Driftsmeldingar

 • 91, 925 Forseinking grunna stengd veg

  E16 Bjørkhaug- og Sætretunnelen er stengd etter trafikkuhell. Omkøyring og mykje trafikk via Ytre Arna gir forseinking på linja.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 04.03.21 16.04

 • 1013 Jaktavik-Hodnanes: Redusert kapasitet

  Grunna transport av farleg last vert det redusert kapasitet på avgang kl. 16:35 frå Jektavik. Maks 12 passasjerar.

  Gyldig til: 04.03.21 16.40

  Sist oppdatert: 04.03.21 15.29

 • 484, 485 Endra trasé pga. stengd veg frå 8.mars

  Grunna anleggsarbeid blir Grensedalen stengd i perioder frå og med måndag 8. mars. Vegen er stengd mellom kl. 09.15-14.30 og 17.00-21.00. Buss vil køyre som normalt i tidsrommet vegen er open.

  Det er varsla at vegen blir stengd i 1-2 uker.
  br Medan vegen er stengd, vil linje 484 og 485 ikkje kunne betjene haldeplassane i Grensedalen og må køyre om Erdalsvegen. Følgjande haldeplassar blir ikkje betjent medan vegen er stengd:

  • Djupamyr (mot Kleppestø)
  • Olufsen (begge retningar)
  • Eideskiftet (begge retningar)
  • Nordre Erdal (mot Steinrusten)


  Alternativ haldeplassar i Erdalsvegen er: Djupamyr,Erdalsvegen - Åsenvegen - Brusegårdvegen.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 04.03.21 10.40

Sjå alle driftsmeldingar

Aktuelt