Hopp til hovedinnald

På bussen

Du kan kjøpe enkeltbillett og 24-timarsbillett med bankkort og kontantar hos sjåføren. Du får ein papirlapp som billett og kvittering. 

Betalinga med bankkort skjer kontaktlaust, ved at du legg kortet ditt på bankterminalen. I nokre tilfelle må du sette inn kortet og taste PIN-korden. Du kan også betale med smarttelefon eller smartklokke, så lenge det er eitt av betalingskorta oppgitt under, som er registrert.

Desse korta kan du bruke: 
  • Visa: debet– og kreditkort 
  • Mastercard: debet– og kreditkort 
  • Maestro: debet– og kreditkort 

Kontanttillegg: Vi oppmodar alle om å kjøpe billett på førehand. I sone A må du betale kontanttillegg når du kjøper enkeltbillett kontant om bord.  Kontanttillegg for vaksen er 20 kroner og for barn og honnør 10 kroner.

På Bybanen

Du kan ikkje kjøpe billett om bord på Bybanen.

Kortlesarar om bord:
Inne i bybanevognene er det kortlesarar ved dørene. Fram til 1. oktober kan du bruke bruke reisepengar/Favoritt på kortlesaran. 

Du skal ikkje bruke kortlesaren når du har kjøpt billett i appen Skyss Billett, nettbutikken eller har SMS-billett. Du skal heller ikkje bruke kortlesar ved overgang når du reiser med papirbillett du har fått ved kjøp hos bussjåfør.

På båtane i Hordaland

Du kan kjøpe alle typar billett om bord på båtane. Du kan betale med kontantar eller bankkort. Dersom du har reisepengar på Skysskortet, kan du inntil vidare også betale med dette om bord.

På båtane i Sogn og Fjordane

Du kan kjøpe enkeltbillett og 24-timarsbillett om bord på båtane som er inkludert i sone. Du kan betale med kontantar eller bankkort. 

Her finn du informasjon om kjøp av billettar om bord dei andre båtane i Sogn og Fjordane.