Hopp til hovedinnald

Enkeltbillett og 24-timarsbillett:

Skyss enkeltbillett og 24-timarsbillett for sone A kan brukast på reiser med tog mellom Bergen og Arna/Trengereid (Arnalokalen og Vossebanen).

Her kan du kjøpe enkeltbillett og 24-timarsbillett for sone A:

Tips: I appen Skyss Billett får du ekstra rabatt på enkeltbilletten

Informasjon om prisar for reise med tog mellom Bergen og Arna/Trengereid

Periodebillett (7-, 30- og 180-dagarsbillett)

Det er tre soner frå Bergen til Voss. Skyss periodebillett kan brukast på denne strekninga med Arnalokalen og Vossebanen. Du betalar for så mange soner som du passerer undervegs. Frå Bergen og heilt til Voss må du ha periodebillett for alle sonene A,E og F. Her finn du sonekart.

Her kan du kjøpe periodebillett for sonene A, E og F:

Informasjon om prisar for reise med tog mellom Bergen og Voss.

Det er Vy som køyrer tog mellom Bergen og Arna/Trengereid, og mellom Bergen og Voss. Ver obs på at du ikkje kan bruke Skyss-billettar på reiser med regiontog mellom Bergen og Oslo.