Hopp til hovedinnald

Gamle og nye billettautomatar side om side

Montering av nye billettautomatar er ein del av arbeidet vårt med å skifte ut det gamle billettsystemet. Å skifte ut billettautomatane haldeplass for haldeplass tek tid. I haust og vinter vil du difor kunne finne to ulike typar billettautomatar.  

Her finn du den gamle typen billettautomat

(oversikta blir oppdatert fortløpande)
Byparken, Nonneseter, Bergen busstasjon, Nygård, Florida, Danmarks plass, Kronstad, Brann stadion, Wergeland, Sletten senter, Slettebakken, Fantoft, Paradis, Hop, Nesttun, Nesttun terminal, Nesttun sentrum, Skjoldskiftet, Mårdalen, Skjold, Lagunen terminal, Råstølen, Bergen lufthavn.

 • Kjøpe alle billettypar til buss og båt i Hordaland, og Bybanen i Bergen.
 • Kjøpe kombinasjonsbillettar for buss/båt og buss/ferje i Hordaland.
 • Registrere Favoritt.  Ver merksam på at reisepengar er i ferd med å bli fasa ut, sjå informasjon her.
 • Sjekke innhaldet på Skysskortet ditt (Gjeld ikkje når du kjøper billettar med ny løysing i nettbutikken).
 • Skrive ut kopi av kvitteringar.
 • Hente ut parkeringsbevis. (Detter mogleg berre inntil vidare. Dersom du har Skysskort og brukar å hente ut parkeringsbevis frå billettautomat, kan du få utdelt parkeringsbevis på kundesenteret vårt. Du kan også kjøpe periodebillett i appen Skyss Billett, der kan du registrere parkeringsbevis direkte i appen.)

Slik kan du betale

Billetten blir automatisk aktivert når du kjøper den. Du kan betale med

 • Bankkort (BankAxept, Visa og Mastercard)
 • Myntar (ikkje setlar)
 • Skysskortet (Ver merksam på at reisepengar er i ferd med å bli fasa ut, sjå informasjon her.)

Billetten din

Skysskort:
Du kan kjøpe enkeltbillett og periodebillett på billettautomat og registrere denne på Skysskortet ditt. Du treng ikkje lese av eller vise fram Skysskortet når du reiser, men må kunne vise det fram ved kontroll.

Papirbillett:
Dersom du ikkje har Skysskort, får du ut ein papirbillett frå billettautomaten. Denne fungerer som reisebevis. Hugs å ta vare på papirbilletten til du er ferdig med reisa.

Valfri kvittering
Du får ikkje ut kvittering automatisk. Du kan få ut kvittering ved å velje "Skriv ut kvittering" etter eit kjøp eller i etterkant ved å gå inn på "Mitt kort" og velje "Kopi av kvittering". 

 

Her finn du den nye typen billettautomat

(oversikta blir oppdatert fortløpande)
Bergen busstasjon (perrong C og D), Birkelandsskiftet terminal, Fløen, Fyllingsdalen terminal (bybanestopp), Haukeland sjukehus (bybanestopp), Kaigaten, Kokstad, Kokstadflaten, Kronstad (perrong C og D), Mindemyren, Kristianborg (bybanestopp), Sandslimarka, Sandslivegen.  

Dei nye billettautomatane

I løpet av hausten og vinteren skiftar vi ut billettautomatane langs bybanen. Den største endringa for deg som nyttar billettautomat, er at bankkortet du betaler med, vil fungere som billett. Les meir om overgangen til nye billettautomatar her.

 • Kjøp enkeltbillett til reiser i sone A.
  • Billetten er gyldig i 90 minutt frå kjøpstidspunktet
 • Betal med bankkort (Visa, Mastercard eller Maestro),  smarttelefon eller smartklokke.
 • Billetten er knytt til bankkortet du har betalt med (meir om det under).
 • Du kan få tilsendt billetten på SMS ved å legge inn telefonnummer etter fullført kjøp.

Alle bankkort har fleire unike ID-nummer som berre kan bli henta når kortet blir brukt i ein kortterminal. ID-nummer blir brukt til å identifisere bankkortet, då risikoen for misbruk er svært låg. Det unike ID-nummeret (PAR) er det same som gjer det mogleg å bruke tenester som Apple Pay, Google Pay og liknande, der det fysiske bankkortet er erstatta med ID-nummer.

Når du betaler ein billett med bankkort, blir ID-nummeret kopla til billetten. Dette gjer det mogleg å sjå kva billettar som er kjøpte med eit bestemt bankkort i ein kontrollsituasjon, eller ved nye kjøp.

ID-nummeret som blir lagra i billettsystemet, er ikkje mogleg å spore tilbake til ein person, og er berre synleg for autorisert personell. Det blir altså ikkje lagra personleg informasjon i samband med billettkjøpet.

Med bankkortet som reisebevis, slepp du å passe på kvitteringar eller Skysskort. Billetten din er knytt til bankkortet du har betalt med. Du får ikkje lenger papirbillett eller kvittering på billettautomaten. Du kan sjekke billetten eller ta ut kvitteringar på følgande måtar:

 • Tæppe bankkortet på billettautomaten: Tæpp bankkortet, smarttelefonen eller smartklokka du betalte med, på billettautomaten.
 • Få billett tilsendt som SMS: Når du kjøper billett på nye billettautomatar, kan du be om å få billetten sendt som SMS til telefonen din. Du legg inn telefonnummeret på billettautomaten og får billetten sendt til nummeret du har registrert. 
 • Sjekk billetten på skyss.no: Legg inn kortinformasjon her for å få opp ei oversikt over alle billettar du har kjøpt på nye billettautomatar. Dersom du har ein gyldig billett, vil du sjå kor lenge han er gyldig. Du kan enkelt skrive ut kvittering ved behov.

Billettar frå dei nye billettautomatane gjeld for reiser i sone A, og gjeld i kommunane Bergen, Askøy, Øygarden, Osterøy, Alver, Austrheim, Fedje og tidlegare Os kommune. Sjå sonekart her.

Billettane kan brukast på alle Skyss-bussar, bybanen og på Askøybåten og Nordhordlandsbåten. Du kan i tillegg bruke billetten på tog mellom Bergen og Arna/Trengereid (Arnalokalen  og Vossebanen). Dersom du skal bruke billetten på tog må du vise fram kvittering frå skyss.no/kvittering eller billett på SMS. 

Periodebillettar kjøper du i appen Skyss Billett eller i nettbutikken på skyss.no.

Viss du skal reise ut av sone A, må du kjøpe billett på andre måtar.

Skysskortet kan ikkje brukast på nye billettautomatar. Du kan bruke Skysskortet ditt når du kjøper billett i nettbutikken på skyss.no.

Treng du kvittering? Slik hentar du ut kvittering.

Du kan ikkje hente ut parkeringsbevis på nye billettautomatar. Dersom du har Skysskort og vanlegvis hentar ut parkeringsbevis frå billettautomat, kan du få utdelt parkeringsbevis på kundesenteret vårt. Du kan også kjøpe periodebillett i appen Skyss Billett, der du kan registrere parkeringsbevis direkte i appen.

I løpet av hausten og vinteren kjem fleire funksjonar på plass på dei nye billettautomatane.

Desse funksjonane kjem:

 • Kjøp av 24-timarsbillett for sone A
 • Engelsk som språkval
 • Opplesing av innhald ved bruk av knappar (ein funksjon tilpassa blinde og svaksynte)
 • Kjøpe fleire billettar samtidig