Service messages

 • 27, 28 Ny trasé frå Haukeland frå 30 november

  Linje 27 Åsane terminal og 28 Smiberget/ Oasen får endra trasé frå Haukeland mot Danmarks plass frå og med mandag 30. november. Bussane vil køyre Ibsens gate til Krohnsminde som følgje av at Bjørnsons gate blir einvegskøyrt. Ibsens gate opnar for gjennomkøyring samme dag. Endringar blir som følgjer:

  Frå Åsane/Fyllingsdalen mot Haukeland
  Samme trasé som tidligare. Haldeplassen Bjørnsons gate legges ned og blir erstatta av haldeplassen Hunstadsvingen ved lyskrysset. Sjå trasé i kart

  Frå Haukeland mot Åsane/Fyllingsdalen
  Køyrer Ibsens gate til Danmarks plass, og deretter vanleg trasé. Haldeplassen Årstad vgs. blir ikke lenger betjent, men blir erstatta av haldplassen Krohnsminde

  Ibsens gate opnar for gjennomkøyring 30. november
  Ibsens gate har vore stengt sidan hausten 2017 og opnar no for gjennomkøyring igjen etter omfattende oppgraderingsarbeid. Med unntak av justeringa for linje 27 og 28, blir ikkje køyremønsteret for bussar endra no, sjølv om nokre busslinjer vart endra då vegen stengde i 2017. Vi vil vurdere trasé for andre linjer etter ei stund, i lys av endringar i trafikksituasjonen og nye fasar i anleggsarbeida i området.

   

  Valid to: 11.12.20 17.00

  Sist oppdatert: 01.12.20 10.39

 • 201 Avkorta trasé pga. stengd veg

  Bruvikvegen er stengd på grunn av jordras. Inntil vidare vil buss på linje 201 køyre mellom Kvisti og litt forbi Hekland aust. Haldeplassane mellom Hekland aust og Bruvik/Olsnesskiftet/Hakanes blir ikkje betjent. Bussen går til og frå Bruvikvegen nr. 907, ca. 200 m frå Ytre Bruvik. 

  Skuleskyss til/frå Bruvik i veke 49
  Det vil gå minibuss/drosje via Sakslivegen frå og med måndag 30. november. Starthaldeplass er snuplassen like ved butikken. Sjå kart

  • Minibuss frå Bruvik til Haus skule kl. 07.15
   • Bruvik v/butikken kl.07.15
   • Olsnesskiftet kl. 07.17
   • Osterøy ungdomsskule ca. 07.50
   • Haus skule ca. 08.15
  • Drosje frå Bruvik til Osterøy ungdomsskule kl. 07:50
   • Bruvik v/butikken kl.07.50
   • Olsnesskiftet ca. kl. 07.52
   • Osterøy ungdomsskule ca. 08.25


  Resten av veka vil det gå skuleskyss frå Bruvik kl. 07.15 til Haus skule og 07.50 til ungdomsskulen og vidaregåande. Det vil også gå drosje/minibuss tilpassa sluttidene på skulane til Bruvik. Avgangstidene frå skulane er som følgjer:

  Haus skule

  • Tirsdag og fredag kl. 13.05 (minibuss),
  • Onsdag og torsdag kl. 13.05 (drosje)
  • Onsdag og torsdag kl. 14.00 (minibuss)

  Osterøy ungdomsskule

  • Tirsdag og fredag kl. 14:05 (drosje)
  • Onsdag og torsdag kl. 14.20 (minibuss)

  Osterøy VGS 

  • Tirsdag kl. 14:50 (drosje)
  • Onsdag kl. 14.20 (minibuss)
  • Torsdag kl. 15:35 (drosje)
  • Fredag kl. 14.05 (drosje)


  Vegen vil vere stengd i minst fire veker. Meir informasjon om status for vegen finn du her

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 03.12.20 07.30

 • 200, 210, 211 Omkøyring og avkorta trasé pga. stengd veg

  Revheimsvegen er stengd for gjennomkøyring grunnet rehabilitering av Revheim bru. Dette gjeld frå måndag 30. november til 15. mars. 

  Dette gjer følgjande endring for linje 200, 210 og 211:

  • Omkøyring via Borgotunnelen, ingen stopp mellom Hauge terminal - Lonevåg terminal. 
  • Det er sett inn minibuss mellom Revheim vest - Hatland skulesenter/Lonevåg morgon og ettermiddag. Sjå avgangstider lenger nede på sida. 
  • Haldeplass Haugedalen og Øyjordsbru blir ikkje betjent medan vegen er stengd. 

  Avgangstid frå Revheim til Hatland skulesenter(måndag-fredag):

  • kl. 06.30, 07.00, 07.35 og 08.10

  Minibuss stopper på haldeplass: Revheim vest, Revheim øst, Lone bru, Lone, Lone nord, Kårvik kryss, Lonevåg terminal, Fossen, Osterøy rådhus og Hatland skulesenter. 

  Avgangstid frå Hatland skulesenter til Revheim( måndag - fredag):

  • kl. 13.10(berre måndag onsdag og fredag) og 14.05

  Minibuss stoppar på haldeplass: Hatland skulesenter, Osterøy rådhus, Fossen, Lonevåg terminal, Kårvik kryss Lone nord Lone, Lone bry, Revheim øst og Revheim vest. 

  Avgangstid frå Lonevåg terminal til Revheim( måndag - fredag):

  • kl. 14.50, 15.30, 16.00 og 16.30

  Minibuss stoppar på haldeplass: Lonevåg terminal, Kårvik kryss Lone nord Lone, Lone bry, Revheim øst og Revheim vest. 

   

  Valid to: 15.01.21 23.59

  Sist oppdatert: 25.11.20 11.57

See all traffic messages