Jump to main content

Active service messages

På grunn av vegarbeid blir Brattlandstunnelen nattestengd kl. 22.00-06.00 i periodane 11. juni til 31. juli.

Linje 90 vil køyre strekninga mellom Arna terminal og Lone skule i stengeperioden. Strekninga mellom Nesttun terminal og Lone skule er innstilt i stengeperioden.

Reiseplanleggaren er oppdatert med endringane.

Valid to: 31.07.22 23.59

Updated: 29.06.22 18.19

På grunn av naudsynt arbeid i bybanesporet er linja innstilt mellom Råstølen og Mårdalen på kveldstid frå kl. 20.40 til 01.30 tysdag 28. juni, onsdag 29. juni og torsdag 30. juni.

Bybanen køyrer som normalt mellom Byparken–Mårdalen og Råstølen–Bergen lufthavn. 

Merk: Vi ber reisande frå Bergen lufthavn  mot Bergen sentrum om å byte til buss for bane på Birkelandsskiftet då det ikkje køyrer buss for bane frå Råstølen.

Buss for bane 28.-30. juni:

I perioden Bybanen er innstilt blir det køyrd buss for bane mellom Birkelandsskiftet og Mårdalen.  Køyretiden mellom Birkelandsskiftet og Mårdalen er ca. 25 min. Lenger ned på siden finn du oversikt over korleis du kjem deg til busshaldeplass. Siste avgang som køyrer normal trasé tysdag, onsdag og torsdag 28.-30. juni:

 • Frå Byparken kl. 20.22 med ankomst Bergen lufthavn kl. 21.05.
 • Frå Bergen lufthavn kl. 20.41 med ankomst Byparken kl. 21.24.

Avgangar før dette køyrer som normalt.

Buss for bane køyrer med følgjande trasé: 

 • Trasé frå Birkelandsskiftet: Birkelandsskiftet C - Sandslivegen - Lagunen K - Skjold skole - Mårdalen.
 • Trasé frå Mårdalen: Mårdalen - Lagunen K - Sandslivegen - Birkelandsskiftet D. 

Sjå trasé til buss for bane her.

Sjå korleis du finn busshaldeplass og alternativ transport: 

 

Valid to: 01.07.22 02.00

Updated: 23.06.22 10.17

På grunn av naudsynt arbeid i bybanesporet er linja innstilt mellom Lagunen og Birkelandsskiftet på kveldstid frå kl. 20.40 til 01.30 sundag 3. juli og måndag 4. juli.

Bybanen køyrer som normalt på strekninga Byparken–Lagunen og Birkelandsskiftet–Bergen lufthavn.

Merk: Buss for bane betener ikkje Kokstad, Sandslimarka og Råstølen. Meir info finn du under.

Buss for bane 3. og 4. juli:

I perioden Bybanen er innstilt blir det køyrd buss for bane mellom Bergen lufthavn, Birkelandsskiftet og Lagunen.  Køyretiden mellom Bergen lufthavn og Lagunen er ca. 15-20 min. Lenger ned på sida finn du oversikt over korleis du kjem deg til busshaldeplass for buss for bane. Siste avgang som køyrer normal trasé sundag 3. juli:

 • Frå Byparken kl. 20.20 med ankomst Bergen lufthavn kl. 21.03.
 • Frå Bergen lufthavn kl. 20.41 med ankomst Byparken kl. 21.24.

Avgangar før dette køyrer som normalt.

Siste avgang som køyrer normal trasé måndag 4. juli:

 • Frå Byparken kl. 20.12 med ankomst Bergen lufthavn kl. 20.55.
 • Frå Bergen lufthavn kl. 20.41 med ankomst Byparken kl. 21.24.

Avgangar før dette køyrer som normalt.

Buss for bane køyrer med følgjande trasé: 

 • Trasé frå Birkelandsskiftet:  Bergen lufthavn A1 - Liland -  Birkelandsskiftet C - Sandslivegen - Lagunen K.
 • Trasé frå Lagunen: Lagunen K - Sandslivegen - Birkelandsskiftet D - Liland - Bergen lufthavn. 

Sjå trasé til buss for bane her.

Sjå korleis du finn busshaldeplass og alternativ transport:

Valid to: 05.07.22 02.00

Updated: 30.06.22 09.03

På grunn av naudsynt arbeid i bybanesporet er linja innstilt mellom Bergen lufthavn og Råstølen (Lagunen) på kveldstid frå kl. 20.50 til 01.30 tysdag 5. juli og onsdag 6. juli.

Bybanen køyrer som normalt mellom Byparken–Råstølen.

Frå sentrum: Reisande som skal vidare mot Sandsli/Birkelandsskiftet/Bergen lufthavn må byte til buss for bane på Lagunen då det ikkje går buss for bane frå Råstølen

Buss for bane betener ikkje Kokstad, Sandslimarka eller Råstølen. Meir info finn du under.

