Hopp til hovedinnald

Aktive avvik

Knappetunnelen varsla stengd grunna vedlikehaldsarbeid kl. 22.00-05.30 i retning mot Fyllingsdalen terminal og sentrum. Omkøyring via Straume bru ved stengd veg.

Gyldig til: 30.05.24 05.30

Sist oppdatert: 30.05.24 00.40

Lyderhorntunnelen er varsla stengd mot Øygarden/Askøy kl. 22.00–02.00 på grunn av vedikehaldsarbeid. Omkøyring via Loddefjord når tunnelen er stengd kan medføre litt forseinkingar.

Berørte linjer: 40, 445, 450, 460, 481, 484, 485, 495, 499

Gyldig til: 30.05.24 02.00

Sist oppdatert: 30.05.24 00.40

Lyderhorntunnelen er varsla stengd mot sentrum kl. 22.00-02.00 på grunn av vedlikehaldsarbeid. Omkøyring via Loddefjord kan føre til forseinkingar.

Haldeplass Frieda Fasmer rv. 555 blir ikkje brukt medan tunnelen er stengd. Alternativ haldeplass er Frieda Fasmer i Lyderhornsveien.

Berørte linjer: 40, 445, 450, 460, 481, 484, 485, 495, 499

Gyldig til: 30.05.24 02.00

Sist oppdatert: 30.05.24 00.40

Rute 390, Nordhordlandsruta, vert innstilt frå og med 1. juli til og med 21. juli (veke 27–29).

Dette gjeld også busslinje 391 som går mellom Knarvik terminal og Knarvik kai.

Gyldig til: 21.07.24 17.08

Sist oppdatert: 30.05.24 00.40

Ferja mellom Kinsarvik og Utne er innstilt 2.–14. juni. Frå kl. 16.30 søndag 2. juni vil det berre gå passasjerbåt i sambandet. Båten vil gå etter rutetabellen til ferja. Siste avgang med ferja MF Kinsarvik er kl. 16.05, søndag 2. juni. Ferja er venta å vere tilbake i drift frå første avgang laurdag 15. juni.

Det vil ikkje vere mogleg å reise med bil i sambandet medan det går passasjerbåt. Reisealternativa for bilistar er å køyre via Odda, eller køyre via Hardangerbrua og ferjesambandet Kvanndal–Utne.

Årsaka til endringa er at MF Kinsarvik skal på verkstadsopphald og det dessverre ikkje er mogleg å sette inn reserveferje i perioden. Vi beklagar ulempene dette medfører.

Klikk her for større kart.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 30.05.24 00.40

Glaskar- og Selviktunnelen er varsla stengd kl. 21.00–05.30 i retning mot Åsane/Knarvik på grunn av vedlikehaldsarbeid. Omkøyring via Ervikvegen kan føre til forseinkingar.

Haldeplass Eidsvåg E39 blir ikkje brukt medan vegen er stengd. Bruk haldeplass Eidsvåg i Ervikveien.

Linje 27: Haldeplass Tertneskrysset E39 blir ikkje brukt medan vegen er stengd. Bruk haldeplass Tertneskrysset.

Gyldig til: 03.06.24 05.30

Sist oppdatert: 30.05.24 00.40

Frå tysdag 21. mai blir Hjelmeland bru stengd på grunn av vedlikehaldsarbeid. Haldeplassane langs Åmotsvegen blir betent med  drosje eller minibuss medan vegen er stengd. Rutetidene blir ikkje endra.

Følgande avgangar får omkøyring via Hjelmeland og Bygstad medan vegen er stengd:

 • Linje 210 kl. 06.50 frå Dale til Førde
 • Linje 210 kl. 15.20 frå Førde til Dale
 • Linje 213 kl. 13.45 frå Førde til Laukeland

Klikk her for å sjå kart i full størrelse.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 15.05.24 18.45

Damsgårdstunnelen varsla stengd kl. 20.00-05.30 i retning mot Loddefjord/Øygarden/Askøy på grunn av vedlikehaldsarbeid.

Omkøyring via Laksevåg vil føre til forseinkingar og vi oppmodar reisande til å berekne ekstra god tid ved overgang til andre linjer.

Berørte linjer: 3, 40, 445, 450, 460, 481, 484, 495, 499

Gyldig til: 31.05.24 05.30

Sist oppdatert: 30.05.24 00.40

Ytre-Tyssevegen er stengd inntil vidare på grunn av vegarbeid.

Medan vegen er stengd vil linje 934 køyre via Tyssetunnelen og følgande haldeplassar blir ikkje brukt:

 • Tysse Ytre
 • Tysse sør
 • Barmen nord
 • Barmen
 • Barmen sør
 • Sætrevika
Vi oppmodar reisande å møte opp på haldeplassen i god tid då reisetida vil vere kortare når bussen køyrer via Tyssetunnelen.

