Driftsmeldingar

 • 3, 3E, 4, 4E, 5, 6 ... Store forseinkingar pga. Fløyfjellstunnelen stengd

  Store forseinkingar pga. Fløyfjellstunnelen stengd

  E39 Fløyfjellstunnelen har vore stengd i sørgåande retning i omlag ein time. Tunnelen opna att rundt kl. 16:00. 

  Forseinkingane er så store at dei berørte linjane vert forseinka resten av ettermiddagen i begge retninger.  

   

  Berørte linjer: 3, 3E, 4, 4E, 5, 6, 26, 27, 30E, 32, 36, 39, 83, 91, 210, 300, 300E, 925

  Gyldig til: 21.05.19 19.00

  Sist oppdatert: 21.05.19 19.00

 • 925, 945, 951, 954, 955, 958 ... Endra trasé på Voss grunna stengd veg

  Endra trasé på Voss grunna stengd veg

  Rv. 13 Hardangervegen vert stengd på grunn av vegarbeid mellom Brynagjelet og Fredheim frå og med torsdag 2. mai. Omkøyring via E16 Strandavegen og Rv. 13 Tvildemoen. Følgjande stopp vert stengd i anleggsperioden:

  Fredheim, Esso Hardangervegen, Vetleflaten, Brynaflaten, Voss kommunikasjon, Langebrua

  Haldeplassen Brynalii vert betent av linje 965. Alternative haldeplassar er Sverresplass og Mylna (i sentrum) eller Palmafossen. Vegen er meldt stengd til og med laurdag 25. mai.

  Berørte linjer: 925, 945, 951, 954, 955, 958, 964, 965, 990

  Gyldig til: 25.05.19 23.59

  Sist oppdatert: 21.05.19 10.00

 • 315, 330, 360 Omkøyring grunna stengd veg

  Omkøyring grunna stengd veg

  I samband opprusting av fv. 57 Lyngfjelltunnelen vert tunnelen stengd i sørgåande retning kl. 06:00 - 20:00 alle dagar. All trafikk sørover, frå Mastrevik og Lindås mot Knarvik, vert dirigert om fv. 398 Fjellangersvingane, medan nordgåande trafikk blir leidd gjennom tunnelen i kolonne. Dette gjeld også bussane.

  Dette gjer følgjande konsekvensar for linje 315, 330 og 360:

  • Alle avganger sørover mot Knarvik køyrer som normalt, med nokre forseinkingar grunna trafikken om Fjellangersvingane
  • Haldeplassane Vågseidet, Fjellanger nedre, Fjellanger øvre og Haukås, Fjellangersvingane vert ikkje betjent nordover mot Lindås
  • Korrespondansar på Vågseidet og til ferjesambandet Leirvåg - Sløvåg kan dessverre verta brutt grunna forseinkingane ved kolonnekøyring

  Kartet under viser omkøyring for linjer i nordgåande retning (oransje trasé), samt trasé som gjeld i sørgåande retning.

  Opnar att onsdag 22. mai
  Frå og med onsdag 22. mai vert fylkesveg 398 om Fjellanger opna for trafikk i begge retningar. I Lyngfjelltunnelen vert det då kolonnekøyring i begge retningar, medan tunnelen vil vere heilt stengd mellom 19.45 og 05.45. Reisande må rekne med litt forseinkingar.


  Meir informasjon om vegarbeidet finn du på vegvesen.no 

  Gyldig til: 02.06.19 23.59

  Sist oppdatert: 07.05.19 10.03

Sjå alle driftsmeldingar

Aktuelt