Jump to main content

Active service messages

Vegen ved Dyrdal, strekninga mellom Masfjordnes og Andås opne att kl. 16.00 søndag 5. juni etter å ha vore stengd pga. opprydningsarbeid. 

Linje 345 vil køyre som normalt frå og med søndag 5. juni.

Status på veg finn du på vegvesen.no.

Valid to: 05.06.23 17.00

Updated: 04.06.23 00.51

Strekninga Alvøen kai-Ørnefjellet er innstilt inntil vidare då Håkonshellaveien er stengd på grunn av vegarbeid.

Følgjande haldeplassar blir ikkje brukt i perioden vegen er stengd.

  • Alvøen kai, Alvøen, Alvøen bru og Alvøen gard, Ørnefjellet.


OBS! Frå 10. juli vil linje 42 igjen køyre som normalt, Loddefjord terminal - Alvøen, då vegen opnar att for buss.

Valid to: 10.07.23 02.22

Updated: 25.05.23 20.50

I samband med vegarbeid er det omkøyring via Storehagen bru inntil vidare. 

  • Haldeplassen Langebruvegen og Førde hotell er stengd. 


Omkøyringa gjeld alle bussar som normalt køyrer via Langebruvegen.

Bussar som kjem til Førde langs E39 og skal via Førde sentralsjukehus køyrer Angedalsvegen til Førde rutebilstasjon.

For større kart, trykk her

Affected lines: 100, 110, 200, 201, 205, 206, 210, 211, 230, 820, 830

Valid to: inntil vidare

Updated: 11.04.23 15.22

Følgjande avgangar køyrer ikkje til Sogndal kai inntil vidare:

  • Linje 800: Avgang kl. 06.38 frå Mannheller.
  • Linje 860: Avgang kl. 06.15 frå Gaupne.

For dei som skal med ekspressbåten vil ein måtte byte over til linje 810 med avgang kl. 07.00 frå Sogndal Skysstasjon. Overgang/korrespondanse til ekspressbåt er no på Leikanger kai.

Endra køyremønster i Gravensteinsgata fører til at bussen ikkje lenger kan køyre via Sogndal kai.

Valid to: inntil vidare

Updated: 18.01.23 15.38

Vegen ned til Marikoven er stengd kl. 10.45–13.15 måndag til fredag.

Avgang kl. 11.03 frå Kleppestø får avkorta trasé og endar ved haldeplass Skiftesvik. Haldeplassane Marikoven, Marikoven Pøylo og Skiftevikhøyden er då ikkje i bruk.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.05.23 20.50

På grunn av heva sikkerheitsnivå har linja fått endra trasé inn til CCB.

Følgande haldeplassar blir ikkje brukt inntil vidare pga. omkøyring:

  • Statoil, CCB
  • Plan 3, CCB
  • Aker, CCB


Dette påverke traseen til følgjande avgangar:
  • Frå Ågotnes terminal: Kl. 06.17, 07.01, 07.35
  • Frå Tranedalen, CCB : Kl. 15.05, 15.45, 16.05.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.05.23 20.50

Vilhelm Bjerknes vei og Johan Hjorts vei er stengd, og Servicelinjen snur på Sletten snuplass.

Avstikkaren mellom haldeplassane Sletten snuplass og Johan Hjorts vei (boligblokk i Vilhelm Bjerknes vei)  blir ikkje betjent av servicelinjen.

Endringa gjeld inntil vidare og fram til utbedring av fartsdumper i området er utført.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.05.23 20.50

Haugesund sjukehus blir ikkje betent på grunn av langvarig stenging av Storasundgata. Omkøyring via Salhusvegen–Haraldsgata–Litlasundgata. Endringa gjeld frå 29. april 2022 og inntil vidare.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.05.23 20.50

Avgang kl. 06.48 frå Årsnes kai til Odda er busstasjon innstilt.

Årsaka er langvarig vegarbeid på Fv 500 ved Sunndal.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.05.23 20.50

Expired service messages

Arnanipatunnelen er varsla stengd kl. 22.00-05.30 på grunn av vedlikehaldsarbeid. Omkøyring via Garnes kan føre til forseinking. Ved omkøyring blir ikkje haldeplassen Takvam (mot Arna) brukt.

Valid to: 04.06.23 05.30

Updated: 04.06.23 05.30