Hopp til hovedinnald
Appen har desse hovudfunksjonane:
  • Du kan planlegge reisa di, og få den enklaste måten å reise på. Søk på adresse, haldeplass, merk av på kart eller finn haldeplassane i nærleiken.
  • Du kan få opp kva for nokre haldeplassar som er i nærleiken.
  • Du kan søke etter aktuelle haldeplasser for å få informasjon om kommande avgangar.
  • Du kan søke på linjer som betener haldeplassar du har valt og få informasjon om kommande avgangar, og du kan sjå avgangstid frå haldeplassane langs traseen.
  • Du kan leggje inn favorittar og få oversyn over dine valte favorittstrekningar, favoritthaldeplassar kombinert med vald linje og planlagde reiser.
  • Avgangar med sanntid er markerte med oransje farge, og viser når bussen er beregna å køyre frå din valde haldeplass.
  • Applikasjonen viser deg avgangstid i sanntid frå busshaldeplassar i Bergen, Askøy, Sotra, Øygarden, Os og Nordhordland.
  • Appen viser òg tidtabell-tider for buss, bybane, båt, ferje og tog i heile Hordaland.

Reiseplanleggaren viser deg fleire moglege reisealternativ. Det er ikkje nødvendigvis korrespondanse mellom dei oppgitte avgangane. Berekn minst fem minutt overgangstid, pluss eventuell gangtid mellom haldeplassane.

Møt opp i god tid på haldeplassen. Tidene for mellompasseringer er cirkatider som er oppgitt. Bussen kan vere litt før og litt etter. 

Du kan laste ned appen gratis i App Store, Google Play eller AppGallery ved å søke på "Skyss Reise".