Driftsmeldingar

 • 11 Endra trasé frå 19. juli

  Haugeveien opnar att etter langvarig vegarbeid og linje 11 vil igjen køyre om Haugeveien til Nordnes frå måndag 19. juli.

  Følgande haldeplasser vil igjen bli betent i retning Nordnes:

  • Olav Kyrres gate J
  • Veiten
  • Klosteret
  • Fredriksberg
  • Nordnes skole
  • Sjøfarendes Aldershjem
  • Akvariet
  • Tollbodsallmenningen

  Følgande haldeplasser vil bli betent i retning Starefossen: 

  • Tollbodallsmenningen 
  • Holbergsallmenningen
  • Strandgaten

  linja vil betene haldeplassar på strekninga Småstrandgaten - Starefossen i begge retningar som normalt. 

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 24.07.21 08.30

 • 2078 Austevollruta: Stor passasjerpågang fredag og søndag

  Vi opplever særskilt stor passasjerpågang på avgang kl. 17.02 frå Hufthamar fredagar og kl.16.05 frå Bekkjarvik søndagar. Vi oppfordrar alle som har moglegheit til å nytta andre avgangar.

  Avgangstider finn du i reiseplanleggaren eller i rutetabell på skyss.no.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 24.07.21 08.30

 • 1 Redusert frekvens i sommar og ekstra buss

  Frå 19. juni til og med 8. august skal det utførast sporarbeid på Kronstad i samband med utbygging av ny linje 2 Bergen sentrum – Haukeland sjukehus - Fyllingsdalen. I denne perioden vil Bybanen køyre med redusert frekvens i rushtid, ca. 10 minutts frekvens på heile strekninga mellom Bergen sentrum og Bergen lufthavn. 

  Reisande til og frå Kronstad må vere merksam på at Bybanen på dette strekket i periodar vil køyre i motsatt spor enn vanleg grunna at Bybanen kun kan køyre i eine sporet. Reisande må berekne litt ekstra tid når dei skal ut og reise med Bybanen i sommar, spesielt på dei dagane vi har buss for bane (19. juni, 11. juli og 8. august). 

  Ekstra buss mellom Wergeland og Festplassen:

  For å avlaste Bybanen i ettermiddagsrush, set vi inn ekstra bussar følgjande dagar kl. 13.00 - 18.00 mellom Wergeland og Festplassen:

  • 21. - 25. juni
  • 28. juni - 2. juli
  • 2. - 6. august

  Ekstra bussane mellom Wergeland og Festplassen har følgjande trasé: 

  • Frå Festplassen: Festplassen N - Bergen busstasjon R - Nygård - Florida - Danmarks plass - Reperbanen - Wergeland D
  • Frå Wergeland: Wergeland C - Brann stadion - Kronstad - Årstad vgs. - Florida - Nygård - Bergen busstasjon U - Festplassen N

   Frekvens: ca. kvart 15. minutt

  Dei ekstra bussane vil vere skilta Ekstrabuss Wergeland og Ekstrabuss sentrum.

   

  Ekstra buss mellom Lagunen og Festplassen uke 31: 
  Frå måndag 2. t.o.m. fredag 6. august er det óg satt inn ekstra busser mellom Lagunen og Festplassen i tidsrommet  14.30-16.45.

  Ekstrabuss mellom Lagunen og Festplassen har følgjande trasé:

  • Frå Festplassen: Festplassen N - Bergen busstasjon R -
   Lagunen K

  • Frå Lagunen: Lagunen K - Bergen busstasjon U - Festplassen N

  Frekvens: Ca. kvart 15. minutt 

  Dei ekstra bussane vil vere skilta Ekstrabuss sentrum og Ekstrabuss Lagunen.

  Gyldig til: 08.08.21 23.59

  Sist oppdatert: 22.06.21 10.01

Sjå alle driftsmeldingar

Aktuelt