Service messages

 • 3, 4, 5, 6, 10, 18 ... Bryggen stengd 16. - 19. januar

  Grunna arrangement vert Bryggen stengd for gjennomkøyring fra og med torsdag 16. januar kl. 18:00 til og med søndag 19. januar kl. 16:00. Dette gjer omkøyring via Øvregaten og endra trasé og stoppmønster for følgjande linjer:

  Linje 3, 3E, 4, 4E, 5, 6, 30E, 83, 91 og 300 (nattavganger):

  • I nordgåande retning vert ikkje haldeplassane Bryggen A/B betjent. Alternativ haldeplass er Torget O/P eller Bradbenken (midlertidig haldeplass ved Rosenkrantztårnet)
  • Mot sentrum vert ikkje haldeplass Bradbenken og Torget Q betjent. Alternativ haldeplass er Sandbrogaten, Torget R eller Småstrandgaten M

   

  Linje 10, 18 og 103 (servicelinjen):

  • Mot Sandviken vert ikkje haldeplass Bryggen A eller Sandbrogaten betjent. Alternativ haldeplass er Torget P eller Fløybanen (mellombels haldeplass ved Fløybanen)
  • Frå Sandviken vert ikkje haldeplass Øvre Dreggsallmenning eller Torget Q betjent. Alternativ haldeplass er Mariakirken (mellombels haldeplass ved Mariakirken) eller Torget R

  Affected lines: 3, 4, 5, 6, 10, 18, 83

  Valid to: 19.01.20 20.00

  Sist oppdatert: 13.01.20 15.02

 • 157 Endra trasé grunna flom

  Haldeplassar mellom Liereid sør og Liereid nord vert ikkje betent grunna flom ved Liereid.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 17.01.20 07.20

 • 16, 17, 19, 20 Vegarbeid på Laksevåg frå måndag 13. januar 2020

  Arbeidet som har stengd Carl Konows gate retning Laksevåg sidan august går no inn i ein ny fase, og vegen blir heilt setngd frå måndag 13. januar 2020. Dette betyr at linje 16, 17 og 20 må køyre Damsgårdsveien begge retninger og haldeplassane Damsgård og Laksevåg kirke i Damsgårdsvegen erstattar haldeplassane Carl Konows gate og Damsgård hovedgård. Haldeplassen Laksevåg er erstatta av haldeplassen Fergehallen i Damsgårdsveien retning Laksevåg, men haldeplassen retning sentrum blir flytta ca. 150 meter retning Laksevåg senter.

  Sjå kart for trasé og haldeplassar her.
  Du finn oppdaterte rutetabellar her.

  Same dato startar eit arbeid i Øvre Fyllingsveien som gjer at linje 19 får endra trasé. Linje 19 må køyre til høgre inn Gabriel Tischendorfs vei - Frydenbølien til sentrum. Dette betyr at haldeplassane Carl Konows gate og Gyldenpris retning sentrum ikkje blir betent. Samstundes får linje 19 nye haldeplassar i Lien nord og Gyldenprisveien.

  Sjå kart for trasé og haldeplassar her.

  Valid to: 31.01.20 00.00

  Sist oppdatert: 20.12.19 12.08

See all traffic messages