Driftsmeldingar

 • 315, 330, 360 Omkøyring grunna stengd veg

  Omkøyring grunna stengd veg

  I samband opprusting av fv. 57 Lyngfjelltunnelen vert tunnelen stengd i sørgåande retning kl. 06:00 - 20:00 alle dagar. All trafikk sørover, frå Mastrevik og Lindås mot Knarvik, vert dirigert om fv. 398 Fjellangersvingane, medan nordgåande trafikk blir leidd gjennom tunnelen i kolonne. Dette gjeld også bussane.

  Dette gjer følgjande konsekvensar for linje 315, 330 og 360:

  • Alle avganger sørover mot Knarvik køyrer som normalt, med nokre forseinkingar grunna trafikken om Fjellangersvingane
  • Haldeplassane Vågseidet, Fjellanger nedre, Fjellanger øvre og Haukås, Fjellangersvingane vert ikkje betjent nordover mot Lindås
  • Korrespondansar på Vågseidet og til ferjesambandet Leirvåg - Sløvåg kan dessverre verta brutt grunna forseinkingane ved kolonnekøyring

  Kartet under viser omkøyring for linjer i nordgåande retning (oransje trasé), samt trasé som gjeld i sørgåande retning.

  Meir informasjon om vegarbeidet finn du på vegvesen.no 

  Gyldig til: 02.06.19 23.59

  Sist oppdatert: 07.05.19 10.03

 • Leirvik - Langelandsvegen Endra trasé og forseinkingar grunna stengd veg

  Endra trasé og forseinkingar grunna stengd veg

  Grunna vegarbeid i Langelandsvegen mellom Verftsvegen og Kårevikvegen får linje 676 endra trasé frå måndag 1. april. Arbeidet er planlagt å vare i 30 veker. Haldeplassane i Langeland skule og Langeland blir ikkje betente i stengeperioden. Det blir oppretta alternative haldeplassar i krysset Langelandsvegen/Verftsvegen.

   

  Grunna vegarbeidet blir dagens linje 676 delt i to:

  676 Leirvik - Sjukehuset - Ådland - Leirvik

  676 Leirvik - Kårevik/Hornelandsvågen - Leirvik

  Arbeidet gir også følgjeforseinkingar på fleire linjer lokalt i området, mellom anna linje:

  • 673, 671, 700 og 800

  Også korresponderande linjer vert råka:

  • 554, 552 og 559

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 20.05.19 10.00

 • 790, 791 Halsnøy: Haldeplassar nedlagt frå 5. november 2018

  Halsnøy: Haldeplassar nedlagt frå 5. november 2018

  Haldeplassane Høylandsbygd, Hauge skule og Myro vert lagt ned frå og med måndag 5. november. Dette skjer på grunn av ikkje tilfredsstillande snutilhøve for buss på denne strekninga. Alternativ haldeplass for reisande til og frå Høylandsbygd er Hillestad. Linje 790 og 791 får ny start- og endehaldeplass på Halsnøy industribase.

  Gyldig til: inntil vidare

  Sist oppdatert: 20.05.19 10.00

Sjå alle driftsmeldingar

Aktuelt