Hopp til hovedinnald

Aktive avvik

Bussen går ikkje til Tveiten grunna svært glatt veg. Bussen snur ved Hosanger Montessoriskule.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 04.12.23 07.21

Avgang kl. 07.11 frå Olsvikskjenet er over 20 minutt forseinka på grunn av tekniske problem

Gyldig til: 04.12.23 07.40

Sist oppdatert: 04.12.23 07.08

Avgang kl. 06.55 frå Bergen busstasjon er 15-20 minutt forseinka.

Gyldig til: 04.12.23 07.25

Sist oppdatert: 04.12.23 06.54

På grunn av ei naudsynt oppdatering av systemet, kan ein oppleve noko nedetid i Skyss Billett og nettbutikken ca. kl. 00.00 i kveld, natt til fredag 1. desember. Dette vil vare i nokre minuttar. 

Bankkort som betalingsmetode:
Oppdateringa av appen medfører at ein vil måtte legge til bankkortet på nytt i appen, dersom ein nyttar bankkort som betalingsmåte. 

Treng du hjelp? Ta kontakt. 

 

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 30.11.23 15.57

Vi gjer merksam på at turar til Bergen blir forseinka med 5-10 minutt på grunn av redusert hastighet i byfjorden. Ein må rekne god tid til overgang.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 02.12.23 20.10

Endring i avgangstid på laurdagar for linje 631:

 • Avgang som tidlegare køyrde kl. 11.30 frå Liereid sør får ny avgangstid kl. 11.20.
 • Avgang som tidlegare køyrde kl. 18.00 frå Liereid sør får ny avgangstid kl. 18.20.

 

Endring i avgangstid på laurdagar for linje 632:

 • Avgang som tildlegare køyrde kl. 15.30 frå Søre Våge får ny avgangstid kl. 14.55.

 

Reiseplanleggaren er oppdatert.

Oppdatert rutetabell finn du her

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 30.11.23 13.16

På grunn av anleggsarbeid er haldeplass "Drotningsvik Rv.555 ved Janaveien" stengd. Nærmaste haldeplass er "Drotningsvik rv. 555".

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 02.12.23 20.10

Byvegen på Os, mellom Fjellheim og Osøyro terminal, er stengd til kl. 18.00 laurdag 23. desember på grunn av vegarbeid.

Dette påverker linje 600, 601, 602, 603, 607, 610, 740 og 741.

Det er omkøyring om Moberg og E39 Halhjemsvegen. Strekninga Flåten-Fjellheim blir ikkje brukt. Omkøyring kan føre til forseinkingar, og vi oppmodar alle å berekne god tid ved bussbyte. 

 • Linje 610 køyrer vanleg trasé på strekninga Nesttun terminal - Fjellheim. Linja stoppar ikkje på Osøyro terminal. 

Du finn detaljar per linje og skyttelbuss under kartet.

NB! Stoppar ikkje på haldeplassar utanom ordiner trasé

Alle avgangar med linje 600, 601, 602, 603, 607 må køyre via Moberg mellom Osøyro og Tøsdalskiftet. Strekninga Flåten-Fjellheim blir ikkje brukt. 

Reisande mellom Flåten og Fjellheim kan berre reise med linje 610 i stengeperioden. Sjå info under linje 610.

NB! Stoppar ikkje på haldeplassar utanom ordiner trasé

600-607.png

 

Linje 610 køyrer vanleg trasé, men vil ha start- og endehaldeplass Fjellheim i stengeperioden. Haldeplass Osøyro terminal blir ikkje brukt.  

Overgang til andre linjer er anbefalt å gjere på Tøsdalskiftet. Alternativet er å gå frå Fjellheim til Osøyro.

610.png

Avgangar med linje 740 til/frå Bergen/Haukeland sjukehus og 741 til/frå Arna terminal må køyre via Moberg mellom Osøyro og Tøsdalskiftet.

Strekninga Flåten-Fjellheim blir ikkje brukt. Sjå info under linje 610 viss du skal reise mellom Flåten og Fjellheim.

