Alvøen, Alvøen bru, Alvøen gard og Ørnefjellet.

Gyldig til: 06.10.23 23.59

Sist oppdatert: 21.09.23 22.30

I samband med vegarbeid er det omkøyring via Storehagen bru inntil vidare. 

 • Haldeplassen Langebruvegen og Førde hotell er stengd. 


Omkøyringa gjeld alle bussar som normalt køyrer via Langebruvegen.

Bussar som kjem til Førde langs E39 og skal via Førde sentralsjukehus køyrer Angedalsvegen til Førde rutebilstasjon.

For større kart, trykk her

Berørte linjer: 100, 110, 200, 201, 205, 206, 210, 211, 230, 820, 830

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 11.04.23 15.22

På grunn av heva sikkerheitsnivå har linja fått endra trasé inn til CCB.

Følgande haldeplassar blir ikkje brukt inntil vidare pga. omkøyring:

 • Statoil, CCB
 • Plan 3, CCB
 • Aker, CCB


Dette påverke traseen til følgjande avgangar:
 • Frå Ågotnes terminal: Kl. 06.17, 07.01, 07.35
 • Frå Tranedalen, CCB : Kl. 15.05, 15.45, 16.05.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 21.09.23 22.30

Vilhelm Bjerknes vei og Johan Hjorts vei er stengd, og Servicelinjen snur på Sletten snuplass.

Avstikkaren mellom haldeplassane Sletten snuplass og Johan Hjorts vei (boligblokk i Vilhelm Bjerknes vei)  blir ikkje betjent av servicelinjen.

Endringa gjeld inntil vidare og fram til utbedring av fartsdumper i området er utført.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 21.09.23 22.30

Haugesund sjukehus blir ikkje betent på grunn av langvarig stenging av Storasundgata. Omkøyring via Salhusvegen–Haraldsgata–Litlasundgata. Endringa gjeld frå 29. april 2022 og inntil vidare.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 21.09.23 22.30

Avgang kl. 06.48 frå Årsnes kai til Odda er busstasjon innstilt.

Årsaka er langvarig vegarbeid på Fv 500 ved Sunndal.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 21.09.23 22.30

Utgåtte avvik

Avgang kl. 20.30 frå Bergen busstasjon ca. 30 min forsinka pga. havari. Vi beklagar ulempene!

Gyldig til: 30.09.23 21.30

Sist oppdatert: 30.09.23 21.30

Forseinkingar på fleire linjer etter trafikkulykke på Hagelsundbrua. Det har vore store trafikale problem på staden i ein periode. Enkelte ruter er ca. ein time forseinka på grunn av stengd veg.

Gyldig til: 30.09.23 16.35

Sist oppdatert: 30.09.23 16.35

Det er forseinkingar på fleire turar på grunn av saktegåande trafikk og kø på Kokstad.

Gyldig til: 30.09.23 16.29

Sist oppdatert: 30.09.23 16.29

Gate 1 i Måløy er stengd på strekninga Spiralen – Måløy sentrum, Landsmarka på grunn av Måløydagene. Stenginga fører til at linja må køyre om gate 2, og haldeplassane Spiralen, Torget og Torghopen,Måløy kai blir ikkje betjent i følgjande periode:

 • Fredag 9. og laurdag 10. juni kl. 10.00 - 19.00.
 • Søndag 11. juni kl. 13.00 - 18.00
 • Måndag 12., tysdag 13. og onsdag 14. juni kl. 10.00 - 18.00.
Alternativ haldeplass er Televerket og Måløy terminal medan vegen er stengd.

Linja køyrer vanleg trasé utanfor aktuelle tidsrom.

Gyldig til: 14.06.23 14.14

Sist oppdatert: 26.07.23 12.34