Service messages

 • 300 E39 Fløyfjelltunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  E39 Fløyfjelltunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  300 Bergen busstasjon: Fløyfjelltunnelen varsla stengd mot sentrum frå kl. 22:00. Omkøyring kan medføre forseinking. 

  Valid to: 26.03.19 23.45

  Sist oppdatert: 26.03.19 14.00

 • 676 Linje 676: Langelandsvegen stengd frå 1. april

  Linje 676: Langelandsvegen stengd frå 1. april

  Grunna vegarbeid i Langelandsvegen mellom Verftsvegen og Kårevikvegen får linje 676 endra trasé frå måndag 1. april. Arbeidet er planlagt å vare i 14 veker. Haldeplassane i Langeland skule og Langeland blir ikkje betente i stengeperioden. Det blir oppretta alternative haldeplassar i krysset Langelandsvegen/Verftsvegen.

   

  Grunna vegarbeidet blir dagens linje 676 delt i to:

  676 Leirvik - Sjukehuset - Ådland - Leirvik

  676 Leirvik - Kårevik/Hornelandsvågen - Leirvik

  Valid to: Inntil videre

  Sist oppdatert: 26.03.19 14.00

 • 790, 791 Halsnøy: Haldeplassar nedlagt frå 5. november 2018

  Halsnøy: Haldeplassar nedlagt frå 5. november 2018

  Haldeplassane Høylandsbygd, Hauge skule og Myro vert lagt ned frå og med måndag 5. november. Dette skjer på grunn av ikkje tilfredsstillande snutilhøve for buss på denne strekninga. Alternativ haldeplass for reisande til og frå Høylandsbygd er Hillestad. Linje 790 og 791 får ny start- og endehaldeplass på Halsnøy industribase.

  Valid to: Inntil videre

  Sist oppdatert: 26.03.19 14.00

See all traffic messages