Hopp til hovedinnald

Kringom blir Skyss: Gjeld refusjonskravet Kringom periodekort, Kringom ungdomskort og Kringom verdikort, sjå her. 

Refusjon på Skyss-billettar
Vi refunderer restverdi utan gebyr som følgjer: Periodebillett/talet på dagar x talet på attverande dagar. Refusjon blir rekna frå dagen du tek kontakt.  

Enkeltbillettar, 24-timarsbillettar og billettar kjøpt i kiosk og butikk blir ikkje refundert. .

Refusjonsskjema

* Desse felta må fyllast ut

Gjeld det refusjon i Skyss Billett-appen?

Refusjon går automatisk via betalingmetoden som blei brukt ved kjøp. 
For å refundere ein periodebillett i appen Skyss Billett treng vi telefonnummeret.

Gjeld det Skysskort?

Søkjer du refusjon av periodebillett eller reisepengar frå Skysskortet, må du fylle ut felta under:

Vil du ha pengene overført til bankkonto? Då treng vi adressa og bankkontonummeret ditt (merk lengre behandlingstid).

Eller vil du ha pengane overført til appen Skyss Billett? Då treng vi telefonnummeret appen er installert på (merk kortare behandlingstid).

 

Reglement for prisar og rabattordningar for buss, Bybanen og Askøybåten og Nordhordlandsbåten

Reglement for prisar og rabattordningar for båt