Vi oppmodar reisande til å berekne ekstra god tid på overgangar i stengeperioden på grunn av omkøyring og moglege forsieinkingar.

image3wuna.png

 

Nattavgangar vil køyre som normalt frå Bergen til Fjellheim, snu og køyre via Moberg til Osøyro. Alle haldeplassar blir brukt, men det kan bli litt forseinkingar til Osøyro terminal.

 

Vestland fylkeskommune, avdeling infrastruktur og veg, har set inn skyttelbuss som køyrer mellom Fjellheim - Osbadet - Tøsdalskiftet - Os vgs - Moberg - Osøyro terminal og  motsett i retur.

NB! Bussen køyrer rundt den stengde vegen. Sjå detaljert vegbeskrivelse og haldeplassar i kartet under.

Kart som visar trasé finn du herSkyttelbuss vil køyre kontinuerleg med fyrste avgang frå Fjellheim kl. 08.00 og fram til ca. kl. 17.00, måndag-laurdag.

NB! Tilbodet kan bli endra på kort varsel.

Frå Fjellheim Frå Osøyro terminal
08.00 08.25
08.50 09.15
09.40 10.05
10.30 10.55
11.20 11.45
* 12.35
13.00 13.25
13.50 14.15
14.40 15.05
15.30 15.55
16.20 16.45

 

Berørte linjer: 600, 601, 602, 603, 607, 610, 740, 741

Gyldig til: 22.12.23 23.56

Sist oppdatert: 10.11.23 13.39

Vegarbeid på fleire stader kan føre til tidvis store forseinkingar på linja.

Gyldig til: 16.12.23 22.00

Sist oppdatert: 02.12.23 20.10

Avgang kl. 14.35 frå Dale til Førde rutebilstasjon er omlag 20 minutt forseinka då Dalsfjordvegen er stengd til kl. 15.00. Gjeld måndag - fredag. 

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 18.10.23 15.07

Fv. 570 Risnes bru blir stengd frå onsdag 25. oktober kl. 09.00 til fredag 22. desember kl. 16.00 på grunn av vegarbeid.

Alternativ rutetabell

Medan vegen er stengd er det laga alternativ rutetabell med endra trasé, justerte avgangstider og omkøyring via fv. 5438 Sleirsvegen. Denne erstattar ordiner rutetabell i stengeperioden. Reiseplanleggaren er oppdatert. 

Rutetabell

Ved omkøyring via fv. 5438 blir følgande haldeplassar ikkje brukt:

 • Hosteland rv. 570
 • Areklett kryss
 • Børnes
 • Risnes rv. 570

Kart som visar innstilt strekningSkuleskyss blir utført av drosje på deler av den stengde vegen etter avtale med Nordbygda skule. 

 

 

Gyldig til: 22.12.23 17.00

Sist oppdatert: 29.11.23 15.43

Haldeplass Lavikskiftet, retning mot Haugland/Ravganger blir flytta ca. 100 m i nordående retning frå onsdag 18. oktober og inntil vidare.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 02.12.23 20.10

Bontveitvegen er stengd ved Fagerdalen til 22. desember på grunn av vegarbeid.

Medan vegen er stengd vil ikkje haldeplass Fagerdalen bli brukt.

Strekninga Lund snuplass-Frotveit lysøype vil bli køyrd med minibuss. Vidare vil minibussen ha omkøyring via privat veg (som vist på kart) til/frå Kaland skule. 

Reisande som berre skal mellom Gimmeland og Kaland skule reiser med Ordiner rutebuss. 

Sjå kart i full størrelse.Sjå rutetabell for ordiner rutebuss og minibuss.Avgangstider frå Lund snuplass (måndag – fredag)

Lund snuplass

05:53

06:53

07:43

09:35

11:43

15:02

16:28

17:35

Frotveit lysløype

06:03

07:03

07:53

09:45

11:53

15:12

16:38

17:45

Kaland skole

06:25

07:25

08:12

10:02

12:15

15:40

17:00

18:05

Kaland skole
rundkjøring

 

 

08.15

 

 

 

 

 

Avgangstider frå Kaland  (måndag – fredag)

Kaland skole rundkjøring

 

