Hopp til hovedinnald

Rutetabellane blir opna i PDF-format.

  • Oversikt over korleis båtane køyrer på heilagdagar, finn du her.
  • Heilagdagsruter for hurtigbåtar Bergen - Sogn/Nordfjord, finn du her.
  • Oversikt over korleis Nordhordlandsbåten køyrer på heilagdagar, finn du her.
  • Oversikt over korleis Askøybåten køyrer på heilagdagar, finn du her.
  • Oversikt over korleis Askøybåten køyrer på heilagdagar, finn du her.
  • Oversikt over rutene i Florabassenget på 17. mai, finn du her


Prisar

SMS-varsling for båt
Ønskjer du å motta sms dersom båten er forseinka eller innstilt? 

Usikker på kven som køyrer sambandet? Sjå lista her.