Service messages

  • 2 Haldeplassen Birkelundstoppen ikkje betjent

    Haldeplassen Birkelundstoppen, i retning mot sentrum, blir ikkje betjent av linje 2 inntil videre. Alternativ haldeplass er starthaldeplassen Birkelundstoppen snuplass.

    Valid to: inntil vidare

    Sist oppdatert: 16.01.21 07.30

  • Skyss Billett Endringar i kortbetaling i Skyss Billett-appen

    Skyss Billett-appen vart oppdatert 17. desember 2020. I samband med dette vart registrerte bankkort fjerna. 

    Brukar du allereie Skyss Billett må du leggje til bankkortet ditt på nytt etter oppdateringa, før neste billettkjøp med bankkort. 

    Frå 1. januar 2021 stillar EUs betalingsdirektiv krav om at ubetjente kortkjøp skal ha strengare autentisering. Difor må du altså leggje til bankkortet ditt på nytt etter 17. desember. Banken din avgjer om du også må autentisere deg med BankID ved nokre kjøp. 

     

    Meir informasjon om mobilbilletten finn du her. 

    Valid to: 31.01.21 00.00

    Sist oppdatert: 06.01.21 07.43

  • Skyss Billett Problem med betalingsløysing Vipps

    Fleire brukarar kan oppleve at kjøp i appen Skyss Billett ikkje blir registrert når ein bruker Vipps som betalingsløysing. Pengene blir reservert og skal tilbakeførast til konto automatisk. 

    Vi anmoder å bruke bankkort som betalingsløysing i appen Skyss Billett. 

    Valid to: inntil vidare

    Sist oppdatert: 04.01.21 12.33

See all traffic messages