Hopp til hovedinnald

Informasjon om enkeltbillettar til Skyss sine bussar, bybanen og nokre båtruter

Enkeltbillettar som gjeld for ei eller fleire soner kan du bruke på

 • Skyss sine bussar
 • Bybanen i Bergen

I tillegg er fleire av båtrutene i Vestland inkluderte i sonesystemet og har same pris som buss. Dette er

 • Askøybåten, båtruta Kleppestø - Strandkaien
 • Nordhordlandsbåten, båtruta Knarvik - Frekhaug - Bergen
 • Eidesvik-Espevær 
 • Florø-Askrova-Stavang-Svanøy (Florabassenget sør)
 • Florø-Barekstad-Batalden-Fanøy-Rognaldsvåg-Kinn (Florabassenget nord og vest) 
 • Kaupanger kai - Frønningen 

Skal du reise med andre båtruter, gå til

Enkeltbillett til reiser med båtruter i Sunnhordland og Austevoll

Enkeltbillett til reiser med båtruter i Sogn og Fjordane

Enkeltbillett på tog og ekspressbuss

 • Enkeltbiletten er gyldig i 90 minutt i ei sone. Når du kjøper enkeltbillett for fleire soner, blir gyldigheita utvida med 30 minutt for kvar sone du betaler for.
 • Billetten blir dyrare avhengig av kor mange soner du skal reise i. Makspris er fire soner.
 • Du kan reise både til og frå på same billett, og du kan også kombinere buss, bybane, tog og båt på same reisa.
 • Du kan bruke billetten så lenge du går om bord på transportmiddel i rute mens billetten er gyldig.
 • Du kan kjøpe enkeltbillett til vaksen, barn, student, honnør og militær.

Her finn du prisar for alle enkeltbillettar

Her finn du informasjon om prissoner og sonekart

Vi oppfordrar alle til å kjøpe billett på førehand. Her kan du kjøpe enkeltbillett

Ver oppmerksam på at du ikkje kan kjøpe billett om bord på Bybanen i Bergen.

Viktig å vite når du skal reise med enkeltbillett:

 • Reiser du i Hordaland og har kjøpt billett på førehand, treng du ikkje vise fram billetten når du går om bord. Ver oppmerksam på at sjåfør, mannskap og kontrollør likevel kan kreve å få sjå gyldig billett når som helst under reisa. 

 • Reiser du i Sogn og Fjordane og har kjøpt billett på førehand, viser du den førehandskjøpte billetten din til sjåfør eller mannskap når du går om bord.
 • Kjøper du enkeltbillett for vaksen i Skyss Billett-appen får du reiserabatt.

 

Det er ti prissoner i Vestland. Når du skal reise i ei sone, betaler du same pris uansett kor lang reisa er. Billettprisen stig for kvar sone du kjøper billett for, men du betaler aldri for meir enn fire soner.

Her finn du kart over prissonene og meir informasjon om korleis sonesystemet fungerer

Her finn du prisar for alle billettar

Frå og med 1. februar får du automatisk rabatt når du kjøper enkeltbillett til «vaksen» i appen Skyss Billett. Den nye reiserabatten passar for deg som ikkje reiser så mykje at det lønner seg med periodebillett, eller for deg som ikkje heilt veit kor mykje du skal reise dei neste 30 dagane.
Les meir om reiserabatten her.

Med familierabatt kan du som er over 18 år ta med deg opptil fire barn gratis. Rabatten gjeld kvar dag heile året.

Hugs at:

 • Du må vere over 18 år og ha gyldig billett for vaksen, honnør, student eller militær. Du kan ikkje få familierabatt med Ungdomsbillett.
 • Barna må vere mellom 6 og 18 år.
 • Barn under 6 år reiser gratis. 

Familierabatten gjeld på Skyss sine bussar, bybanen og nokre båtruter. Ver merksam på at rabatten ikkje gjeld på flybussane i Førde og Sogndal. 

Familierabatt på tog
Rabatten gjeld på tog mellom Bergen-Arna-Trengereid dersom du har enkeltbillett eller 24-timarsbillett for sone A, og på tog mellom Bergen-Voss dersom du har periodebillett (7, 30 eller 180 dagar) for sonene A, E og F.

Når du kjøper billett til ti eller fleire personar samtidig, får du 17 prosent grupperabatt på vaksenbillettar til Skyss sine bussar, bybanen og nokre båtruter.

I appen Skyss Billett og i nettbutikken blir grupperabatten automatisk rekna ut når du kjøper billettane. 

Har du reiserabatt og kjøper ti eller fleire vaksenbillettar i appen Skyss Billett, vil du alltid få den beste rabatten.

Hugs at:

 • Du får grupperabatt på enkeltbillettar til vaksen. Rabatten kan ikkje kombinerast med andre rabattar, med unntak av reiserabatt.
 • Dersom gruppa inkluderer reisande som har billett for barn, student, honnør eller militær, vil dei telle med i talet. Dei får ikkje grupperabatt i tillegg til annan rabatt, for eksempel studentrabatt. 
 • Barn under 6 år reiser gratis.

Du slepp å betale kontanttillegg i sone A dersom du kjøper gruppebillett med kontantar om bord. 

Vi minner om at grupper på 15 personar eller fleire må melde frå til operatør før reisa. 

For gruppereiser med tog, sjå vy.no.

Grupperabatten gjeld ikkje på flybussane i Førde og Sogndal.