Jump to main content

Active service messages

På grunn av ei naudsynt oppdatering av systemet, kan ein oppleve noko nedetid i Skyss Billett og nettbutikken ca. kl. 00.00 i kveld, natt til fredag 1. desember. Dette vil vare i nokre minuttar. 

Bankkort som betalingsmetode:
Oppdateringa av appen medfører at ein vil måtte legge til bankkortet på nytt i appen, dersom ein nyttar bankkort som betalingsmåte. 

Treng du hjelp? Ta kontakt. 

 

Valid to: inntil vidare

Updated: 30.11.23 15.57

Vi gjer merksam på at turar til Bergen blir forseinka med 5-10 minutt på grunn av redusert hastighet i byfjorden. Ein må rekne god tid til overgang.

Valid to: inntil vidare

Updated: 02.12.23 20.10

Endring i avgangstid på laurdagar for linje 631:

 • Avgang som tidlegare køyrde kl. 11.30 frå Liereid sør får ny avgangstid kl. 11.20.
 • Avgang som tidlegare køyrde kl. 18.00 frå Liereid sør får ny avgangstid kl. 18.20.

 

Endring i avgangstid på laurdagar for linje 632:

 • Avgang som tildlegare køyrde kl. 15.30 frå Søre Våge får ny avgangstid kl. 14.55.

 

Reiseplanleggaren er oppdatert.

Oppdatert rutetabell finn du her

Valid to: inntil vidare

Updated: 30.11.23 13.16

På grunn av anleggsarbeid er haldeplass "Drotningsvik Rv.555 ved Janaveien" stengd. Nærmaste haldeplass er "Drotningsvik rv. 555".

Valid to: inntil vidare

Updated: 02.12.23 20.10

Byvegen på Os, mellom Fjellheim og Osøyro terminal, er stengd til kl. 18.00 laurdag 23. desember på grunn av vegarbeid.

Dette påverker linje 600, 601, 602, 603, 607, 610, 740 og 741.

Det er omkøyring om Moberg og E39 Halhjemsvegen. Strekninga Flåten-Fjellheim blir ikkje brukt. Omkøyring kan føre til forseinkingar, og vi oppmodar alle å berekne god tid ved bussbyte. 

 • Linje 610 køyrer vanleg trasé på strekninga Nesttun terminal - Fjellheim. Linja stoppar ikkje på Osøyro terminal. 

Du finn detaljar per linje og skyttelbuss under kartet.

NB! Stoppar ikkje på haldeplassar utanom ordiner trasé

Affected lines: 600, 601, 602, 603, 607, 610, 740, 741

Valid to: 22.12.23 23.56

Updated: 10.11.23 13.39

Vegarbeid på fleire stader kan føre til tidvis store forseinkingar på linja.

Valid to: 16.12.23 22.00

Updated: 02.12.23 20.10

Avgang kl. 14.35 frå Dale til Førde rutebilstasjon er omlag 20 minutt forseinka då Dalsfjordvegen er stengd til kl. 15.00. Gjeld måndag - fredag. 

Valid to: inntil vidare

Updated: 18.10.23 15.07

Fv. 570 Risnes bru blir stengd frå onsdag 25. oktober kl. 09.00 til fredag 22. desember kl. 16.00 på grunn av vegarbeid.

Alternativ rutetabell

Medan vegen er stengd er det laga alternativ rutetabell med endra trasé, justerte avgangstider og omkøyring via fv. 5438 Sleirsvegen. Denne erstattar ordiner rutetabell i stengeperioden. Reiseplanleggaren er oppdatert. 

Rutetabell

Ved omkøyring via fv. 5438 blir følgande haldeplassar ikkje brukt:

 • Hosteland rv. 570
 • Areklett kryss
 • Børnes
 • Risnes rv. 570

Kart som visar innstilt strekningSkuleskyss blir utført av drosje på deler av den stengde vegen etter avtale med Nordbygda skule. 

 

 

Valid to: 22.12.23 17.00

Updated: 29.11.23 15.43

Haldeplass Lavikskiftet, retning mot Haugland/Ravganger blir flytta ca. 100 m i nordående retning frå onsdag 18. oktober og inntil vidare.

Valid to: inntil vidare

Updated: 02.12.23 20.10

Bontveitvegen er stengd ved Fagerdalen til 22. desember på grunn av vegarbeid.

Medan vegen er stengd vil ikkje haldeplass Fagerdalen bli brukt.

Strekninga Lund snuplass-Frotveit lysøype vil bli køyrd med minibuss. Vidare vil minibussen ha omkøyring via privat veg (som vist på kart) til/frå Kaland skule. 