Buss for bane 5. og 6. juli:

I perioden Bybanen er innstilt blir det køyrd buss for bane mellom Bergen lufthavn og Lagunen.  Køyretiden mellom Bergen lufthavn og Lagunen er ca. 15–20 min. Lenger ned på siden finn du oversikt over korleis du kjem deg til busshaldeplass. Siste avgang som køyrer normal trasé:

 • Frå Byparken kl. 20.12 med ankomst Bergen lufthavn kl. 20.55.
 • Frå Bergen lufthavn kl. 20.51 med ankomst Byparken kl. 21.34.

Avgangar før dette køyrer som normalt.

Buss for bane køyrer med følgjande trasé: 

 • Trasé frå Bergen lufthavn: Bergen lufthavn A1 - Kokstadflaten -  Birkelandsskiftet C - Sandslivegen - Lagunen K.
 • Trasé frå Lagunen: Lagunen K - Sandslivegen - Birkelandsskiftet D - Kokstadflaten - Bergen lufthavn. 

Sjå trasé til buss for bane her.

Sjå korleis du finn busshaldeplass og alternativ transport: 

 

Valid to: 07.07.22 03.00

Updated: 29.06.22 07.36

På grunn av naudsynt arbeid i bybanesporet er haldeplassen Bergen lufthavn ikkje i bruk frå kl. 20.50 til 01.30 torsdag 7. juli. 

Bybanen køyrer som normalt mellom Byparken–Kokstaddalen.

Buss for bane 7. juli:

I perioden Bybanen er innstilt blir det køyrd buss for bane mellom Bergen lufthavn og Birkelandsskiftet terminal.  Køyretiden mellom Bergen lufthavn og Birkelandsskiftet er ca. 5 min. Lenger ned på siden finn du oversikt over korleis du kjem deg til busshaldeplass. Siste avgang som køyrer normal trasé:

 • Frå Byparken kl. 20.12 med ankomst Bergen lufthavn kl. 20.55.
 • Frå Bergen lufthavn kl. 20.51 med ankomst Byparken kl. 21.34.

Avgangar før dette køyrer som normalt.

Buss for bane køyrer med følgjande trasé: 

 • Trasé frå Bergen lufthavn: Bergen lufthavn A1 - Kokstadflaten -  Birkelandsskiftet C.
 • Trasé frå Birkelandsskiftet:  Birkelandsskiftet D - Kokstadflaten - Bergen lufthavn. 

Sjå korleis du finn busshaldeplass og alternativ transport: 

Valid to: 08.07.22 02.00

Updated: 29.06.22 07.38

Frå og med 1. juli vil alle busslinjer til/frå og i Florø har start og slutt på nye Florø terminal. På den nye terminalen finn du alle reisetilboda for buss og båt samla på same stad. 

Florø rutebilstasjon blir lagd ned når ny terminal opnar. 

Sjå meir om endringane her.

Affected lines: 101, 250, 251, 252, 253, 254, 260

Valid to: 25.07.22 23.59

Updated: 24.06.22 09.59

Frå måndag 27. juni vil linja få start- og endehaldeplass Løvstakkskiftet.

Linje 19 vil køyre om Melkeplassen i begge retningar og ikkje lenger om Løvstakktunnelen.

Dette er ei permanent endring.

Valid to: 31.07.22 23.59

Updated: 23.06.22 12.06

Som følgje av auka trafikk og tidvise trafikale problem på rv. 13 vert enkelte avgangar på linje 990 mellom Odda og Voss veldig forseinka. Vi rådar derfor reisande som skal rekke buss- eller togavgangar vidare om å berekne ekstra god tid, og gjerne reise med ein avgang tidlegare enn det som er naudsynt ifølgje rutetabellen. Forseinkingar på grunn av trafikale problem oppstår først og fremst på dagtid kvardagar.

Valid to: 29.07.22 18.00

Updated: 21.06.22 15.35

Haldeplass Gyldenprisveien er no open etter ein lengre periode med  anleggsarbeid.

 

Valid to: 03.07.22 00.00

Updated: 21.06.22 09.28

Vi gjer merksam på at tur med avgang frå Voss kl. 13.30 og 15.48 kan bli forseinka på grunn av vegarbeid ved E16 Dalseidtunnelen måndag til torsdag. Perioden med anleggsarbeid vil vare ut august og bussane blir dessverre tidvis forseinka i perioden.

Valid to: 01.07.22 23.59

Updated: 21.06.22 16.43

Fv. 5715 er stengd for gjennomkøyring frå tysdag 7. juni og fram til fredag 15. juli på grunn av anleggsarbeid.

Medan vegen er stengd vil det ikkje vere mogleg å bruke haldeplassen Røysa. Det er oppretta alternative haldeplassar i Øvrevegen. 

