Hopp til hovedinnald

Rutetabellane blir opna i PDF-format.

Heilagdagar
Oversikt over korleis båtane køyrer på heilagdagar, finn du her.

Oversikt over korleis Nordhordlandsbåten køyrer på heilagdagar, finn du her.
Oversikt over korleis Askøybåten køyrer på heilagdagar, finn du her.

Heilagdagsruter for hurtigbåtar Bergen - Sogn/Nordfjord, finn du her

Prisar

SMS-varsling for båt
Ønskjer du å motta sms dersom båten er forseinka eller innstilt? 

Usikker på kven som køyrer sambandet? Sjå lista her.