Hopp til hovedinnald

Vi vil gjere det endå lettare å vise relevant ruteinformasjon, og tilbyr ei teneste du kan setje opp sjølv.

På ei eiga side for oppsett, vel du kva haldeplassar og linjer som skal vise. Visinga vert tilpassa PC, telefon, nettbrett, TV-skjerm eller storskjerm.

Bedrifter, institusjonar og andre kan betene kundane eller tilsette med oppdatert informasjon om når kollektivtrafikken kjem og går frå næraste haldeplass. Det kan være på ein skjerm i foajéen eller anna eigna stad. 

For at teksten med avgangsinformasjon skal bli lettast mogleg å lese, kan du velje mellom to alternativ for fargar på tekst og bakgrunn. 

Detaljert rettleiing til løysinga 

Klikk her for å kome til sjølve løysinga - avgangsvisning.skyss.no

Bildet under viser eit eksempel på ein skjerm med avgangsinformasjonen.

Bildet viser korleis tavla med avgangsvisning kan sjå ut, etter at du har valt oppsettet. Bildet viser Bergen busstasjon som eksempel.

Skjermen vil vise avgangstid, linjenummer, destinasjon og kva haldeplass og perrong bussen går frå. 

Takk for at du hjelper oss å bli betre!

Fann du det du leita etter?

Du vil ikkje få svar på denne meldinga. Den er berre for å hjelpe oss å bli betre. Treng du hjelp kan du kontakte kontakte kundeservice her.

Du vil ikkje få svar på denne meldinga. Den er berre for å hjelpe oss å bli betre. Treng du hjelp kan du kontakte kontakte kundeservice her.