Service messages

 • 950 Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  Haldeplass Dale Heradshus erstattar Dale sentrum

  I samband med langvarig anleggsarbeid ved nye Dale barne- og ungdomsskule vert haldeplassen Dale sentrum lagt ned frå og med måndag 13. august 2018. Ny haldeplass, Dale heradshus, vert oppretta i Konsul Jebsens gate. Både skulebussar, ordinære rutebussar og ekspressbussar vil nytta det nye stoppet frå og med måndag 13. august 2018. Anleggsarbeidet vil vare i ca. to år.

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 19.07.19 14.30

 • 485 Endra trasé grunna stengd veg 8. - 28. juli

  Endra trasé grunna stengd veg 8. - 28. juli

  I samband med vegarbeid vert fv. 563 Askvegen stengd ved Mølledalen frå måndag 8. juli til og med søndag 28. juli. Bussar på linje 485 må køyre via Hanevik og Ravnanger i begge retningar. Ny start- og endehaldeplass i perioden er Olaviken. 

  Reisande nord for Erdal som skal mot Kleppestø og Bergen må følgje bussane nordover via Hanevik/Åsebø. På- og avstiging på motsatt side av det reisande er vande med. Det er ingen av- eller påstiging på strekninga Ravnanger - Steinrusten. 

  Endra rutetider 
  Det laga eigen rutetabell for linje 485 i perioden
  Ruteinformasjonen er elles oppdatert i reiseplanleggar og i appen Skyss Reise. 


  Haldeplass Skogvik stengd
  Haldeplassen Skogvik vert ikkje betent medan vegen er stengd. Alternative haldeplasser er Olaviken eller i Grensedalen.

  Endra nattavgangar
  Det vert ikkje nattbusstilbod på strekninga Nordre Erdal - Åsebø dei tre vekene vegen er stengd. Nattavgangane vert køyrd som følgjer:

  • Linje 499 til Herdla kl. 02:45 frå Lars Hilles gate innstilt på strekninga. Køyrer i stadenSteinrusten – Ravnanger – Herdla
  • Linje 485 til Hanevik – Breivik frå Lars Hilles gate kl. 02:45 innstillast (Linje 499 til Herdla skal køyre til Breivik dersom passasjerar)

  Valid to: 28.07.19 23.00

  Sist oppdatert: 10.07.19 08.28

 • Leirvik - Langelandsvegen Endra trasé og forseinkingar grunna stengd veg

  Endra trasé og forseinkingar grunna stengd veg

  Grunna vegarbeid i Langelandsvegen mellom Verftsvegen og Kårevikvegen får linje 676 endra trasé frå måndag 1. april. Arbeidet er planlagt å vare i 30 veker. Haldeplassane i Langeland skule og Langeland blir ikkje betente i stengeperioden. Det blir oppretta alternative haldeplassar i krysset Langelandsvegen/Verftsvegen.

   

  Grunna vegarbeidet blir dagens linje 676 delt i to:

  676 Leirvik - Sjukehuset - Ådland - Leirvik

  676 Leirvik - Kårevik/Hornelandsvågen - Leirvik

  Arbeidet gir også følgjeforseinkingar på fleire linjer lokalt i området, mellom anna linje:

  • 673, 671, 700 og 800

  Også korresponderande linjer vert råka:

  • 554, 552 og 559

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 19.07.19 14.30

See all traffic messages