Hopp til hovedinnald

Følgande Skyss-billettar kan også brukast på reiser med tog:

  • Enkeltbillett og 24-timersbillett for sone A kan brukast på reiser mellom Bergen og Arna/Trengereid (Vossebanen og Arnalokalen).

  • 7-, 30- og 180-dagarsbillettar for tre soner (A, E og F) kan brukast på heile strekninga mellom Bergen og Voss stasjon (Vossebanen og Arnalokalen). 

  • 30-dagers ungdomsbillett kan brukast på alle strekningar mellom Bergen og Myrdal (Vossebanen og Arnalokalen).

Hugs at du må kunne vise kvittering for gyldig billett til konduktør.

NB: Ver obs på at du ikkje kan bruke Skyss-billettar på reiser med regiontog mellom Bergen og Oslo. 

Med billett for sone A kan du reise med lokaltog mellom Bergen og Arna/Trengereid (Vossebanen og Arnalokalen).

Dette gjeld for følgande billettypar:

  • Enkeltbillett
  • 24-timersbillett
  • 7-, 30- og 180-dagarsbillettar
Prisar for sone A Vaksen Barn Honnør Student
Enkeltbillett 40* 20* 20* 40*
24-timarsbillett 105 50 50 105
7-dagarsbillett 235 120 120 140
30-dagarsbillett 755 380 380 455
180-dagarsbillett 3775 1890 1890 2265

* tillegg i pris ved kontant betaling om bord 

Du som er mellom 16 og 20 år kan også reise med lokaltog mellom Bergen og Arna/Trengereid med Ungdomsbilletten.

Skyss sine 7-, 30 og 180-dagarsbillettar til buss, Bybanen og nokre båtruter, kan også brukast på reiser med tog mellom Bergen og Voss.

Nokre priseksempel:

30-dagarsbillett

Sone

Vaksen

Barn

Honnør

Student

Arna - Vaksdal A og F 1130  565 565 680
Arna - Voss stasjon A, F og E 1880 940 940 1130
Bergen - Arna A 755 380 380 455
Bergen - Bulken A, F og E 1880 940 940 1130
Bergen - Dale A og F 1130 565 565 680
Bergen - Vaksdal A og F 1130 565 565 680
Bergen - Voss stasjon A, F og E 1880 940 940 1130
Dale - Voss stasjon F og E 1130 565 565 680
Stanghelle - Voss stasjon F og E 1130 565 565 680

Merk: Du må ha periodebillett for alle sonene, når fleire soner er nemnde. For eksempel treng du billett for tre soner frå Bergen til Voss stasjon.

Skyss enkeltbillettar og 24-timarsbillettar kan berre brukast på reiser med tog mellom Bergen og Arna/Trengereid og ikkje mellom Bergen og Voss, eller mellom Trengereid og Voss.

Om du skal reise på enkeltbillett mellom Bergen og stasjonar på strekninga Trengereid-Voss, må du kjøpe desse i Vy-appen eller på hos Vy. 

Då kan du reise med lokaltog på alle strekningar mellom Bergen og Myrdal.

Les meir om ungdomsbilletten her

Når du reiser med Skyss-billettar på tog, gjeld same rabattreglane som på Skyss sine bussar, Bybanen og nokre båtruter, med nokre unntak.

  • Gruppereiser: For gruppereiser må du ta kontakt med Vy. Sjå vy.no for meir informasjon.
  • Følgeperson: Det gjeld eigne reglar for følgeperson utanfor sone A. Sjå vy.no for meir informasjon.
  • NB: Ein må ha med kvittering for gyldig Skyss-billett på reiser med tog.