Hopp til hovedinnald

For å finne pris brukar du ferjepriskalkulatoren på autopassferje.no.

Denne har informasjon om alle ferjesamband, og lar deg enkelt finne pris avhengig av kva type køyretøy og kva type billett (avtaleform) du har. 

Gå til ferjepriskalkulator

Slik brukar du ferjepriskalkulatoren:

  • Vel samband i nedtrekksmenyen med ferjesamband.
  • Vel type køyretøy - anten konvensjonell (bensin/diesel/hybrid) eller nullutslepp(elektrisk/hydrogen).
  • Vel type billett - fullpris, AutoPASS-brikke utan forskotsavtale, forskotsavtale for privat eller forskotsavtale for bedrift.
  • Klikk på søk og du vil få opp prisane på valde samband.
  • Finn takstgruppa for køyretøyet ditt i oversikta (MC/moped eller lengd på køyretøyet).

Dersom ferjesambandet har fleire ulike strekningar, vil du få opp dei ulike strekningane og detaljar etter at du har valt samband.

Prisane vart oppdaterte 1. januar 2022. 

Om ferjeprisane

Alle våre ferjesamband følgjer AutoPASS-regulativet. Du betalar berre for køyretøyet, passasjerar reiser gratis.

Regulativet er forvalta av Statens vegvesen på vegne av Samferdselsdepartementet. Takstane vert vanlegvis oppdaterte ved årsskiftet. I 2021 vart prisane også oppdaterte frå 1. juli og 1. oktober. Nye prisar gjeld frå 1. januar 2022.

For meir informasjon om AutoPASS-regulativet og korleis du skaffar deg AutoPASS-brikke, sjå her

Her er regulativa:

Gjeld frå 1. januar 2022.