Hopp til hovedinnald

For å reise kollektivt må du ha billett. Alle som reiser utan billett påfører fellesskapet eit tap på fleire titals millionar kvart år. Dette er pengar som kunne vore brukt til eit betre kollektivtilbod. Skyss utfører billettkontrollar for å sikre at alle har gyldig billett.

Dersom du ønsker å klage på eller utsette et gebyr, fyll ut skjemaet under. Men husk å lese informasjonen om billettkontroll først.

Visste du at:

 • Du er sjølv ansvarleg for å ha med gyldig dokumentasjon dersom du har krav på rabattert pris.
 • Dersom du ikkje har billett, får du eit gebyr på kr 1150,- (kr 950,- ved betaling på staden).
 • Det er straffbart å forfalske billettar. Forfalsking av billettar medfører gebyr på kr 1500,-. 

Billettkontroll skal i størst mogleg grad bidra til å auke talet på passasjerar som betaler, førebyggje feilsal, rettleie, samt bidra til ei trygg reise.

Slik kjøper du billett til reiser med buss, bybane, båt og tog

Manglande legitimasjon/dokumentasjon
Har du motteke gebyr på grunn av mangel på legitimasjon og/eller tilleggsbevis, kan vi oppheve gebyret dersom du møter opp på kundesenteret vårt på Bergen busstasjon med gyldig legitimasjon og/eller tilleggsbevis. Frist for oppmøte er innan forfallsdato på utsend faktura.

Besøk oss på kundesenteret

Klager 
Meiner du at du urettmessig har fått gebyr, kan du sende ei melding til oss med kontaktskjemaet under. Hugs å ta med detaljar om dato for billettkontroll og nummeret som står på gebyret du har fått. Du må sende skriftleg klage innan tre veker frå gebyret er motteke. 

For meir informasjon, sjå:

Slik behandlar Skyss personopplysningane dine

Skjema for å klage på eller utsette gebyr

Kvifor tek du kontakt?

Har du fått gebyr etter billettkontroll?

Vi veit at dei fleste ønsker å reise med gyldig billett og har full forståing for at det kan vere ei ubehageleg oppleving å få gebyr ved billettkontroll.

Reglane er som følger:

 • Du er sjølv ansvarleg for å ha gyldig billett når du reiser. Det betyr at du må ha kjøpt og starta billetten før du går om bord. Unntaket er om du går inn framdøra for å kjøpe billett av førar der det er mogleg.
 • Alle som ikkje kan vise fram gyldig billett ved billettkontroll får gebyr.
 • Alle som ikke kan vise fram gyldig tilleggsbevis (i) for billettar med rabatt får gebyr.

Typiske saker som ikkje får medhald

 • Kunden kjøper billett til seg sjølv eller andre for seint, til dømes etter ombordstigning.
 • Kunden har gløymt å fornye ein periodebillett.
 • Vipps fungerer ikkje. Du er sjølv ansvarleg for at vippskjøp fullførast. 

Har du fått gebyr etter billettkontroll?

Vi veit at dei fleste ønsker å reise med gyldig billett og har full forståing for at det kan vere ei ubehageleg oppleving å få gebyr ved billettkontroll.

Reglane er som følger:

 • Du er sjølv ansvarleg for å ha gyldig billett når du reiser. Det betyr at du må ha kjøpt og starta billetten før du går om bord. Unntaket er om du går inn framdøra for å kjøpe billett av førar der det er mogleg.
 • Alle som ikkje kan vise fram gyldig billett ved billettkontroll får gebyr.
 • Alle som ikke kan vise fram gyldig tilleggsbevis (i) for billettar med rabatt får gebyr.

Typiske saker som ikkje får medhald

 • Kunden kjøper billett til seg sjølv eller andre for seint, til dømes etter ombordstigning.
 • Kunden har gløymt å fornye ein periodebillett.
 • Vipps fungerer ikkje. Du er sjølv ansvarleg for at vippskjøp fullførast. 

Vi forlenger betalingsfristen med 30 dagar.

Vi forlenger betalingsfristen med 30 dagar.

Har du lese og forstått reglane?

Informasjon om gebyret

Informasjon om gebyret

Manglande tilleggsbevis? (Valfritt)

Vi set fakturaen på pause mens vi behandlar klagen din.

Vi set fakturaen på pause mens vi behandlar klagen din.

Har du allereie betalt gebyret?

Vi set fakturaen på pause mens vi behandlar klagen din.

For å unngå unødvendig betaling frå deg dersom klagen din blir innvilga, set vi fakturaen din på pause mens vi behandlar klagen din. Det betyr at du ikkje treng å betale den så lenge klagen blir behandla.

Vi set fakturaen på pause mens vi behandlar klagen din.

For å unngå unødvendig betaling frå deg dersom klagen din blir innvilga, set vi fakturaen din på pause mens vi behandlar klagen din. Det betyr at du ikkje treng å betale den så lenge klagen blir behandla.

Nødvendig dokumentasjon

Nødvendig dokumentasjon

Klagar du på vegner av andre?

Klagar du for andre må du oppgi din eigen kontaktinformasjon, og dessutan informasjon om mottakaren av gebyret. Vi må og ha fullmakt og  ID signert av mottakaren av gebyret for å kunne behandle saka. 

Klagar du for andre må du oppgi din eigen kontaktinformasjon, og dessutan informasjon om mottakaren av gebyret. Vi må og ha fullmakt og  ID signert av mottakaren av gebyret for å kunne behandle saka. 

Informasjon om mottakaren av gebyret

Informasjon om mottakaren av gebyret