Hopp til hovedinnald

Innanfor ei sone betalar du same pris, uansett kor lang reisa er. Enkeltbillettar er gyldige i 90 minutt i ei sone, og blir gyldige i 30 minutt ekstra for kvar ekstra sone du betalar for.

Dersom du skal krysse ei eller fleire sonegrenser på reisa di, vil billettprisen gå opp avhengig av kor mange sonegrenser du kryssar.

Du betalar aldri for meir enn fire soner når du reiser med enkeltbillett, og tre soner om du reiser med periodebillett.

Hordaland er delt inn i sju prissoner som gjeld for reiser med buss, Bybanen og Askøybåten.

Hovudtrekk i soneinndelinga:

Sone A: Sone Bergen gjeld kommunane Bergen, Askøy, Øygarden, Osterøy, Alver, Austrheim, Fedje og tidlegare Os kommune.
Sone B: Områda rundt Bjørnefjorden.
Sone C: Sunnhordland.
Sone D: Odda, Eidfjord og Rosendal.
Sone E: Voss, Granvin og Ulvik.
Sone F: Samnanger, Kvam, Vaksdal og Modalen.
Sone G: Masfjorden.

Sjå kart for detaljerte grenser mellom sonene 

Innanfor kvar sone gjeld dei same reglane, med unntak av kontanttillegget i sone A. 

Du kan reise så mykje du vil i 90 minutt innanfor ei sone. Billetten er gyldig så lenge du går om bord i siste transportmiddel før 90 minutt er omme. 

Du er sjølv ansvarleg for å ha med gyldig reisebevis under heile reisa.

Sone A inkluderer kommunane Bergen, Askøy, Øygarden, Osterøy, Alver, Austrheim, Fedje og staden Os. Askøybåten er inkludert i soneprisen, medan Nordhordlandsbåten har eigne prisar.

I sone A er det kontanttillegg når du kjøper enkeltbillett kontant om bord:

  • Kontanttillegget for vaksne er 20 kroner, medan det for barn og honnør er 10 kroner. Tillegget gjeld også når du kjøper billett med bankkort om bord på Askøybåten.

Dersom du kjøper enkeltbillett kontant om bord i sone A, må du betale kontanttillegg, sjølv om du skal reise over fleire soner. Kjøper du billett utanfor sone A, må du ikkje betale kontanttillegg, sjølv om du avsluttar reisa innanfor sone A.

Du unngår kontanttillegget ved å kjøpe billett før du går om bord. Spar pengar ved å bruke:

Dersom du skal krysse ei eller fleire sonegrenser på reisa di, vil billettprisen gå opp avhengig av kor mange sonegrenser du kryssar.

Du betalar aldri for meir enn fire soner når du reiser med enkeltbillett, og tre soner om du reiser med periodebillett.

Nokre Skyss-bussar køyrer inn og ut av området Hordaland. I desse områda er det laga støttesoner utanfor Hordaland, som er namngitt med bokstav og tal, til dømes C1 (Haugesund). Sjå alle støttesonene i kartet.

Støttesonene blir med visse unntak prisa som vanlege soner. Dersom reisa er på to soner eller kortare (interne reiser i støttesona), er prisen den same som for ei reise i to soner. 

Dersom reisa er på tre soner eller meir, kjem det eit fast påslag i tillegg til vanleg sonepris. 

Billettar til rutene under vert selde i appen Skyss Billett og på billettatomatar.

Sunnhordland (Rogaland)
Linje 700, 157, 159

Hardanger-Voss
Linje 801, Fikse-Ølen VGS og Ølen terminal (berre skuleruter)
Linje 950, Holmen-Gudvangen kai                                            
Linje 970, Vikafjellet-Vangsnes
Linje 991, Halne-Geilo (Berre sommar 1.mai-30.sept)

Nordhordland  
Linje 370, Haugsdal-Sløvåg

Merk: Du kan bruke billettar kjøpt i appen Skyss Billett i heile Hordaland, men den gjeld førebels ikkje i Sogn og Fjordane.

Opne kartet på eiga side her

På båt gjeld eigne prisar, dei finn du her