Hopp til hovedinnald
Appen har desse hovudfunksjonane:
  • Du kan planlegge reisa di, og få den enklaste måten å reise på. Søk på adresse, haldeplass, merk av på kart eller finn haldeplassane i nærleiken.
  • Du kan få opp kva for nokre haldeplassar som er i nærleiken.
  • Du kan søke etter aktuelle haldeplasser for å få informasjon om kommande avgangar.
  • Du kan søke på linjer som betener haldeplassar du har valt og få informasjon om kommande avgangar, og du kan sjå avgangstid frå haldeplassane langs traseen.
  • Du kan leggje inn favorittar og få oversyn over dine valte favorittstrekningar, favoritthaldeplassar kombinert med vald linje og planlagde reiser.
  • Avgangar med sanntid er markerte med oransje farge, og viser når bussen er beregna å køyre frå din valde haldeplass.
  • Applikasjonen viser deg avgangstid i sanntid frå busshaldeplassar i Bergen, Askøy, Sotra, Øygarden, Os og Nordhordland.
  • Appen viser òg tidtabell-tider for buss, bybane, båt, ferje og tog i heile Hordaland.

Reiseplanleggaren viser deg fleire moglege reisealternativ. Det er ikkje nødvendigvis korrespondanse mellom dei oppgitte avgangane. Berekn minst fem minutt overgangstid, pluss eventuell gangtid mellom haldeplassane.

Møt opp i god tid på haldeplassen. Tidene for mellompasseringer er cirkatider som er oppgitt. Bussen kan vere litt før og litt etter. 

Du kan laste ned appen gratis i App Store, Google Play eller AppGallery ved å søke på "Skyss Reise".

Språk

Du kan velje mellom nynorsk, bokmål og engelsk som språk på appen Skyss Billett og Skyss Reise. Appen følger same språk som det du har valt som standard på din mobil. Om du har valt nynorsk som standard språk, vil Skyss appane vere på nynorsk.