Hopp til hovedinnald

Appen Skyss Reise, reiseplanleggaren på skyss.no, gratistenesta vår for avgangvisning, (avgangsvisning.skyss.no) og digitale haldeplasskilt viser avgangstider i sanntid. Avgangar med sanntid er markerte med oransje farge og er tilgjengeleg for alle busshaldeplassar i Hordaland. 


Estimert tid i minutt til passering er vist med orange skrift.

Appen Skyss Reise
Mobilappen Skyss Reise viser også tidtabell-tider for buss, bybane, båt, ferje og tog i heile Vestland og har reiseplanleggarfunksjon. Last ned appen gratis:

Last ned Ruter-appen for iPhone i App Store. Knapp   Last ned Ruter-appen for Android på Google Play. Knapp

Les meir om appen Skyss Reise

Digitale skilt på haldeplass
På utvalde haldeplassar har vi digitale skilt som også viser sanntid. Avgangar som ikkje har berekna tid tilgjengeleg, viser planlagt rutetid i klokkeslettform (tt:mm). Alle haldeplasskilt er monterte med ein høgtalar, der dei som ønsker det, kan få lest opp informasjonen som står på skjermen.

Sanntidsskilt viser berekna tid for når bussen køyrer frå haldeplassen. 

Nyttig informasjon
Ved større hendingar som påverkar kollektivtrafikken, informerer vi om avvik i blant anna appen Skyss Reise, reiseplanleggaren og på digitale haldeplasskilt. Meir informasjon om korleis du oppdaterer deg ved avvik i kollektivtrafikken finn du her.

Det er også mogleg å sjå kapasiteten om bord på bussen i fleire områder.