Service messages

 • 915 Ras på Fv 5406 ved Kallestad bru

  Vegen er stengd ved Kallestad bru på Osterøy i Vaksdal kommune.  Grunna stengd veg kan ikkje linja betjene haldeplassane mellom Maskevikja - Kallestad bru.

  Ny vurdering av vegen kl. 15:00 i morgon, måndag 17. februar.
  For oppdatert vegmelding klikk her 
  Eller Vasdal kommune si side

  Valid to: 17.02.20 16.00

  Sist oppdatert: 16.02.20 18.45

 • 27, 28 Haldeplass Bjørnsons gate flytta

  I samband med utbygging av Bybanen er haldeplassen Bjørnsons gate retning Danmarks plass fjerna. Alternativ haldeplass er Hunstadsvingen (ved Helse Vest IKT).

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 16.02.20 07.20

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 16.02.20 07.20

See all traffic messages