Service messages

 • 2071 Hellesøy-Hernar: Ruteendring frå 10.juli

  Følgjande ruteendringar blir gjort frå og med fredag 10.juli og vil vara til og med fredag 7. august:

  Frå Hellesøy:

  • Avgang kl. 11:55 torsdagar får ny avgangstid kl. 12:15
  • Avgang kl. 13:55 fredagar får ny avgangstid kl. 14:55

  Frå Hernar:

  • Avgang kl. 12:35 torsdagar får ny avgangstid kl. 12:55
  • Avgang kl. 14:35 fredagar får ny avgangstid kl.  14:55

  Reiseplanleggaren er oppdatert med nye avgangstider.

  Årsaka for ruteendringa er for å korrespondera med buss.

  Valid to: 07.08.20 23.59

  Sist oppdatert: 09.07.20 13.36

 • 200, 201, 202 Kvistitunnelen stengd frå 3. august

  Grunna vegarbeid skal Kvistitunnelen vere stengd i fleire fasar frå og med måndag 3. august til og med fredag 9. oktober. Skyss legg om bussrutene som følgje av stenginga.

  Tunnelen er heilt stengd frå 3. august og til søndag 16. august. Frå måndag 17. august til og med fredag 9. oktober, vil tunnelen vere stengd alle dagar mellom kl. 07.00-19.00. Kollektivtrafikk får køyre gjennom tunnelen fram til kl. 08.00. Frå 17. august vil bussane difor køyre normalt før kl. 08.00 og etter kl. 19.00.

  I alle periodar der tunnelen er stengd, vil
   bussar som normalt køyre mellom Haus-Leikneset-Kvisti, køyre om Mjeldalen og vil då ikkje betjene haldeplassane mellom Haus terminal og Vikne sør.

  Skyss sett inn minibuss mellom Vikne sør og Haus terminal som vil køyre nokre turar måndag-fredag. Ingen avgangar laurdag og søndag. 

  Rutetider for minibuss
  Avgangstider frå Haus terminal i stengeperioden:

  Linje Avgangstid Haldeplass Ankomsttid Haldeplass
  200 13.05* Haus terminal 13.15* Vikne sør
  200 14.32 Haus terminal 14.42 Vikne sør
  200 15.36 Haus terminal 15.46 Vikne sør
  200 15.56 Haus terminal 16.06 Vikne sør
  200 16.38 Haus terminal 16.48 Vikne sør
  200 17.15 Haus terminal 17.25 Vikne sør
  200 17.25 Haus terminal 17.35 Vikne sør

  * Avgang kl. 13.05 frå Haus vil køyre frå og med torsdag 13. august, i samband med skulestart.


  Avgangstider frå Vikne sør i stengeperioden:

  Linje Avgangstid Haldeplass Ankomsttid Haldeplass
  200 06.01* Vikne sør 06.11* Haus terminal
  200 06.35* Vikne sør 06.45* Haus terminal
  200 07.00* Vikne sør 07.10* Haus terminal
  200 07.41* Vikne sør 07.51* Haus terminal
  200 08.33 Vikne sør 08.43 Haus terminal
  200 08.59 Vikne sør 09.09 Haus terminal
  200 15.26 Vikne sør 15.36 Haus terminal
  200 15.46 Vikne sør 15.56 Haus terminal
  200 16.28 Vikne sør 16.38 Haus terminal
  200 17.05 Vikne sør 17.15 Haus terminal

  * Kun i perioden 3. august til og med 14. august. Frå 17. august og ut stengeperioden vil bussen køyre som normalt fram til kl. 08:00.

  Omkøyring er vist med raud strek i kartet. Traséen for minibussen er vist med svart, stipla linje.

  Reiseplanleggjaren blir oppdatert med endringar for heile perioden.

  Valid to: 09.10.20 23.59

  Sist oppdatert: 07.07.20 15.45

 • 471 Landrodalen stengd 3. - 15. august

  På grunn av vegarbeid blir Landrodalen stengd for gjennomkøyring i perioden mandag 3. august - laurdag 15. august. Bussar på linje 471 må køyre Landrovegen via Ågotnes medan vegen gjennom er stengd.

  Haldeplassane «Landro Kyrkje» og «Vindenesvegen, Landrovågen» kan ikkje betjenast i perioden. Alternative haldeplassar er «Landro skule» og «Vindenes kryss».

  Valid to: 15.08.20 23.00

  Sist oppdatert: 03.08.20 08.20

See all traffic messages