Hopp til hovedinnald

For å finne pris brukar du ferjepriskalkulatoren på autopassferje.no.

Denne har informasjon om alle ferjesamband, og lar deg enkelt finne pris avhengig av kva type køyretøy og kva type billett (avtaleform) du har. 

Gå til ferjepriskalkulator

Slik brukar du ferjepriskalkulatoren:

 • Vel samband i nedtrekksmenyen med ferjesamband.
 • Vel type køyretøy - anten konvensjonell (bensin/diesel/hybrid) eller nullutslepp(elektrisk/hydrogen).
 • Vel type billett - fullpris, AutoPASS-brikke utan forskotsavtale, forskotsavtale for privat eller forskotsavtale for bedrift.
 • Klikk på søk og du vil få opp prisane på valde samband.
 • Finn takstgruppa for køyretøyet ditt i oversikta (MC/moped eller lengd på køyretøyet).

Dersom ferjesambandet har fleire ulike strekningar, vil du få opp dei ulike strekningane og detaljar etter at du har valt samband.

Er du busspassasjer på Osterøyferja, vil ferja vere inkludert om du har  7-, 30- eller 180-dagars Skyss periodebillett.

Ungdomsbillett på ferje

På dei fleste ferjesamband i Vestland reiser alle passasjerar gratis. På dei andre ferjesambanda kan du som er mellom 16 og 21 år bruke Ungdomsbilletten. Les meir om ungdomsbilletten her.

Gratis ferje

Fleire ferjesamband i Vestland er gratis. Dette gjeld følgande samband:

 • Krokeide - Hufthamar 
 • Hisarøy - Mjånes
 • Barmen - Barmsund
 • Klokkarvik - Lerøy - Bjelkarøy - Hjellestad
 • Daløy - Haldorsneset
 • Fjelberg - Sydnes - Utbjoa
 • Kinsarvik - Utne
 • Fedje - Sævrøy
 • Masfjordnes - Duesund
 • Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella
 • Husavik - Sandvikvåg

Gratis fleirkantsamband
I tillegg er det nokre delstrekningar på fleirkantsamband som også er gratis. Dette gjeld

 • Askvoll - Gjervik - Fure – Værlandet (Gjeld reisande til og frå Gjervik og Værlandet)
 • Gjermundshamn - Varaldsøy – Årsnes (Gjeld reisande til og frå Varaldsøy)
 • Jektevik - Nordhuglo – Hodnanes (Gjeld reisande til og frå Nordhuglo)
 • Måløy - Husevågøy – Oldeide (Gjeld reisande til og frå Husevågøy)

Om ferjeprisane

Dei fleste av våre ferjesamband følgjer AutoPASS-regulativet. Du betalar berre for køyretøyet, passasjerar reiser gratis. 

Nokre fylkeskommunale samband følgjer Riksregulativet for ferjetakst. Dette er:

 • Kaupanger-Frønningen (gjeld berre for bil på bilførande båtar)
 • Vik-Ortnevik (gjeld berre for bil på bilførande båtar)
 • Ortnevik-Måren-Nordeide (gjeld berre for bil på bilførande båtar)
 • Florabassenget (gjeld bil på bilførande båtar)

På samband med Riksregulativet for ferjetakst er det betaling både for køyretøy og person.

For å få rabatt på køyretøy på desse sambanda må du ha AutoPASS-ferjekort.

Regulativa er forvalta av Statens vegvesen på vegne av Samferdselsdepartementet. Takstane vert vanlegvis oppdaterte ved årsskiftet. 

For meir informasjon om AutoPASS-regulativet, korleis du skaffar deg AutoPASS-brikke, og om Riksregulativet, sjå her

Her er regulativa:

Riksregulativ for ferjetakstar gjeldande frå 16. august 2023

Ferjetakstar frå 16. august 2023 - Riksregulativet

Ferjetakster frå 16. august 2023 for nullutsleppskøyretøy - Riksregulativet

Forskrift om transport med ferje

Fann du det du leita etter?

Vi svarar deg ikkje her. Treng du hjelp kan du kontakte oss.