Hopp til hovedinnald

Under finn du oversikt over ferjeoperatørar, ferjesamband og korleis du kan opprette sms/epost-varsling ved forseinkingar og andre avvik.

Fjord1 AS er operatør for følgande samband:

 • Krokeide-Hufthamar
 • Husavik-Sandvikvåg
 • Leirvåg-Sløvåg
 • Fedje-Sævrøy
 • Hatvik-Venjaneset
 • Halhjem-Våge
 • Langevåg-Buavåg
 • Skjersholmane-Ranavik
 • Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes
 • Gjermundshavn-Varaldsøy-Årsnes
 • Jondal-Tørvikbygd
 • Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella
 • Askvoll-Gjervik-Fure
 • Askvoll-Værlandet
 • Oldeide-Måløy
 • Stårheim-Isane
 • Lote-Anda

Sjå fjord1.no for å opprette sms/e-post-varsel for desse ferjesambanda

Boreal Sjø AS er operatør for følgande samband: 

 • Kvanndal-Utne
 • Kinsarvik-Utne
 • Skånevik-Matre-Utåker

Sjå boreal.no for å opprette sms/epost-varsel for desse ferjesambanda

Norled AS er operatør for følgande samband:

 • Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad
 • Fjelberg-Sydnes-Utbjoa-Borgundøy
 • Fodnes-Mannheller   
 • Vangsnes-Hella-Dragsvik 
 • Lavik-Oppedal

Sjå norled.no for å opprette sms-varsel for desse ferjesambanda

Wergeland AS er operatør for følgande samband:

 • Masfjordnes-Duesund
 • Mjånes – Hisarøy

For å opprette sms-varsling: Send FJON til 2065

Gulen skyss er operatør for følgande samband:

 • Espevær – Eidesvik
 • Hellesøy – Hernar
 • Daløy - Haldorsneset

Sjå Gulenskyss for å opprette SMS-varsel for desse sambanda.

Vidar Hop Skyssbåtar er operatør på følgande samband:

 • Barmsund - Barmen

Sjå Vidar Hopp Skyssbåtar for SMS-varsling om avvik.

Lustrabåtane er operatør på desse sambanda, men har ikkje SMS-varsling:

 • Solvorn-Ornes