Hopp til hovedinnald

Skyss har ansvaret for det offentlege kollektivtilbodet i Vestland. Transporttenestene blir utførte av trafikkselskap som har kontraktar med Skyss. Spørsmål som gjeld sjåførar/mannskap eller konkrete hendingar med transportmiddel, må rettast direkte til disse selskapa. Du finn oversikt over kontraktane her.

Utanfor vanleg kontortid svarar Skyss berre på spørsmål som gjeld akutte hendingar og situasjonar. Andre spørsmål vert svart ut i kontortida. Vi ber om forståing for dette.

Kontaktpunkt for media:

Pressekontakt Øyvind Strømmen, mobil 45 65 74 23, e-post: oyvind.strommen@skyss.no

Pressekontakt Ingrid Dreyer, mobil 97 50 02 06, e-post: ingrid.dreyer@skyss.no

NB! Kontaktpunkta gjeld berre spørsmål frå media. Har du spørsmål som kunde, kan du nytte kontaktskjemaet vårt.