Hopp til hovedinnald

Kven kan reise med ungdomsbillett?

Billetten kan kjøpast frå og med fylte 16 år og til og med 20 år. 

Ungdomsbilletten er ein upersonleg billett og kan brukast av andre, men den kan berre brukast av ein person om gongen. Personen som brukar billetten må likevel tilfredsstille krav til alder. Hugs gyldig legitimasjon.

Dersom du er elev i vidaregåande skule, men ikkje er fylt 16 år, kan du likevel kjøpe 30-dagars ungdomsbillett. Du må dokumentere gjennom inntaksbeviset at du er elev i den vidaregåande skolen på utsalsstad eller ved eventuell billettkontroll.

Slik kjøper du 30-dagars ungdomsbillett

Du kan kjøpe 30-dagars ungdomsbillett i appen Skyss Billett, i nettbutikken og på kundesenteret. Når du kjøper Ungdomsbillett i nettbutikken treng du eit Skysskort, og kan sjølv velje oppstartsdato.

Ungdomsbillett på Skysskortet
Dersom du reiser med ungdomsbillett på Skysskort, hugs å ta vare på kvittering (påført gyldig til-dato). Denne må du kunne vise på reiser med tog, båt, ekspressbuss og på alle reiser i Sogn og Fjordane.

Her kan du bruke ungdomsbilletten:

30-dagars ungdomsbillett gjeld i heile Vestland på alle bussreiser med Skyss og Kringom, i tillegg til Bybanen.

Andre bussar:

 • Fram sine bussruter i Sogn og Fjordane
 • Kolumbus sine bussar (inkludert nattavgangar) i kommunane Haugesund, Karmøy, Bokn, Tysvær og Vindafjord i Rogaland.
 • Skyss sine “Trygt heim”-ruter i Hordaland
 • Obs: Gjeld ikkje på Kringom sine Trygt Heim-ruter i Sogn og Fjordane
 • Obs: Gjeld ikkje på Flybussen i Bergen

 Båt:

 • Alle båtruter i Hordaland med følgjande unntak:
  • Båtrute Osterfjorden
  • Geitanger- Knappskog
  • Turistrute Hardanger (Norheimsund - Herand - Utne - Kinsarvik - Lofthus - Ulvik - Eidfjord)
 • Alle lokalbåtruter i Sogn og Fjordane
 • Norled sine ekspressbåtruter mellom Sogn og Bergen, og Nordfjord og Bergen

Merk: På ekspressbåtane mellom Sogn og Bergen, og Nordfjord og Bergen kan du som reiser med ungdomsbillett reserve plass. Det gjer du enkelt på norled.no

Ferje: 

 • Alle ferjesamband i Vestland. Dei fleste ferjesamband i Vestland brukar AutoPASS-regulativet, der passasjerar reiser gratis. Der det ikkje er gratis, kan du bruke ungdomsbilletten.

Ekspressbuss:

Vy ekspressruter: 

 • VY146 Måløy - Stryn – Oslo: Gjeld på alle strekningar mellom Måløy og Grasdalen på Strynefjellet (fylkesgrensa).
 • VY170 Førde - Sogndal - Lærdal – Oslo: Gjeld på alle strekningar mellom Førde og Hemsedalsfjell fylkesgrensa.
 • VY450 Sogndal - Voss – Bergen: Gjeld på alle strekningar mellom Sogndal og Bergen.
 • VY430 Fjordekspressen Bergen-Ålesund: Gjeld på alle* strekningar mellom Bergen og Holmøyvik (fylkesgrensa). *Obs: Ungdomsbilletten kan ikkje brukast på korte, lokale reiser mellom Bergen og Knarvik. På denne strekninga må reisande bruke Skyss sine bussar.

Nor-Way ekspressruter: 

 • NW180 Haukeliekspressen: Gjeld mellom Odda – Røldal - Etne 
 • NW420 Sogndal – Lærdal – Flåm – Voss – Bergen: Gjeld på alle strekningar Sogndal og Bergen.
 • NW162 Øst-Vestekspressen: Lillehammer – Fagernes – Lærdal – Flåm – Voss – Bergen: Gjeld på alle strekningar mellom Bergen og Filefjell fylkesgrensa.
 • NW400 Kystbussen: Bergen – Haugesund - Stavanger: Gjeld på strekningar mellom Bergen og Haugesund rutebilstasjon. NB: Ungdomsbilletten kan ikkje brukast på reiser mellom Bergen og Halhjem.
 • NW431 Fjordekspressen: Bergen - Førde - Stryn (- Trondheim): Gjeld på alle strekningar mellom Bergen og Grasdalen på Strynefjellet (fylkesgrensa). Obs: Ungdomsbilletten kan ikkje brukast på korte, lokale reiser mellom Bergen og Knarvik. På denne strekninga må reisande bruke Skyss sine bussar.

Tog:

 • Avgangar mellom Bergen og Myrdal (Vossebanen). Obs: Ungdomsbilletten kan ikkje nyttast på regiontog/fjerntog (tog mellom Bergen og Oslo).  

NB! Ungdomsbilletten har ikkje plassgaranti på ekspressbussane.

Reservere plass på ekspressbuss

Ver obs på at du som reiser med ungdomsbilletten ikkje har plassgaranti på ekspressbussane. På fleire av ekspressrutene kan du reservere plass for eit tillegg i prisen.

Reservere plass på ekspressbåt

På ekspressbåtane mellom Sogn og Bergen, og Nordfjord og Bergen kan du som reiser med ungdomsbillett reservere plass. Det gjer du enkelt på norled.no

Billettkontroll

For deg som reiser med 30-dagars ungdomsbillett gjeld gyldig identitetskort (med namn, fødselsdato og bilde), bankkort med bilde eller pass som gyldig legitimasjon.

Les meir om billettkontroll