Driftsmeldingar

 • Bergen nord og vest Nattestengde tunnelar tysdag 23. april

  Nattestengde tunnelar tysdag 23. april

  Gyldig til: 24.04.19 03.00

  Sist oppdatert: 23.04.19 13.35

 • 370 Linje 370: Endra trasé frå 23. april

  Linje 370: Endra trasé frå 23. april

  I samband med vegstenging ved Frøyset bru i perioden 23. april - 2. mai kan ikkje linje 370 betene strekninga mellom Osavatn og Risnes på Fv. 377. Alle avgangane må køyre Fv. 376 mellom Osavatn og Hosteland.

  Gyldig til: 02.05.19 12.00

  Sist oppdatert: 12.04.19 10.35

 • 471 Endra trasé grunna stengd veg

  Endra trasé grunna stengd veg

  Frå og med 14. januar vert Landrodalen stengd for gjennomkøyring. Dette gjer at fleire turar på linje 471 får forlenga trasé noko som vil gje forseinkingar på enkelte turar. 

  Følgjande haldeplasser vert ikkje betent:

  • Landro kyrkje - alternativ haldeplass Landro skule
  • Vindenesvegen, Landrovågen - alternativ haldeplass Vindenes kryss. 

  Landrodalen vil vere stengd for gjennomkøyring til og med 5. mai 2019

   

  Gyldig til: 05.05.19 23.59

  Sist oppdatert: 29.03.19 09.12

Sjå alle driftsmeldingar

Aktuelt

Endringar i sentrum og Laksevåg frå 23. april