Jump to main content

Service messages

Linja betjener ikkje haldeplassane Nygård og Florida grunna ein bybanevogn som sperrer trafikken like før Nygård. Omkøyring via Nye Nygårdsbro.

Valid to: 29.01.22 03.59

Updated: 28.01.22 22.30

Bybanen er no innstilt mellom Byparken og Nygård pga. tekniske problem med ein vogn. Bybanen køyrer som normalt mellom Nygård og Bergen lufthavn.

 

Vi beklagar ulempene dette medfører!

Valid to: 28.01.22 23.59

Updated: 28.01.22 19.58

Sambandet Langevåg - Buavåg er innstilt frå og med avgang kl. 20.00 og inntil vidare grunna uver.

Valid to: 29.01.22 03.59

Updated: 28.01.22 22.30

På grunn av vegarbeid i Michael Krohns gate vil haldeplass Gyldenprisveien vere utilgjengeleg frå måndag 31. januar til 1. april. Det blir sett opp to alternative haldeplassar for linje 10 og linje 20. 

Endringa gjeld for linje 20 i retning Haukeland sjukehus, og linje 10 i retning Søndre Skogveien/Wergeland.

Linje 20 mot Haukeland: 
Ny alternativ haldeplass for linje 20 er langs Michael Krohns gate, andre side av vegkrysset mellom Michael Krohns gate og Gyldenprisveien i retning Haukeland (Linje 403: Avg. 06:17 frå Kleppestø til HUS må også nytte denne haldeplassen). 

Linje 10 mot Søndre Skogveien/Wergeland: 
Ny alternativ haldeplass for linje 10 er i Gyldenprisveien, på andre sida av vegen ved dagens haldeplass mot sentrum. 

 

Valid to: inntil vidare

Updated: 28.01.22 09.28

Bybanen blir innstilt mellom Byparken og Nygård søndag kveld, natt til mandag. Det vil gå buss for bane på strekninga medan banen er innstilt frå kl. 22.00 søndag 30. januar. Årsaka til endringa er arbeid i bybanesporet. 

Arbeidet vil også medføre buss for bane i sentrum følgjande kveldar:

 • Søndag 30. januar, frå kl. 22.00 til og med siste avgang
 • Tysdag 1. februar, frå kl. 22.00 til og med siste avgang
 • Onsdag 2. februar, frå kl. 22.00 til og med siste avgang

Buss for bane

Det vil gå buss for bane på strekninga Festplassen - Bergen busstasjon - Nygård (begge retningar) medan banen er innstilt. Avgangstidene for bussen er tilpassa Bybanen sine rutetider ved Nygård.

Reise frå Byparken


Reise frå Nonneseter og Bystasjonen

 • Det går "buss for bane" frå busshaldeplass Bergen busstasjon R til følgjande tider: kl. 21.51, 22.06, 22.21, 22.36, 22.51, 23.06, 23.21, 23.36, 23.51, 00.06, 00.21, 00.36, 00.51 og 01.06.
 • Det går "buss for bane" frå Bergen busstasjon U til Festplassen. Sjå avgangstider frå Nygård under.
 • Slik kjem du deg frå Nonneseter og Bystasjonen til Bergen busstasjon R


Reise frå Nygård til sentrum

 • Det går "buss for bane" frå busshaldeplass Nygård til følgjande tider: kl. 21.55, 22.10, 22.25, 22.40, 22.55, 23.10, 23.25, 23.40, 23.55, 00.10, 00.25, 00.40 og 00.55.
 • Her finn du busshaldeplassen ved Nygård

Valid to: 04.02.22 03.00

Updated: 27.01.22 17.40

Frå måndag 31. januar justerer vi rutetider på samtlige linjer på Osterøy. Enkelte avgangar blir justert med nokre minutt. Reiseplanleggaren er oppdatert med endringane.

Korrespondansar som mangla er no retta

Valid to: 31.01.22 12.00

Updated: 28.01.22 22.30

Turar som startar på Alver betjener ikkje haldeplassane i hovudvegen frå måndag 31. januar. Ny haldeplass er Alversund skule, skulestopp. 

Linje 311, 320 og 326 med turar som ikkje har Alver som start-og endehaldeplass, betjener haldeplassen som normalt. 

Avgangar med linje 300 som startar ved Alversund skule:

 • Kvardagar frå Alver: Kl. 06.19, kl. 06.48, kl. 07.18, kl. 07.46 og kl. 16.19.
 • Søndagar frå Alver: Kl. 10.20 og 12.50. 

Avgangar med linje 300 som endar ved Alversund skule: 

 • Kvardagar frå Bergen: Kl. 06.00, kl. 14.40, 15.30, 16.00, 16.45, 21.30 og 00.15. 
 • Laurdagar frå Bergen: Kl. 20.33, 22.33, 23.33 og 01.05. 

Avgangar med linje 320 som startar startar ved Alversund skule:

 • Kvardagar frå Alver: Kl. 08.15 og kl. 08.30. 
 • Laurdagar frå Alver: Kl. 16.17, kl. 18.47 og kl. 22.47. 

Avgangar med linje 320 som endar ved Alversund skule: 

 • Kvardagar frå Knarvik terminal: Kl. 07.58. 
 • Laurdagar frå Knarvik terminal: Kl. 11.18, kl. 14.48 og 18.18. 
 • Søndagar frå Knarvik terminal: Kl. 11.48 og 22.18.  

Endringa er på grunn av at kommunen skal nytta området ved gamle barneskulen på Alver til teststasjon, og det er for liten plass for bussane å nytte snusløyfa. 

Valid to: inntil vidare

Updated: 28.01.22 22.30

Skarholmvegen vil bli stengd frå fredag 28. januar kl. 15 grunna vegarbeid. Vegen vil vere stengd til og med søndag 30. januar. 

Medan vegen er stengd, vil Stongafjelltunnelen bli nytta som omkøyringsveg i begge retningar. 

Følgande haldeplassar vil ikkje bli betjent medan vegen er stengd:

 • Skarholmen
 • Skarholmshøyden
 • Strusshamn
 • Norrønaheimen i Strusshamnvegen

Inntil vegen blir stengd, kan det bli forseinkingar på avgangar til/frå Kleppestø terminal grunna anleggsarbeid og lysregulering ved Skarholmvegen. 

Valid to: inntil vidare

Updated: 24.01.22 10.54

Skarholmvegen er stengd frå fredag 28. januar frå kl. 15.00 grunna vegarbeid. Vegen vil vere stengd til og med søndag 30. januar.

Medan vegen er stengd, vil Stongafjelltunnelen bli nytta som omkøyringsveg i begge retningar.
Haldeplassane Skarholmen - Skarholmshøyden - Strusshamn - Norrønaheimen i Strusshamnvegen vil ikkje bli betjent medan vegen er stengd.

Valid to: 30.01.22 23.59

Updated: 28.01.22 22.30

Sivlevegen er stengd ved Voss sjukehus grunna anleggsarbeid frå måndag 10. januar og omlag 5 veker fram i tid.

Linje 964 ringbuss Sivlevegen til/frå Brekkesvingen får omkøyring via Seim medan vegen er stengd.

Følgjande haldeplassar blir ikkje betjent i perioden: Torget (alternativ haldeplass "Voss stasjon F") - Lekvebakken - Osavegen vest - Kyrkjeflaten - Kvernavegen - Hamrane. 

Bussane køyrer som normalt mellom Voss og Skjerpe.  

Valid to: 21.02.22 23.59

Updated: 07.01.22 10.43

Vegen i Ytre Tysse blir igjen stengd frå måndag 10. januar. Medan vegen er stengd må bussane køyre via Tyssetunnelen. Haldeplassar frå Ytre Tysse til og med Sætrevika vert ikkje betjent.

Vegen blir heilt stengd i samband med gravearbeid. Arbeidet vil vare fram til starten av mars.

Valid to: 04.03.22 23.59

Updated: 28.01.22 22.30

Grunna vegarbeid vil haldeplassane Stølshaugen, i begge retningar, vere stengd til januar/februar 2022. Alternativ haldeplass er Sandslihaugen.

Valid to: inntil vidare

Updated: 28.01.22 22.30

Busshaldeplass Soltveit nord, begge retningar, er flytta til Slettevegen, litt i retning mot Austrheim grunna anleggsarbeid.

Bussar som kjem frå Radøyvegen får ikkje betjent haldeplassen. Alternativ haldeplass er Nordanger sør.

Dette gjeld inntil vidare.

Valid to: inntil vidare

Updated: 28.01.22 22.30

Expired service messages

Vegen er stengd ved Sandalsneset. Eit tre ligg over vegen. Strekninga Hamre - Tveitaskaret blir ikkje betjent inntil vidare. Det blir forseinkingar på grunn av at bussane må snu ved Hamre og køyre tilbake mot Valestrand.

Valid to: inntil vidare

Updated: 27.01.22 09.10

E39 Eidsvågtunnelen er stengd mot sentrum inntil vidare. Omkøyring via Eidsvågneset medfører forseinking. Haldeplass Eidsvåg E39 blir ikkje betjent medan vegen er stengd. Alternativ haldeplass er Eidsvåg i Ervikveien.

Affected lines: 3, 3E, 4, 4E, 26, 27, 36, 39, 210, 300, 300E, 340, 925

Valid to: inntil vidare

Updated: 27.01.22 07.59

Haldeplassen Straume idrettspark blir ikkje betjent inntil vidare på grunn av trafikale problem rundt teststasjonen på Straume.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.01.22 12.58

Bømlafjordtunnelen, mellom Føyno og Ulveraker, er stengd inntil vidare. Entreprenør utfører reparasjon i taket. Dette kan medføre forseinkingar på linje 700 og korrespondanse med linje 800 på Føyno.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.01.22 08.43

Skarholmvegen er endå stengd på grunn av annleggsarbeid natt til tirsdag. Bussane må inntil vidare køyre via Stongafjellstunnelen til og frå Kleppestø.

Valid to: inntil vidare

Updated: 25.01.22 07.06

Grunna anleggsarbeid og lysregulering ved Skarholmvegen kan det bli forseinkingar på avgangar til/frå Kleppestø terminal.
Arbeidet er planlagt ferdigstilt i januar/februar 2022.

Valid to: inntil vidare

Updated: 24.01.22 10.56

Haldeplassen Straume idrettspark blir ikkje betjent inntil vidare på grunn av trafikale problem rundt teststasjonen på Straume.

Valid to: inntil vidare

Updated: 24.01.22 10.46

Forseinkingar må påreknast grunna brann i Løvstakkveien.

Valid to: inntil vidare

Updated: 18.01.22 19.02