Hopp til hovedinnald

Rutetabellane blir opna i PDF-format.

Heilagdagar
Oversikt over korleis båtane køyrer på heilagdagar, finn du her.
 
Prisar

SMS-varsling for båt
Ønskjer du å motta sms dersom båten er forseinka eller innstilt? 

Usikker på kven som køyrer sambandet? Sjå lista her.