Driftsmeldingar

 • 1 Buss for bane på natta 14.-17. juni

  I samband med omfattande arbeid på Kronstad gjennom sommaren blir det arbeida i sporet også fire netter i veke 24. Det gjeld på natt måndag 14. juni (natt til tysdag), tysdag 15. juni (natt til onsdag), onsdag 16. juni (natt til torsdag) og torsdag 17. juni (natt til fredag). Det vil gå buss for bane mellom Byparken og Slettebakken frå kl. 00.15 desse nettene.

  Dei fire siste avgangane innstilt frå Byparken
  Dei fire siste avgangane frå Byparken blir innstilt (kl. 00.15, 00.30, 00.45 og 01.00). Siste avgang med bane frå sentrum er kl. 00.00.
  Reisande frå sentrum kan eventuelt bruke linje 5 (siste avgang kl. 00.28).

  Buss for bane
  Det vil gå buss frå Festplassen og Slettbakken som følgjer: 

  • Frå Festplassen N: kl. 00.05, 00.20, 00.35 og 00.50
  • Frå Slettebakken (Sletten snuplass): kl. 23.52, 00.08, 00.21 og 00.38

  Busstrasé:

  • Frå Byparken: Festplassen N – Bergen busstasjon R – Nygård – Florida - Danmarks plass E (Fjøsangerveien) – Reperbanen – Wergeland D​ – Sletten - Slettebakken

  • Frå Slettebakken: Slettebakken – Sletten - Wergeland C – Kronstad – Danmarks plass v/Årstad vgs – Florida – Nygård – Bergen busstasjon U – Festplassen N​

  Trasé buss for bane Byparken - Slettebakken

  Arbeidet vil også medføre buss for bane mellom Danmarkplass og Wergeland førstkomande laurdag. Meir informasjon om arbeidet ved Kronstad finn du i denne artikkelen

  Gyldig til: 18.06.21 02.00

  Sist oppdatert: 12.06.21 08.30

 • 552, 554 Omkøyring og forseinking pga. stengd veg 7.-26. juni

  Finnåsvegen er delvis stengd for gjennomkøyring frå og med måndag 7. juni til og med laurdag 26. juni mellom kl. 08.00 og 21.00. Vegen blir stengd på grunn av anleggsarbeid. Dette får følgjande konsekvensar for bussane:

  Linje 552: 

  • Avgang frå Gassasundet kl. 10:35 til Våge blir køyrd om Bremnesvegen og Tormodsætre.

  • Avgang frå Kulleseidkanalen kl. 12:00 til Gassasundet blir køyrd om Bremnesvegen og Tormodsætre.

  • Avgang frå Gassasundet kl. 14:25 til Sakseidteen køyrer gjennom anleggsområdet i Finnåsvegen, men ein må rekne med forseinkingar. 

  • Avgang frå Gassasundet kl. 15:32 til Langevåg blir køyrd om Bremnesvegen og Tormodsætre. 

  Følgjande haldeplassar blir ikkje betjent turar som får omkøyring via Tomodsætre og Bremnesvegen: 

  • Steinsland (begge retningar), Håvikedalen (begge retningar), Ytre Håvik (begge retningar), Klubben, revura (begge retningar), Revura, Nedrebø (begge retningar), Åreid (begge retningar) og Prestagarden (begge retningar). 

  Linje 554

  • Alle turar blir køyrer gjennom anleggsområdet i Finnåsvegen, men ein må rekne med forseinkingar. 

  Gyldig til: 26.06.21 23.59

  Sist oppdatert: 04.06.21 17.11

 • 952, 957, 959 Anna trasé grunna vegarbeid frå 31. mai

  Grunna vegarbeid ved Rekve bru vil Rekvesvegen vera stengd for gjennomkøyring i perioden 31. mai til 31. august.

  Haldeplassane Bulken aust, Sandneset, Rekve fv. 312, Rekve bru, Bulken skule, Bø fv. 312 og Djukastein fv. 312 vert ikkje betjent grunna omkøyring via E16.

  Skuleturar: Skulebuss til Bulken skule vil køyre opp/ned Rekvesvegen ved Djukastein for å betjene skulen.

  Gyldig til: 01.09.21 02.00

  Sist oppdatert: 12.06.21 08.30

Sjå alle driftsmeldingar

Nye tider, nye linjer og nye haldeplassar

Aktuelt