 

12:55**

14:16

 

 

Kaland skole

08:55

11:10

 

14:18

15:55

17:00

Frotveit lysløpe

09:17

11:32

13:25

14:38

16:17

17:22

Lund snuplass

09:27

11:42

 

14:48

16:27

17:32

* *Skoletur som blir køyrt tysdag til fredag. Berre påstiging ved Kaland skole.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 19.09.23 16.14

Haldeplassen Drotningsvik senter er flytta 90 meter mot Stiaberget på grunn av vegarbeid.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 02.12.23 20.10

Fv. 5640 Lambhaug (Indre Hafslo) er stengd for gjennomkøyring til 15. desember på grunn av vegarbeid.

Følgande haldeplassar blir ikkje brukt medan vegen er stengd:

 • Geitaneset
 • Kjørlaug
 • Indre Hafslo skule kryss
 • Feet
 • Lambhaug
 • Ugulen

Alternativ haldeplass blir Liarmen kryss og Geitaneset kryss langs hovudvegen (fv. 55).

Klikk her for større kart.

 

Gyldig til: 15.12.23 21.00

Sist oppdatert: 22.11.23 15.14

I samband med vegarbeid er det omkøyring via Storehagen bru inntil vidare. 

 • Haldeplassen Langebruvegen og Førde hotell er stengd. 


Omkøyringa gjeld alle bussar som normalt køyrer via Langebruvegen.

Bussar som kjem til Førde langs E39 og skal via Førde sentralsjukehus køyrer Angedalsvegen til Førde rutebilstasjon.

For større kart, trykk her

Berørte linjer: 100, 110, 200, 201, 205, 206, 210, 211, 230, 820, 830

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 11.04.23 15.22

På grunn av heva sikkerheitsnivå har linja fått endra trasé inn til CCB.

Følgande haldeplassar blir ikkje brukt inntil vidare pga. omkøyring:

 • Statoil, CCB
 • Plan 3, CCB
 • Aker, CCB


Dette påverke traseen til følgjande avgangar:
 • Frå Ågotnes terminal: Kl. 06.17, 07.01, 07.35
 • Frå Tranedalen, CCB : Kl. 15.05, 15.45, 16.05.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 02.12.23 20.10

Vilhelm Bjerknes vei og Johan Hjorts vei er stengd, og Servicelinjen snur på Sletten snuplass.

Avstikkaren mellom haldeplassane Sletten snuplass og Johan Hjorts vei (boligblokk i Vilhelm Bjerknes vei)  blir ikkje betjent av servicelinjen.

Endringa gjeld inntil vidare og fram til utbedring av fartsdumper i området er utført.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 02.12.23 20.10

Haugesund sjukehus blir ikkje betent på grunn av langvarig stenging av Storasundgata. Omkøyring via Salhusvegen–Haraldsgata–Litlasundgata. Endringa gjeld fram til 31. januar 2024.

Gyldig til: inntil vidare

Sist oppdatert: 02.12.23 20.10

Utgåtte avvik

Avgang kl. 07.11 frå Olsvikskjenet er svært forseinka på grunn av teknisk problem med buss. Vi beklagar ulempene.

Gyldig til: 04.12.23 07.35

Sist oppdatert: 04.12.23 07.08

E39 Glaskar- og Selviktunnelen er varsla stengd kl. 22.00-05.30 i retning mot sentrum på grunn av vedlikehaldsarbeid. Omkøyring via Ervikvegen kan føre til forseinkingar.

Gyldig til: 04.12.23 05.30

Sist oppdatert: 04.12.23 05.30

Damsgårdstunnelen varsla stengd kl. 20.00-05.30 i retning mot Loddefjord/Øygarden/Askøy på grunn av vedlikehaldsarbeid.

Omkøyring via Laksevåg vil føre til forseinkingar og vi oppmodar reisande til å berekne ekstra god tid ved overgang til andre linjer.

Berørte linjer: 3, 40, 445, 450, 460, 481, 484, 485, 495, 499

Gyldig til: 04.12.23 05.30

Sist oppdatert: 04.12.23 05.30