Valid to: 15.07.22 23.59

Updated: 20.06.22 08.18

Haldeplassen Håvardstun i retning Birkelandskiftet terminal/Dolvik terminal er stengd frå torsdag 9. juni på grunn av vegarbeid.

 • Alternativ haldeplass i retning Dolvik terminal er Sandslihaugen.
 • Alternativ haldeplass i retning Birkelandskiftet terminal er Gomarhaug.

Det er venta at ny haldeplass blir opna i løpet av september 2022.

Valid to: 30.09.22 18.30

Updated: 07.06.22 18.48

Nybøvegen i Florø vert stengd for gjennomkøyring frå tysdag 24. mai til 15. juli. 

Dette fører til følgjande omkøyring:

Linje 251 (tidlegere linje 646) Bybuss 1 mellom Florø og Brandsøy:

 • Køyrer normal rute frå Florø til Brandsøy
 • Køyrer rv. 5 frå Brandsøy til Florø. Haldeplassane frå Slettevollen til Krokane Nybøvegen er ikkje i bruk i denne perioden.
 • Sjå kart her

 

Linje 253 (tidlegere linje 648) Arbeidsrute Botnaneset:

 • Køyrer rv. 5 via Evje. Haldeplassane i Firdavegen og Nybøvegen er ikkje i bruk i denne perioden. 
 • Sjå kart her

Valid to: 15.07.22 23.59

Updated: 20.06.22 08.33

Haugesund sjukehus blir ikkje betent på grunn av langvarig stenging av Storasundgata. Omkøyring via Salhusvegen–Haraldsgata–Litlasundgata. Endringa gjeld frå 29. april 2022 og inntil vidare.

Valid to: inntil vidare

Updated: 19.05.22 21.45

På grunn av anleggsarbeid blir haldeplass Lyssand flytta om lag 40 meter. Dette gjeld i begge retningar.

Valid to: inntil vidare

Updated: 19.05.22 21.45

Frå og med tysdag 19. april køyrer ikkje bussen ned til Koløyhamn. Det betyr at bussen ikkje betener haldeplassane Sjoareiset, Brustadbråtet, Lio, Myragrindo, Koløy og Koløhamn. Nærmeste haldeplass er Øvrebygda bedehus.

Årsaka er mangel på snumoglegheit på strekninga. Endringa gjeld inntil vidare.

Valid to: inntil vidare

Updated: 19.05.22 21.45

Frå måndag 7. mars og inntil vidare blir avgang kl. 06.48 frå Årsnes kai til Odda busstasjon innstilt.

Årsaka er langvarig vegarbeid på Fv 500 ved Sunndal.

Valid to: inntil vidare

Updated: 19.05.22 21.45

På grunn av vegarbeid er innkøyring til Damsgårdstunnelen stengd frå Michael Krohns gate. Dette medfører at avgang kl. 15.15 og 15.40 frå Haukeland sjukehus til Straume terminal må køyre om Nygårdstunnelen og får ikkje betjent følgjande haldeplassar:

 • Solheimsviken G
 • Lien sør
 • Michael Krohns gate
 • Lotheveien
For reiser i Michael Krohns gate kan ein ta linje 20.

Valid to: inntil vidare

Updated: 19.05.22 21.45

Expired service messages

E16 Sætre- og Bjørkhaugtunnelen er stengd inntil vidare. Omkøyring og økt trafikk via Ytre Arna kan gi forseinkingar.

Valid to: 01.07.22 03.59

Updated: 30.06.22 13.49

Avgang kl. 11.22 frå Årsnes ferjekai til Husnes er omlag30 minutt forseinka pga. problemer på ferja Gjermundshamn–Årsnes.

Valid to: 30.06.22 13.23

Updated: 30.06.22 13.23

Morvikvegen blir stengd for gjennomkøyring mellom Bryggjedalen og Viddalen frå kl. 17.00 fredag 1. april til siste avgang søndag 3. april. Linje 30 og 39 vil, i perioden vegen er stengd, nytte haldeplass Bryggjedalen som start- og endehaldeplass. 

Valid to: 03.04.22 23.59

Updated: 30.05.22 12.52

På grunn av vegarbeid mellom Ostereidet og Eknes tysdag 26. april, må linja køyre E39 mellom Ostereidet og Hindenes kryss. Bussane snur ved stoppet Eknes v/butikken. Det er uvisst kortid arbeidet er ferdig.

Haldeplassar som ikkje blir betjent (gjeld begge retningar): Ostereidetleitet–Linsdalen–Ostereidet–Osereidet ytre–Askvik aust–Askvik vest–Totland aust–Totland vest–Åsen.  

Kart som visar omkøyringstrasé

Valid to: 26.04.22 23.59

Updated: 26.04.22 23.59