Hopp til hovedinnald

For å reise kollektivt må du ha billett. Alle som reiser utan billett påfører fellesskapet eit tap på fleire titals millionar kvart år. Dette er pengar som kunne vore brukt til eit betre kollektivtilbod. Skyss utfører billettkontrollar for å sikre at alle har gyldig billett.

Manglande legitimasjon/dokumentasjon
Har du motteke tilleggstakst på grunn av mangel på legitimasjon og/eller tilleggsbevis, kan vi oppheve tilleggstaksten dersom du møter opp på kundesenteret vårt på Bergen busstasjon med gyldig legitimasjon og/eller tilleggsbevis. Frist for oppmøte er innan forfallsdato på utsend faktura.

Besøk oss på kundesenteret

Klager 
Meiner du at du urettmessig har fått gebyr, kan du sende ei melding til oss på kontaktskjemaet vårt eller via post. Hugs å ta med detaljar om dato for billettkontroll og nummeret som står på gebyret du har fått. Du må sende skriftleg klage innan tre veker frå gebyret er motteke. 

Kontaktskjema

Visste du at:

  • Du er sjølv ansvarleg for å ha med gyldig dokumentasjon dersom du har krav på rabattert pris.
  • Dersom du ikkje har billett, får du eit gebyr på kr 1150,- (kr 950,- ved betaling på staden).
  • Det er straffbart å forfalske billettar. Forfalsking av billettar medfører gebyr på kr 1500,-. 

Billettkontroll skal i størst mogleg grad bidra til å auke talet på passasjerar som betaler, førebyggje feilsal, rettleie, samt bidra til ei trygg reise.

Slik kjøper du billett til reiser med buss, bybane, båt og tog

For meir informasjon, sjå: