Jump to main content

Active service messages

Avgang kl. 18.30 frå Løvstakkskiftet er dessverre innstilt. Vi beklagar ulempene det medfører.

Valid to: 01.10.22 19.05

Updated: 30.09.22 20.38

Avgang kl. 00.10 frå Fyllingsdalen (kl. 00.30 frå Festplassen) er dessverre innstilt. Vi beklagar ulempene det medfører.

Valid to: 31.10.22 00.50

Updated: 30.09.22 12.40

Haldeplass Øyrane ved rv. 5 i retning mot Naustdal er stengd frå måndag 26. september. 

Reisande frå Øyrane må nytte Førde rutebilstasjon som ny haldeplass. Haldeplassen er stengd fram til 2023. 

Dette medfører endringar for tre avgangar: 

Linje 250 Førde – Florø 

 • Avgang kl. 15.10 frå Øyrane, ny avgangstid kl. 15.20 frå Førde rutebilstasjon. 

Linje 241 Førde – Naustdal – Fimland

 • Avgang kl. 15.10 frå Øyrane, ny avgangstid kl. 15.20 frå Førde rutebilstasjon

Linje 240 Naustdal – Vevring

 • Avgang kl. 15.25 frå Øyrane, ny avgangstid kl. 15.35 frå Førde rutebilstasjon

Valid to: inntil vidare

Updated: 22.09.22 20.10

Bontveitvegen blir stengd for gjennomkøyring frå og med måndag 26. september. Vegen blir stengd i omlag fire veker.

Linje 73 mellom Kaland og Gimmeland
Linje 73 køyrer ordinær rute mellom Kaland og Gimmeland etter oppsett rutetid i begge retningar. Strekninga Frotveit Lysløype – Lund snuplass blir køyrt av minibuss.

Haldeplass Fagerdalen er ikkje i bruk så lenge vegen er stengd.

Minibuss mellom Frotveit og Lund snuplass
Det blir sett inn minibuss  på strekninga Frotveit og Lund snuplass. Minibussen tar med seg passasjerar på alle haldeplassar mellom Frotveit lysløype og snuplassen, før den køyrer via Hausdal til Kaland.

 • På turar i retning Kaland, stoppar minibussen på haldeplassane på strekninga Frotveit Lysløype – Lund snuplass og Kalandseid – Kaland skole.
  Første avstigning er haldeplass Kalandseid.
 • På turar i retning Frotveit, stoppar minibussen på haldeplassane på strekninga Kaland skole – Kalandseid og Lund snuplass – Frotveit lysløype.
  Første avstigning er haldeplass Lund snuplass.

Avgangstider for minibuss
Turar med minibuss vil ikkje vere søkbar i reiseplanleggaren. Det er sett opp tider frå start/slutthaldeplass, og ein vil måtte berekne tid mellom den enkelte haldeplass og starthaldeplass.
Tips! Bruk reiseplanleggaren til å berekne tid mellom starthaldeplass og den enkelte haldeplassen ein ynskjer å reise i frå. 

Avgangstider for minibussen 

 

Valid to: 31.10.22 12.00

Updated: 22.09.22 20.10

Haldeplass Bakketoppen, i retning mot Støbotn blir flytta ca. 40 m. i retning mot Støbotn frå kl. 10.00 fredag 19. september og i om lag to månader.

Valid to: inntil vidare

Updated: 22.09.22 20.10

Frå måndag 19. september og inntil vidare, blir det omkøyring om Nordbustaddalen på avgang kl. 15.55 frå Hodnanes til Våge kai, og retur kl. 16.20 frå Våge kai.

På grunn av vegarbeid blir ikkje følgjande haldeplassar betjent:

 • Epland
 • Tveitevika
 • Flatråker nord
 • Flatråker
 • Ølvesvika
 • Kåstad ryss
Omkøyring vil føre til forseinkingar.

Valid to: inntil vidare

Updated: 22.09.22 20.10

Håkonshellaveien blir måndag 19. september stengd for gjennomkøyring pga. anleggsarbeid. Dette fører til at linja kun køyrer strekninga Ørnefjellet–Loddefjord terminal(Bergen busstasjon), og linja får ny start- og endehaldeplass ved Ørnefjellet. Vegen er venta å vere stengd til mai 2023.

Følgjande haldeplassar blir ikkje brukt i perioden vegen er stengd.

 • Alvøen kai, Alvøen, Alvøen bru og Alvøen gard.

Valid to: inntil vidare

Updated: 22.09.22 20.10

Bybuss Førde: Turar til Hogane blir innstilt inntil vidare. Årsaka er stengd veg ved Skjæret 10. Følgjande avgangar frå Førde rutebilstasjon til Hogane er innstilt (måndag - fredag):

 • 07.00, 08.05, 09.05, 11.05, 13.05, 15.10 og 16.05

Det er planlagt at vegen opnar att på ettermiddag måndag 3. oktober. 

Valid to: 03.10.22 15.00

Updated: 22.09.22 20.10

Vilhelm Bjerknes vei og Johan Hjorts vei er stengd frå 11. juli. Servicelinjen snur på Sletten snuplass.

Frå 4. juli blir ikkje avstikkaren mellom haldeplassane Sletten snuplass og Johan Hjorts vei (boligblokk i Vilhelm Bjerknes vei)  betjent av servicelinjen.

Endringa gjeld inntil vidare og fram til utbedring av fartsdumper i området er utført.

Valid to: inntil vidare

Updated: 22.09.22 20.10

Haugesund sjukehus blir ikkje betent på grunn av langvarig stenging av Storasundgata. Omkøyring via Salhusvegen–Haraldsgata–Litlasundgata. Endringa gjeld frå 29. april 2022 og inntil vidare.

Valid to: inntil vidare

Updated: 22.09.22 20.10

På grunn av anleggsarbeid blir haldeplass Lyssand flytta om lag 40 meter. Dette gjeld i begge retningar.

Valid to: inntil vidare

Updated: 22.09.22 20.10

Haldeplass Sogndal heradshus er stengt i begge retningar frå måndag 25. april 2022 som følgje av vegarbeid. Haldeplassen vert stengd til 16. desember 2022.

Alternativ haldeplass er Sogndal Skysstasjon.

Flybuss (FB58) er også råka av stenginga. 

Valid to: 18.12.22 12.00

Updated: 16.08.22 14.49

Frå måndag 7. mars og inntil vidare blir avgang kl. 06.48 frå Årsnes kai til Odda busstasjon innstilt.

Årsaka er langvarig vegarbeid på Fv 500 ved Sunndal.

Valid to: inntil vidare

Updated: 22.09.22 20.10

Expired service messages

Avgang kl. 18.00 frå Støbotn er dessverre innstilt. Vi beklagar ulempene det medfører.

Valid to: 01.10.22 18.45

Updated: 01.10.22 18.45

Avgang kl. 17.42 frå Åsane terminal er dessverre innstilt. Vi beklagar ulempene det medfører.

Valid to: 01.10.22 18.30

Updated: 01.10.22 18.30

Avgang kl. 17.02 frå Klauvaneset er dessverre innstilt. Vi beklagar ulempene det medfører.

Valid to: 01.10.22 17.35

Updated: 01.10.22 17.35

Avgang kl. 16.47 frå Vadmyra er dessverre innstilt. Vi beklagar ulempene det medfører.

Valid to: 01.10.22 17.35

Updated: 01.10.22 17.35

Avgang kl. 16.27 frå Åsane terminal er dessverre innstilt. Vi beklagar ulempene det medfører.

Valid to: 01.10.22 17.05

Updated: 01.10.22 17.05

Avgang kl. 15.45 frå Støbotn er dessverre innstilt. Vi beklagar ulempene det medfører.

Valid to: 01.10.22 16.30

Updated: 01.10.22 16.30

Avgang kl. 14.27 frå Vadmyra er dessverre innstilt. Vi beklagar ulempene det medfører.

Valid to: 01.10.22 15.15

Updated: 01.10.22 15.15

Avgang kl. 13.25 frå Støbotn er dessverre innstilt. Vi beklagar ulempene det medfører.

Valid to: 01.10.22 14.10

Updated: 01.10.22 14.10