Hopp til hovedinnald

Rutetabellane blir opna i PDF-format.

Heilagdagar
Oversikt over korleis båtane køyrer på heilagdagar, finn du her.


AutoPASS

Dei fleste ferjesambanda i Vestland følger AutoPASS-regulativet. Du betalar berre for køyretøyet, passasjerar reiser gratis. Nokre få samband følger Riksregulativet.

Mer informasjon om AutoPASS-regulativet og Riksregulativet

SMS-varsling for ferje
Ønskjer du å motta sms eller epost dersom ferja er forseinka eller innstilt? 

Slik opprettar du varsling ved forseinkingar og andre avvik