Hopp til hovedinnald

Refusjon på Skyss-billettar
Du får refusjon for dei attverande dagane på periodebilletten din. Refusjon blir rekna frå dagen du tek kontakt.

Enkeltbillettar og 24-timarsbillettar blir ikkje refundert.

Gjeld refusjonskravet Kringom periodekort eller Kringom verdikort, sjå her. 

Refusjonsskjema

Gjeld det refusjon i appen Skyss Billett eller Skysskort?
Kva vil du ha refundert?
Korleis ønskjer du å få utbetalt refusjonen?

Vil du ha pengane til bankkonto? Då treng vi adressa og bankkontonummeret ditt.

Vil du ha pengane til bankkonto? Då treng vi adressa og bankkontonummeret ditt.

Vil du ha pengene overført til appen Skyss Billett? Då treng vi telefonnummeret appen er installert på.

Vil du ha pengene overført til appen Skyss Billett? Då treng vi telefonnummeret appen er installert på.

Pengane blir automatisk utbetalt via betalingsmetoden du brukte då du kjøpte billetten. Dersom du for eksempel har brukt bankkortet ditt til å betale for billetten i appen Skyss Billett, blir pengane sett inn på kontoen din.

Pengane blir automatisk utbetalt via betalingsmetoden du brukte då du kjøpte billetten. Dersom du for eksempel har brukt bankkortet ditt til å betale for billetten i appen Skyss Billett, blir pengane sett inn på kontoen din.

Reglement for prisar og rabattordningar for buss, Bybanen og nokre båtruter

Reglement for prisar og rabattordningar for båt