Service messages

 • 945 Endra trasé på skuleturane pga. stengd veg

  Grunna ras som er gått på fv. 5374 mellom Ulvik og Osa vert det ikkje normal skulekøyring på måndag. 

  Linje 945 køyrer som følgjer: 

  • Avgang kl. 07:50 frå Osa starter på Håheim og køyrer til Ulvik. Reisande frå Osa vert frakta med båt til Ulvik
  • Avgang kl. 14:20 frå Ulvik køyrer til Håheim og ender turen der. Reisande til Osa vert frakta i båt frå Ulvik

  Sjå Statens vegvesen si heimeside for meir info om status på veg.

  Linja køyrer som normalt med ein gong vegen opnar.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 06.12.19 17.23

 • 911 Forseinkingar grunna vegarbeid

  Grunna vegarbeid og kortvarig vegstenging i Kuvika ved Stamnes kan ein oppleve forseinkingar på linje 911 i perioden 19. november - 13. desember.

  Valid to: 14.12.19 00.12

  Sist oppdatert: 09.12.19 07.20

 • 654, 671, 678 Haldeplass Førlandskrysset E39 stengd

  Bussar på linje 654, 671 og 678 mot Rommetveit/Leirvik vil ikkje betene haldeplassen Førlandskrysset E39 i sørgåande retning inntil vidare. Haldeplassen er stengd for desse linjene på grunn av trafikksikkerheit.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 09.12.19 07.20

See all traffic messages
 • Nye kommunar, nye haldeplassnamn

  09.12.19 14:45

  I samband med kommunesamanslåingane fra 1. januar 2020 vil vi få fleire haldeplassar med same namn i dei nye kommunan...

 • Voss stasjon opnar 1. januar

  06.12.19 11:59

  1. januar 2020 er det klart for busstrafikk på Voss stasjon. Då opnar vi den nye bussterminalen med 7 perrongar (A-G)...

 • Reiser du med ferje?

  28.11.19 11:02

  Frå nyttår vert det nye prisar og nye ruter for ferjene i Hordaland. Samstundes vert det innført Autopass-brikkebetal...

 • Read more (in norwegian)