Driftsmeldingar

 • 40, 445, 450, 460, 484, 485 ... Lyderhorntunnelen varsla stengd mot vest frå kl. 22:00

  Rv. 555 Lyderhorntunnelen er varsla stengd mot vest grunna vedlikehaldsarbeid frå kl. 22:00-23:00. Omkøyring via Loddefjord kan medføre litt forseinking.

  Berørte linjer: 40, 445, 450, 460, 484, 485, 495, 499

  Gyldig til: 14.07.20 23.00

  Sist oppdatert: 14.07.20 14.09

 • 3, 4, 300 Eidsvågstunnelen varsla stengd frå kl. 22.00 mot sentrum

  E39 Eidsvågstunnelen er varsla stengd mot sentrum kl. 22:00 - 05:30. Omkøyring via Eidsvågneset medfører forseinking. Haldeplass Eidsvåg E39 blir ikkje betjent medan vegen er stengd. Alternativ haldeplass er Eidsvåg i Ervikveien.

  Gyldig til: 15.07.20 05.30

  Sist oppdatert: 14.07.20 14.00

 • 37, 210 Ferjesambandet Valestrand - Breistein innstilt inntil vidare

  Linje 210 køyre om Arna og Osterøybroen medan ferja er innstilt. Haldeplassane mellom Breistein kai - Vågsbotn og utanom ordinær trasé vart ikkje betjent.

  Linje 37 køyre normal trasé mellom Åsane terminal - Breistein kai, men det vil ikkje vere mogleg å ta ferja inntil vidare.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 14.07.20 08.38

Sjå alle driftsmeldingar

Aktuelt