Klikk her for kart

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 30.05.24 00.40

Haldeplass Misje sør mot Hellesøy er flytta om lag 50 meter mot Ågotnes på grunn av vegarbeid. Den mellombelse haldeplassen er ved vegen inn til Gamlevegen.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 30.05.24 00.40

På grunn av vegarbeid køyrer bussane via Hagalio på turar til og frå Øklandslio snuplass.

Haldeplass Hagalio er ikkje i bruk medan vegen er stengd. Alternative haldeplassar er Hagastølen - Haga - Kviteluren.

Arbeidet gjeld frå 4. april til om lag juni.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 30.05.24 00.40

På grunn av anleggsarbeid er haldeplass «Drotningsvik Rv.555 ved Janaveien» stengd. Nærmaste haldeplass er «Drotningsvik rv. 555».

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 30.05.24 00.40

Haldeplass Misje Nord mot Hellesøy er flytta om lag 50 meter mot Ågotnes på grunn av vegarbeid. Den mellombelse haldeplassen er ved vegen inn til Krakhaugen.

Arbeidet vil vare frå 2. april og i om lag 2-3 veker.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 30.05.24 00.40

Haldeplass Heradstveit kryss er stengd på grunn av vegarbeid.

Alternativ haldeplass er Tørvigbygd nord.

Arbeidet er venta å vare til ca. oktober 2024.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 30.05.24 00.40

I samband med vegarbeid og utbetring av Selvik- og Glaskartunnelen vil ikkje avgang frå Bergen busstasjon kl. 21.00 kunne stoppe ved haldeplass i Eidsvåg i retning mot Odda.

Dette gjelder alle kveldar tunnelen er nattestengd frå kl. 21.00.

Vi anbefalar reisande å bruke alternativ haldeplass frå Bergen busstasjon, Handelshøyskolen eller Åsane terminal på denne avgangen.

Merk: For å unngå forseinkingar til Hardanger vil bussen sleppe gjennom tunnelen, men utan moglegheit til å stoppe i Eidsvåg.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 30.05.24 00.40

Fv. 5640 Lambhaug er stengd for gjennomkøyring til og med fredag 31. mai på grunn av vegarbeid.

Medan vegen er stengd blir det omkøyring via fv. 55 Lustravegen og følgande haldeplassar blir ikkje brukt:

 • Ugulen
 • Lambhaug
 • Feet
 • Indre Hafslo skule kryss
 • Kjørlaug
 • Geitaneset

Alternativ haldeplass vil vere Liarmen kryss og Geitaneset kryss.

Gyldig til: 31.05.24 23.59

Sist oppdatert: 16.04.24 17.27

Avgang kl. 14.35 frå Dale til Førde rutebilstasjon er omlag 20 minutt forseinka då Dalsfjordvegen er stengd til kl. 15.00. Gjeld måndag - fredag. 

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 07.12.23 13.12

I samband med vegarbeid er det omkøyring via Storehagen bru inntil vidare. 

 • Haldeplassen Langebruvegen og Førde hotell er stengd. 


Omkøyringa gjeld alle bussar som normalt køyrer via Langebruvegen.

Bussar som kjem til Førde langs E39 og skal via Førde sentralsjukehus køyrer Angedalsvegen til Førde rutebilstasjon.

For større kart, trykk her

Berørte linjer: 100, 110, 200, 201, 205, 206, 210, 211, 230, 820, 830

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 07.12.23 13.12

Vilhelm Bjerknes vei og Johan Hjorts vei er stengd, og Servicelinjen snur på Sletten snuplass.

Avstikkaren mellom haldeplassane Sletten snuplass og Johan Hjorts vei (boligblokk i Vilhelm Bjerknes vei)  blir ikkje betjent av servicelinjen.

Endringa gjeld inntil vidare og fram til utbedring av fartsdumper i området er utført.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 18.04.24 00.50

Utgåtte avvik

Damsgårdstunnelen varsla stengd kl. 20.00-05.30 i retning mot Loddefjord/Øygarden/Askøy på grunn av vedlikehaldsarbeid.

Omkøyring via Laksevåg vil føre til forseinkingar og vi oppmodar reisande til å berekne ekstra god tid ved overgang til andre linjer.

Berørte linjer: 3, 40, 445, 450, 460, 481, 484, 495, 499

Gyldig til: 31.05.24 05.30

Sist oppdatert: 27.05.24 16.56

Fv. 55 ved Esebotn er stengd inntil vidare på grunn av snøras. Det er uvisst når vegen kan opne att. På grunn av kriserute i fergesambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik blir bussane forseinka. Bussane får heller ikkje betent stopp mellom Balestrand og Dragsvik så lenge vegen er stengd.

Status på fv. 55 finn du på 175.no.

Gyldig til: 21.02.24 17.28

Sist oppdatert: 29.02.24 09.27