Hopp til hovedinnald

Det å reise kollektivt til jobb er ikkje så verst. Vi har billettar for deg som reiser ofte, og for deg som berre reiser av og til. Billettprisane våre endrar seg sjeldan. Du veit òg at du ikkje treng å leite etter parkering. Ja, det er luksus å ha eigen privatsjåfør til jobb!

No vert prisen på bompengar for elbil dobla!

Frå og med 1. mars blir bompengeraten for elbilar dobbelt så høg. Då er det litt meir kvardagsluksus i å heller bli køyrd til jobb, og alltid vite at prisen for reisa er den same. Så reis heller kollektivt. Det er ikkje så verst!
 
 

Ta snarvegen forbi køen.
Høyr podkast, ikkje trafikkmeldingar. 

Periodebillett eller enkeltbillett?

Du treng ikkje reise ofte før det lønner seg med periodebillett. 
Sjå kva billettype som passar for din kvardag, her

Enklare reise med Skyss sine appar

Vi har haldeplassar rett i nærleiken av dei fleste store bedriftene i Bergen. Kanskje rett utanfor inngangen der akkurat du jobbar?

I appen Skyss Reise kan du planlegge reisa di, og med Skyss Billett kjøper du billett raskt og enkelt.