Jump to main content

Active service messages

Fv. 5640 Lambhaug er stengd for gjennomkøyring på grunn av vegarbeid frå  måndag 29. juli til og med fredag 27. september.

Medan vegen er stengd blir det omkøyring via fv. 55 Lustravegen og følgande haldeplassar er ikkje i bruk:

 • Ugulen
 • Lambhaug
 • Feet
 • Indre Hafslo skule kryss
 • Kjørlaug
 • Geitaneset

Alternativ haldeplassar er Liarmen kryss og Geitaneset kyss.

Trykk her for større kart. 

Valid to: 27.09.24 20.00

Updated: 23.07.24 08.35

Haldeplass Rong senter i retning mot Hellesøy er ikkje i bruk inntil vidare på grunn av vegarbeid.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.07.24 00.45

Haldeplass Saudalskleivane i retning mot Støbotn er stengd frå måndag 29. juli på grunn av vegarbeid og lysregulering i området. Alternativ haldeplass er Saudalen.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.07.24 00.45

Haldeplass Brattabø, i retning mot Flatabø, er stengd frå måndag 24. juni og inntil vidare på grunn av vegarbeid.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.07.24 00.45

Det blir sett inn ekstra båt, som på kvardagar vil køyre ein tur på morgonen og ein tur på ettermiddagen til og frå øyene nærast Florø. Dette gjeld reisande med rute 291/292 til og frå:

 • Veiesund
 • Søre Nekkøy 
 • Ånnøy 
 • Færøy 

Skal du reise til og frå andre øyer, blir det ingen endringar i rutetidene.

Følgande rutetider vil gjelde for ekstra båt:

Kai Rutetid ekstrabåt   Ordinær  rutetid
Avg. Florø terminal kl.07.25 kl. 06.50/07.10
Veiesund kl. 07.45 kl. 07.50
Søre Nekkøy kl. 07.55 kl. 08.00
Ånnøy kl. 08.00 kl. 08.05
Færøy kl. 08.05 kl. 08.10
Ank. Florø terminal kl. 08.15 kl. 08.10/08.15

Båt: Turen vert køyrt av MS Skorpefjord, tlf. 94 15 05 94. Passasjerar frå Søre Nekkøy, Ånnøy og Færøy må som tidlegare bestille anløp av båten før avgangstid frå Florø terminal.

 

Kai Rutetid ekstrabåt   Ordinær  rutetid
Avg. Florø terminal kl. 14.30 kl. 14.30
Færøy kl. 14.40 kl. 14.35
Ånnøy kl. 14.45 kl. 14.40
Søre Nekkøy kl. 14.50 kl. 14.45
Veiesund kl. 15.00 kl. 14.45
Ank. Florø terminal kl. 15.20 kl. 15.50/15.30

Båt: Turen vert køyrt av MS Fjordsol, tlf. 99 51 53 43. Passasjerar frå Færøy, Ånnøy og Søre Nekkøy må som tidlegare bestille anløp av båten før avgangstid frå Florø terminal.

Valid to: inntil vidare

Updated: 17.06.24 13.38

Frå kl. 09.00 måndag 10. juni er Bildøyvegen stengd på grunn av vegarbeid, i retning Straume terminal.  Vegen er venta å vera stengd i omlag tre månader.

Vegstenginga fører til endring i traséen til både linje 448 og 460. Begge busslinjene får omkøyring via Kolltveittunnelen  i retning mot Straume og Bergen sentrum.

Endringar for busslinjene: 

Valid to: inntil vidare

Updated: 05.06.24 15.35

Ytre-Tyssevegen er stengd inntil vidare på grunn av vegarbeid.

Medan vegen er stengd vil linje 934 køyre via Tyssetunnelen og følgande haldeplassar blir ikkje brukt:

 • Tysse Ytre
 • Tysse sør
 • Barmen nord
 • Barmen
 • Barmen sør
 • Sætrevika
Vi oppmodar reisande å møte opp på haldeplassen i god tid då reisetida vil vere kortare når bussen køyrer via Tyssetunnelen.

Klikk her for kart

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.07.24 00.45

Haldeplass Misje sør mot Hellesøy er flytta om lag 50 meter mot Ågotnes på grunn av vegarbeid. Den mellombelse haldeplassen er ved vegen inn til Gamlevegen.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.07.24 00.45

På grunn av vegarbeid køyrer bussane via Hagalio på turar til og frå Øklandslio snuplass.

Haldeplass Hagalio er ikkje i bruk medan vegen er stengd. Alternative haldeplassar er Hagastølen - Haga - Kviteluren.

Arbeidet gjeld frå 4. april til om lag juni.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.07.24 00.45

På grunn av anleggsarbeid er haldeplass «Drotningsvik Rv.555 ved Janaveien» stengd. Nærmaste haldeplass er «Drotningsvik rv. 555».

Affected lines: 23, 23E, 441, 445, 450, 450E, 460, 460E

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.07.24 00.45

Haldeplass Misje Nord mot Hellesøy er flytta om lag 50 meter mot Ågotnes på grunn av vegarbeid. Den mellombelse haldeplassen er ved vegen inn til Krakhaugen.

Arbeidet vil vare frå 2. april og i om lag 2-3 veker.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.07.24 00.45

Haldeplass Heradstveit kryss er stengd på grunn av vegarbeid.

Alternativ haldeplass er Tørvigbygd nord.

