Hopp til hovedinnald

Informasjon om periodebillettar til Skyss sine bussar, bybanen og nokre båtruter

Periodebillettar som gjeld for ei eller fleire soner kan du bruke på

 • Skyss sine bussar
 • Bybanen i Bergen

I tillegg er fleire av båtrutene i Vestland inkluderte i sonesystemet og har same pris som buss. Dette er

 • Askøybåten, båtruta Kleppestø - Strandkaien
 • Nordhordlandsbåten, båtruta Knarvik - Frekhaug - Bergen
 • Eidesvik-Espevær 
 • Florø-Askrova-Stavang-Svanøy (Florabassenget sør)
 • Florø-Barekstad-Batalden-Fanøy-Rognaldsvåg-Kinn (Florabassenget nord og vest) 
 • Kaupanger kai - Frønningen 

Skal du reise med andre båtruter, gå til

Periodebillett til reiser med båtruter i Sunnhordland og Austevoll

Periodebillett til reiser med båtruter i Sogn og Fjordane

Periodebillett på tog, ekspressbuss og Osterøyferja 

 • Tog: Dersom du har 7-, 30 eller 180-dagars periodebillett for sonene A, E og F, kan du bruke periodebilletten på tog på heile strekninga mellom Bergen og Voss stasjon. Dette gjeld på Vossebanen og Arnalokalen. Her finn du meir informasjon om tog.
 • Ekspressbuss: Dersom du har 30 eller 180-dagars periodebillett kan du med nokre unntak bruke denne på reiser med ekspressbuss i Vestland, så lenge du har billett for sona eller sonene du skal reise i. Meir informasjon om bruk av Skyss sine billettar på ekspressbuss finn du her.
 • Osterøyferja: Dersom du har 7-, 30 eller 180-dagars periodebillett for sone A, kan du bruke denne på bussreiser med Osterøyferja. Merk at dersom du reiser med enkeltbillett eller 24-timars billett på bussen, må du kjøpe enkeltbillett til ferja av ferjemannskap.

Dersom du har periodebillett på Skysskort og skal reise med tog, ekspressbuss eller Osterøyferja, må du vise både Skysskortet og kvittering.

Gyldigheit og soner

 • Periodebilletten er gyldig i 7, 30 eller 180 dagar, og gjeld frå klokkeslett til klokkeslett.
 • Du kan reise så mykje du vil i perioden i den prissona du har kjøpt billett for. Du kan kjøpe billett for fleire prissoner.
 • Billetten blir dyrare avhengig av kor mange prissoner du skal reise i. Makspris er fire soner.
 • Du kan bruke billetten så lenge du går om bord på transportmiddel i rute mens billetten er gyldig.

Kven gjeld billetten for

 • Du kan kjøpe periodebillett til vaksen, barn, honnør og student.
 • Billetten er upersonleg og kan brukast av andre, men den kan berre brukast av ein person om gongen. Hugs at den som brukar periodebilletten alltid må oppfylle krav til alder og rabatt, for eksempel kan ikkje du som er vaksen reise med ein periodebillett som gjeld for barn.
 • For å låne vekk billettar kjøpt i appen Skyss Billett, må du fysisk låne vekk telefonen din. For å låne vekk ein billett du har på Skysskort, må du låne vekk Skysskortet.

Viktig å vite når du skal reise med periodebillett

 • Reiser du i Hordaland treng du ikkje vise fram billetten når du går om bord. Ver oppmerksam på at sjåfør, mannskap og kontrollør likevel kan kreve å få sjå gyldig billett når som helst under reisa. 
 • Reiser du i Sogn og Fjordane og har kjøpt billett på førehand, viser du billetten din til sjåfør eller mannskap når du går om bord.

Her finn du prisar for alle periodebillettar

Her finn du informasjon om prissoner og sonekart

 

 

 

Her kan du kjøpe periodebillettar for 7, 30 eller 180 dagar

Dersom du kjøper periodebillett i Skyss nettbutikk eller på kundesenteret, må du ha Skysskort. Her kan du bestille Skysskort.

Hugs: Dersom du har periodebilletten din på Skysskort, må du i tillegg til kortet vise fram kvittering dersom du skal reise med tog, ekspressbuss eller Osterøyferja.

Det er ti prissoner i Vestland. Når du skal reise i ei sone, betaler du same pris uansett kor lang reisa er. Billettprisen stig for kvar sone du kjøper billett for, men du betaler aldri for meir enn fire soner.

Her finn du kart over prissonene og meir informasjon om korleis sonesystemet fungerer

Her finn du prisar for alle billettar

Dersom du har periodebillett for sone A, kan du parkere gratis på utvalde parkeringsplassar i Bergen og området rundt. Parkeringsordninga gjeld for bil, MC og moped. Hugs at du må ha parkeringsbevis.

Her finn du meir informasjon om parkeringsbevis og kollektivparkering

Med familierabatt kan du som er over 18 år ta med deg opptil fire barn gratis. Rabatten gjeld kvar dag heile året.

Hugs at:

 • Du må vere over 18 år og ha gyldig billett for vaksen, honnør, student eller militær. Du kan ikkje få familierabatt med Ungdomsbillett.
 • Barna må vere mellom 6 og 18 år.
 • Barn under 6 år reiser gratis. 

Familierabatten gjeld på Skyss sine bussar, bybanen og nokre båtruter. Ver merksam på at rabatten ikkje gjeld på flybussane i Førde og Sogndal. 

Familierabatt på tog
Rabatten gjeld på tog mellom Bergen-Arna-Trengereid dersom du har enkeltbillett eller 24-timarsbillett for sone A, og på tog mellom Bergen-Voss dersom du har periodebillett (7, 30 eller 180 dagar) for sonene A, E og F.

Gjeld i Hordaland:

Dersom du reiser med buss i kombinasjon med ei båtrute som ikkje er inkludert i sonesystemet, får du rabatt dersom du kjøper ein kombinasjonsbillett. Kombinasjonsbilletten består av ein periodebillett for ei eller fleire soner med buss, og ein periodebillett for ei bestemt båtstrekning.

Du kan kjøpe kombinasjonsbillett i Skyss nettbutikk eller på kundesenteret vårt. Denne typen billett er ikkje tilgjengeleg i appen Skyss Billett eller om bord på buss eller båt.

Hugs at periodebillettar for buss også gjeld på Askøybåten, Nordhordlandsbåten og båtruta Eidesvik-Espevær. Her treng du ikkje kombinasjonsbillett.