Jump to main content

Active service messages

Avgang kl. 16.08 frå Løvstakkskiftet er dessverre innstilt. Vi beklagar ulempene det medfører.

Valid to: 04.02.23 16.50

Updated: 03.02.23 15.14

Frå måndag 30. januar og fram til sommaren 2023 vil vegen mellom Bjelland og Haukanes vere stengd kl. 09.00-14.00 måndag til fredag.

Dette fører til endringar for enkelte turar på linje 530.

Ny tidtabell frå 30. januar.

Endra trasé og tilførselsbuss med byte i Vik

I periodane vegen er stengd, vil turar på linje 530 køyre via Eido mellom Vik og Austevoll ungdomskule. Til enkelte avgangar blir det sett inn ekstra buss som køyrer til/frå Austevoll vidaregåande skule via Husavik/Vinnes. Dei to bussane møtest på plassen ved garasjen i Vik (Vik, Austevoll Auto), og omstiging mellom bussane skal skje der.

Kart som visar trasé og stengepunktet.

Vegen er open helg og heilagdagar

Vegen er open for fri ferdsel utanom stengetidene, og samanhengande frå kl. 15.00 fredag til måndag morgon. I tillegg er vegen open i påsken. Bussen vil då kunne gå som normalt.

Reiseplanleggar oppdatert

Reiseplanleggaren er oppdatert i forhold til endringane. Finn eit reisealternativ som passar deg ved å søke her.

Valid to: 22.06.23 19.00

Updated: 10.10.22 09.14

Følgjande avgangar køyrer ikkje til Sogndal kai inntil vidare:

  • Linje 800: Avgang kl. 06.38 frå Mannheller.
  • Linje 860: Avgang kl. 06.15 frå Gaupne.

For dei som skal med ekspressbåten vil ein måtte byte over til linje 810 med avgang kl. 07.00 frå Sogndal Skysstasjon. Overgang/korrespondanse til ekspressbåt er no på Leikanger kai.

Endra køyremønster i Gravensteinsgata fører til at bussen ikkje lenger kan køyre via Sogndal kai.

Valid to: inntil vidare

Updated: 18.01.23 15.38

Haldeplass Stanghelle nord er stengd frå måndag 9. januar og i ca. 3-4 veker pga. vegarbeid. Medan vegen er stengd blir alternativ haldeplass Stanghelle sør.

Når arbeidet ved Stanghelle nord er ferdig vil haldeplass Stanghelle sør bli stengd. Dato for når haldeplassen blir stengd er uvisst.

Valid to: inntil vidare

Updated: 27.01.23 00.40

Vegen ned til Marikoven er stengd kl. 10.45–13.15 måndag til fredag.

Avgang kl. 11.03 frå Kleppestø får avkorta trasé og endar ved haldeplass Skiftesvik. Haldeplassane Marikoven, Marikoven Pøylo og Skiftevikhøyden er då ikkje i bruk.

Valid to: inntil vidare

Updated: 27.01.23 00.40

Haldeplass Nedre Godvik i retning Sotra er flytta på grunn av vegarbeid. Bruk alternativ haldeplass Kiplehaugen.

Valid to: inntil vidare

Updated: 27.01.23 00.40

På grunn av heva sikkerheitsnivå har linja fått endra trasé inn til CCB.

Følgande haldeplassar blir ikkje brukt inntil vidare pga. omkøyring:

  • Statoil, CCB
  • Plan 3, CCB
  • Aker, CCB


Dette påverke traseen til følgjande avgangar:
  • Frå Ågotnes terminal: Kl. 06.17, 07.01, 07.35
  • Frå Tranedalen, CCB : Kl. 15.05, 15.45, 16.05.

Valid to: inntil vidare

Updated: 27.01.23 00.40

Haldeplass Bakketoppen, i retning mot Støbotn blir flytta ca. 40 m. i retning mot Støbotn inntil vidare.

Valid to: inntil vidare

Updated: 27.01.23 00.40

Håkonshellaveien er stengd for gjennomkøyring pga. anleggsarbeid. Dette fører til at linja kun køyrer strekninga Ørnefjellet–Loddefjord terminal(Bergen busstasjon), og linja får ny start- og endehaldeplass ved Ørnefjellet. Vegen er venta å vere stengd til mai 2023.

Følgjande haldeplassar blir ikkje brukt i perioden vegen er stengd.

  • Alvøen kai, Alvøen, Alvøen bru og Alvøen gard.

Valid to: 31.05.23 23.59

Updated: 27.01.23 00.40

Vilhelm Bjerknes vei og Johan Hjorts vei er stengd, og Servicelinjen snur på Sletten snuplass.

Avstikkaren mellom haldeplassane Sletten snuplass og Johan Hjorts vei (boligblokk i Vilhelm Bjerknes vei)  blir ikkje betjent av servicelinjen.

Endringa gjeld inntil vidare og fram til utbedring av fartsdumper i området er utført.

Valid to: inntil vidare

Updated: 27.01.23 00.40

Haugesund sjukehus blir ikkje betent på grunn av langvarig stenging av Storasundgata. Omkøyring via Salhusvegen–Haraldsgata–Litlasundgata. Endringa gjeld frå 29. april 2022 og inntil vidare.

Valid to: inntil vidare

Updated: 27.01.23 00.40

Avgang kl. 06.48 frå Årsnes kai til Odda er busstasjon innstilt.

Årsaka er langvarig vegarbeid på Fv 500 ved Sunndal.

Valid to: inntil vidare

Updated: 27.01.23 00.40

Expired service messages

Avgang kl. 15:20 og 17.45 frå Sydnes til Utbjoa, og avgang kl. 16:05 og kl. 18.30 frå Utbjoa er innstilt på grunn av arbeid på Utbjoa ferjekai.

Sambandet går truleg som normalt på siste avgang i dag kl. 21.00 frå Sydnes.

Valid to: 03.02.23 21.00

Updated: 03.02.23 21.00

Tellevikvegen stengd i samband med bilberging. Haldeplassane mellom Tellevik og Grøvle er innstilt inntil vidare.

Valid to: 03.02.23 19.00

Updated: 03.02.23 18.25

Forseinkingar på linja i begge retningar då Strønevegen har vore stengd like ved brua pga. trafikkuhell.

Valid to: 03.02.23 17.30

Updated: 03.02.23 17.30

Fv. 540 Løvstakktunnelen er stengd inntil vidare. Omkøyring via Melkeplassen til og frå Fyllingdalen.

Haldeplassen «Løvstakktunnelen» blir ikkje brukt ved omkøyring. Alternative haldeplassar på Gyldenpris er «Gyldenpris nord».

Per no er det uvisst når tunnelen opnar att.

Valid to: inntil vidare

Updated: 09.12.22 12.20