Hopp til hovedinnald
Last ned appen Skyss Reise:
 
appstore.JPGGoogleplay.JPG
 
Appen Skyss Reise har desse hovudfunksjonane:

Faste reisestrekningar, haldeplassar du bruker ofte, eller planlagde reiser fram i tid, kan lagrast som favorittar. Desse vil vere synlege og lett tilgjengelege når du opnar appen.

Du kan sjølv velje rekkefølge på favorittane dine. Dette gjer du ved å halde inne på linja, haldeplassen eller reisesøket, og flytte elementet dit du ønsker. 

Du kan enkelt planlegge reisa di ved å søke etter reisealternativ frå haldeplass, adresse eller GPS-posisjon, eller ved å velje ein haldeplass på kartet. Under «Fleire val» kan du mellom anna velje kor lang tid du treng dersom du må bytte transportmiddel undervegs, og justere kor fort du går.

Ved å trykke på reiseforslaga kan du sjå fleire detaljar om reisa di, få opp avviksinformasjon, sjå reisa på kartet og dele reiseforslaget med andre. Les meir om korleis vi informerer om avvik i kollektivtrafikken her.

Reiseplanleggaren viser deg fleire moglege reisealternativ. Det er ikkje nødvendigvis korrespondanse mellom dei oppgitte avgangane. Rekn minst fem minutt overgangstid, pluss eventuell gangtid mellom haldeplassane.

Møt opp i god tid på haldeplassen. Tidene for mellompasseringer er cirkatider som er oppgitt. Bussen kan kome litt tidlegare eller litt seinare. 

Du opnar kartet ved å klikke på «Kart» i menylinja nede i appen.
Dersom du har aktivert stadtenester på mobilen din, vil kartet automatisk vise haldeplassane som er nærmast deg.

Øvst på kartet finn du eit søkefelt. Når du skriv i søkefeltet, kan du velje om appen skal vise deg haldeplassar eller linjer som inneheld søkeordet ditt.

 • Haldeplass
  Dersom du veit kva haldeplass du skal reise frå, kan du søke etter spesifikke haldeplassar og få denne opp i ei listevisning over linjene som stoppar på haldeplassen, saman med avgangstider. Trykker du på linja/turen, vil du få opp haldeplasstraseen til bussen, og kan velje å sjå heile rutetabellen.

  Tips: Legg til dine mest brukte haldeplassar som favoritt! Dette gjer du ved å trykke på stjerna på linja du ønsker som favoritt.

  Du kan enkelt sjå tidstabellen frå vald haldeplass for dei neste fem dagane.
 • Linjer

  Du kan enkelt søke opp alle linjer med buss, bybane, båt og ferje. Funksjonen for å finne linjer er lik som før.  

  Trykk på søkefeltet øvst på kartet og vel «Linjer». Her vil linjene du søkte etter sist, kome opp automatisk. I tillegg får du opp linjer som køyrer i nærleiken av der du er. Linjer i nærleiken kjem berre opp dersom du har slått på stadtenester – noko du gjer ved å klikke på stadpila nede til venstre på kartet. 

  Når du klikkar på ei linje, får du opp eit kart som viser kva trasé linja køyrer. Under kartet ser du alle haldeplassane. Vel haldeplassen du ønsker å reise frå, så får du opp dei neste avgangane og ein tidstabell som viser avgangar dei neste fem dagane.

  Tips! Legg til dine mest brukte haldeplassar som favoritt! Dette gjer du ved å trykke på stjerna på linja du ønsker som favoritt.

Nyttig! Når du klikkar på filtersymbolet nede til venstre, kan du også hake av for å vise bysyklar i kartet.

 

 

Avgangar med sanntid er merka med oransje farge, og viser når bussen er forventa å køyre frå den valde haldeplassen. Avgangstid i sanntid er tilgjengeleg for alle busshaldeplassar i Hordaland.

Meir informasjon om sanntid

I nokre område kan du i appen sjå kor full bussen er opptil eit kvarter før bussen kjem. Dei tre menneskesymbola framfor kvar avgang blir fylt opp etter kor full bussen er. 

Meir informasjon om korseis du kan sjå kor full bussen er

Språk

Du kan velje mellom nynorsk, bokmål og engelsk som språk for appen Skyss Billett og Skyss Reise. Appen vil vere på språket du har valt som standard på mobilen din. Dersom du har valt nynorsk som standardspråk, vil altså Skyss-appane vere på nynorsk.