Reisande som berre skal mellom Gimmeland og Kaland skule reiser med Ordiner rutebuss. 

Sjå kart i full størrelse.Sjå rutetabell for ordiner rutebuss og minibuss.Avgangstider frå Lund snuplass (måndag – fredag)

Lund snuplass

05:53

06:53

07:43

09:35

11:43

15:02

16:28

17:35

Frotveit lysløype

06:03

07:03

07:53

09:45

11:53

15:12

16:38

17:45

Kaland skole

06:25

07:25

08:12

10:02

12:15

15:40

17:00

18:05

Kaland skole
rundkjøring

 

 

08.15

 

 

 

 

 

Avgangstider frå Kaland  (måndag – fredag)

Kaland skole rundkjøring

 

 

12:55**

14:16

 

 

Kaland skole

08:55

11:10

 

14:18

15:55

17:00

Frotveit lysløpe

09:17

11:32

13:25

14:38

16:17

17:22

Lund snuplass

09:27

11:42

 

14:48

16:27

17:32

* *Skoletur som blir køyrt tysdag til fredag. Berre påstiging ved Kaland skole.

Valid to: inntil vidare

Updated: 19.09.23 16.14

Haldeplassen Drotningsvik senter er flytta 90 meter mot Stiaberget på grunn av vegarbeid.

Valid to: inntil vidare

Updated: 02.12.23 20.10

Fv. 5640 Lambhaug (Indre Hafslo) er stengd for gjennomkøyring til 15. desember på grunn av vegarbeid.

Følgande haldeplassar blir ikkje brukt medan vegen er stengd:

 • Geitaneset
 • Kjørlaug
 • Indre Hafslo skule kryss
 • Feet
 • Lambhaug
 • Ugulen

Alternativ haldeplass blir Liarmen kryss og Geitaneset kryss langs hovudvegen (fv. 55).

Klikk her for større kart.

 

Valid to: 15.12.23 21.00

Updated: 22.11.23 15.14

I samband med vegarbeid er det omkøyring via Storehagen bru inntil vidare. 

 • Haldeplassen Langebruvegen og Førde hotell er stengd. 


Omkøyringa gjeld alle bussar som normalt køyrer via Langebruvegen.

Bussar som kjem til Førde langs E39 og skal via Førde sentralsjukehus køyrer Angedalsvegen til Førde rutebilstasjon.

For større kart, trykk her

Affected lines: 100, 110, 200, 201, 205, 206, 210, 211, 230, 820, 830

Valid to: inntil vidare

Updated: 11.04.23 15.22

På grunn av heva sikkerheitsnivå har linja fått endra trasé inn til CCB.

Følgande haldeplassar blir ikkje brukt inntil vidare pga. omkøyring:

 • Statoil, CCB
 • Plan 3, CCB
 • Aker, CCB


Dette påverke traseen til følgjande avgangar:
 • Frå Ågotnes terminal: Kl. 06.17, 07.01, 07.35
 • Frå Tranedalen, CCB : Kl. 15.05, 15.45, 16.05.

Valid to: inntil vidare

Updated: 02.12.23 20.10

Vilhelm Bjerknes vei og Johan Hjorts vei er stengd, og Servicelinjen snur på Sletten snuplass.

Avstikkaren mellom haldeplassane Sletten snuplass og Johan Hjorts vei (boligblokk i Vilhelm Bjerknes vei)  blir ikkje betjent av servicelinjen.

Endringa gjeld inntil vidare og fram til utbedring av fartsdumper i området er utført.

Valid to: inntil vidare

Updated: 02.12.23 20.10

Haugesund sjukehus blir ikkje betent på grunn av langvarig stenging av Storasundgata. Omkøyring via Salhusvegen–Haraldsgata–Litlasundgata. Endringa gjeld fram til 31. januar 2024.

Valid to: inntil vidare

Updated: 02.12.23 20.10

Expired service messages

E39 Glaskar- og Selviktunnelen er varsla stengd kl. 22.00-05.30 i retning mot sentrum på grunn av vedlikehaldsarbeid. Omkøyring via Ervikvegen kan føre til forseinkingar.

Valid to: 04.12.23 05.30

Updated: 04.12.23 05.30

Damsgårdstunnelen varsla stengd kl. 20.00-05.30 i retning mot Loddefjord/Øygarden/Askøy på grunn av vedlikehaldsarbeid.

Omkøyring via Laksevåg vil føre til forseinkingar og vi oppmodar reisande til å berekne ekstra god tid ved overgang til andre linjer.

Affected lines: 3, 40, 445, 450, 460, 481, 484, 485, 495, 499

Valid to: 04.12.23 05.30

Updated: 04.12.23 05.30