Hopp til hovedinnald

Enkeltbillett og 24-timarsbillett:

Skyss enkeltbillett og 24-timarsbillett for sone A kan brukast på reiser med tog mellom Bergen og Arna/Trengereid (Arnalokalen og Vossebanen).

Her kan du kjøpe enkeltbillett og 24-timarsbillett:

Skyss enkeltbillett for sone A kan du også kjøpe i Vy-appen  og Entur-appen.

Informasjon om prisar for reise med tog mellom Bergen og Arna/Trengereid

Periodebillett (7-, 30- og 180-dagarsbillett)

Skyss periodebillett for sonene A, E og F kan brukast på reiser med tog mellom Bergen og Voss (Arnalokalen og Vossebanen).

Her kan du kjøpe periodebillett:

Skyss periodebillett kan du også kjøpe i Vy-appen.

Informasjon om prisar for reise med tog mellom Bergen og Voss.

Det er Vy som køyrer tog mellom Bergen og Arna/Trengereid, og mellom Bergen og Voss. Ver obs på at du ikkje kan bruke Skyss-billettar på reiser med regiontog mellom Bergen og Oslo.