Hopp til hovedinnald

Heilagdagar
Oversikt over korleis sambandet køyrer på heilagdagar, finn du her.

AutoPASS
Dei fleste ferjesambanda i Vestland følger AutoPASS-regulativet. Du betalar berre for køyretøyet, passasjerar reiser gratis. Nokre få samband følger Riksregulativet.

Mer informasjon om AutoPASS-regulativet og Riksregulativet

SMS-varsling for ferje
Ønskjer du å motta sms eller epost dersom ferja er forseinka eller innstilt? 

Slik opprettar du varsling ved forseinkingar og andre avvik