Driftsmeldingar

 • 40, 445, 450, 460, 484, 485 ... Lyderhorntunnelen varsla stengd mot vest frå kl. 22:00

  Rv. 555 Lyderhorntunnelen er varsla stengd mot vest grunna vedlikehaldsarbeid frå kl. 22:00. Omkøyring via Loddefjord kan medføre litt forseinking.

  Berørte linjer: 40, 445, 450, 460, 484, 485, 495, 499

  Gyldig til: 12.11.19 03.00

  Sist oppdatert: 11.11.19 13.25

 • 5, 6, 40, 445, 450, 460 ... Damsgårdstunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  Damsgårdstunnelen varsla stengd mot sentrum frå 22:00 grunna vedlikehaldsarbeid. Omkøyring via Laksevåg kan medføre forseinking. Haldeplass Lyngbø rv. 555 vert ikkje betjent medan vegen er stengd. Alternativ haldeplass er Lyngbøtunet.

  Berørte linjer: 5, 6, 40, 445, 450, 460, 484, 485, 495, 499

  Gyldig til: 12.11.19 03.59

  Sist oppdatert: 11.11.19 13.23

 • 300 Fløyfjelltunnelen er varsla stengd frå kl. 22:00

  E39 Fløyfjelltunnelen mot sentrum er varsla stengd frå kl. 22:00. Omkøyring via sentrum kan føre til litt forseinking. Haldeplassande utenom vanleg trasé blir ikkje betjent.

  Gyldig til: 12.11.19 03.59

  Sist oppdatert: 11.11.19 13.16

Sjå alle driftsmeldingar

Aktuelt