Hopp til hovedinnald

Reglement

Reglane for skoleskyss i Vestland er vedtekne av politikarane i fylkesutvalet. Reglane gjeld for alle elevar i grunn- og vidaregåande skole i heile Vestland.

Skjema