Arbeidet er venta å vare til ca. oktober 2024.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.07.24 00.45

I samband med vegarbeid og utbetring av Selvik- og Glaskartunnelen vil ikkje avgang frå Bergen busstasjon kl. 21.00 kunne stoppe ved haldeplass i Eidsvåg i retning mot Odda.

Dette gjelder alle kveldar tunnelen er nattestengd frå kl. 21.00.

Vi anbefalar reisande å bruke alternativ haldeplass frå Bergen busstasjon, Handelshøyskolen eller Åsane terminal på denne avgangen.

Merk: For å unngå forseinkingar til Hardanger vil bussen sleppe gjennom tunnelen, men utan moglegheit til å stoppe i Eidsvåg.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.07.24 00.45

Haldeplassen Drotningsvik senter er flytta 90 meter mot Stiaberget på grunn av vegarbeid.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.07.24 00.45

Haldeplassane Bildøy skule gamlevegen, Straume gard og Straume kryss i retning mot Straume terminal er ikkje i bruk inntil vidare. Dette er på grunn av at buss ikkje lenger kan køyre over Gamle Bildøy bru.

Det vil bli permanent endring i trasé, men dato og endeleg trasé er ikkje bestemt.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.07.24 00.45

Haldeplass Vihovda, i retning mot Leirvik, er stengd inntil vidare av tryggleiksårsaker.

Alternativ haldeplass er Haugland.

Klikk her for kart i full størrelse

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.07.24 00.45

Avgang kl. 14.35 frå Dale til Førde rutebilstasjon er omlag 20 minutt forseinka då Dalsfjordvegen er stengd til kl. 15.00. Gjeld måndag - fredag. 

Valid to: inntil vidare

Updated: 07.12.23 13.12

Haldeplassen Drotningsvik senter er flytta 90 meter mot Stiaberget på grunn av vegarbeid.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.07.24 00.45

Vilhelm Bjerknes vei og Johan Hjorts vei er stengd, og Servicelinjen snur på Sletten snuplass.

Avstikkaren mellom haldeplassane Sletten snuplass og Johan Hjorts vei (boligblokk i Vilhelm Bjerknes vei)  blir ikkje betjent av servicelinjen.

Endringa gjeld inntil vidare og fram til utbedring av fartsdumper i området er utført.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.07.24 00.45

Expired service messages

Det er igjen normal drift på linja etter ei lengre driftsstans torsdag. Ein må rekne med nokre forseinkingar på linja utover kvelden.

Valid to: 25.07.24 20.00

Updated: 25.07.24 19.30

Avgang kl. 17.22 frå Hesjaholtet er omlag 10 minutt forseinka.

Valid to: 25.07.24 17.35

Updated: 25.07.24 17.35

Forseinking på linja etter at Samnangervegen har vore stengd ei periode pga. trafikkuhell.

Valid to: 25.07.24 17.15

Updated: 25.07.24 17.15

Det er dessverre nokre forseinkingar på linja torsdag ettermiddag. Vi beklagar ulempa!

Valid to: 25.07.24 17.00

Updated: 25.07.24 17.00

Linja køyrer igjen som normalt til/frå Sletten snuplass.

Valid to: 25.07.24 16.20

Updated: 25.07.24 16.20

Fv. 5640 Lambhaug er stengd for gjennomkøyring på grunn av vegarbeid til og med fredag 5. juli.

Medan vegen er stengd blir det omkøyring via fv. 55 Lustravegen og følgande haldeplassar blir ikkje brukt:

 • Ugulen
 • Lambhaug
 • Feet
 • Indre Hafslo skule kryss
 • Kjørlaug
 • Geitaneset

Alternativ haldeplass vil vere Liarmen kryss og Geitaneset kyss.

Vegen er open i perioden 6. juli til 29. juli og bussen vil køyre via Lambhaug. Vegen blir stengd igjen 29. juli-27. september.

Valid to: 05.07.24 23.00

Updated: 23.07.24 08.27

Damsgårdstunnelen varsla stengd i retning mot Bergen sentrum kl. 19.00-05.30 (neste dag) søndag til torsdag. Fredag og laurdag er det stengd kl. 19.00-07.30.

Haldeplass Lyngbø B (rv. 555) blir ikkje brukt medan vegen er stengd. Alle avgangar går frå haldeplass Lyngbø D. Avgangar frå Lyngbø B blir vist som innstilt i reiseplanleggaren, og ikkje alle avgangstider kjem fram i søkeresultat, men alle avgangane går altså frå stoppet Lyngbø D.

Omkøyring via Laksevåg vil føre til forseinkingar og vi oppmodar reisande til å berekne ekstra god tid ved overgang til andre linjer.

For kart, trykk her.

Affected lines: 3, 40, 445, 450, 460, 481, 484, 485, 495, 499

Valid to: inntil vidare

Updated: 15.07.24 16.25

Vegarbeid i Tiråstunnelen på Osterøy kan gi forseinkingar i begge retningar frå kl. 17.30-05.30 neste dag. Arbeidet skal vare til og med 30. september.

Valid to: 30.09.24 07.05

Updated: 28.06.24 17.35

Vegarbeid i Tiråstunnelen på Osterøy kan gi forseinkingar i begge retningar frå kl. 17.30-05.30 neste dag. Arbeidet skal vare til og med 30. september.

Valid to: 30.09.24 07.05

Updated: 28.06.24 15.59