Driftsmeldingar

 • 493 Til/frå Stongafjellet 1. juli

  Til/frå Stongafjellet 1. juli

  Linje 493 blir forlenga til å betene Stongafjellet i rushtid morgon og ettermiddag frå og med 1. juli. Haldeplassane på Stongafjellet er: Stongafjellsvegen, Stongafjellsbakken og Stongafjellet snuplass.

  Avgangane vil korrespondere med buss/båt til/frå Bergen.

  Gyldig til: 01.07.19 12.00

  Sist oppdatert: 25.06.19 16.51

 • 344 Haldeplasser ikkje betjent pga. stengd veg

  Haldeplasser ikkje betjent pga. stengd veg

  Mjåtveitvegen i Meland er stengd for gjennomkøyring grunna anleggsarbeid. Dette gjer at reisande til Nordhordland folkehøgskule og Meland ungdomsskule må bruke Frekhaug terminal og Mjåtveit som alternative haldeplasser medan vegen er stengd. 

  Vegen er planlagt stengd fram til 5. juli 

  Gyldig til: 05.07.19 22.00

  Sist oppdatert: 03.06.19 15.09

 • 485 Endra trasé grunna stengd veg 8. - 28. juli

  Endra trasé grunna stengd veg 8. - 28. juli

  I samband med vegarbeid vert fv. 563 Askvegen stengd ved Mølledalen frå måndag 8. juli til og med søndag 28. juli. Bussar på linje 485 må køyre via Hanevik og Ravnanger i begge retningar. Ny start- og endehaldeplass i perioden er Olaviken. 

  Reisande nord for Erdal som skal mot Kleppestø og Bergen må følgje bussane nordover via Hanevik/Åsebø. På- og avstiging på motsatt side av det reisande er vande med. Det er ingen av- eller påstiging på strekninga Ravnanger - Steinrusten. 

  Endra rutetider 
  Det laga eigen rutetabell for linje 485 i perioden
  Ruteinformasjonen er elles oppdatert i reiseplanleggar og i appen Skyss Reise. 


  Haldeplass Skogvik stengd
  Haldeplassen Skogvik vert ikkje betent medan vegen er stengd. Alternative haldeplasser er Olaviken eller i Grensedalen.

  Endra nattavgangar
  Det vert ikkje nattbusstilbod på strekninga Nordre Erdal - Åsebø dei tre vekene vegen er stengd. Nattavgangane vert køyrd som følgjer:

  • Linje 499 til Herdla kl. 02:45 frå Lars Hilles gate innstilt på strekninga. Køyrer i stadenSteinrusten – Ravnanger – Herdla
  • Linje 485 til Hanevik – Breivik frå Lars Hilles gate kl. 02:45 innstillast (Linje 499 til Herdla skal køyre til Breivik dersom passasjerar)

   

  Gyldig til: 28.07.19 23.00

  Sist oppdatert: 19.06.19 13.55

Sjå alle driftsmeldingar

Aktuelt