Strategiar og fagstoff

Her finn du strategiar, planar og fagstoff knytt til utvikling av kollektivtrafikken. Du finn også referat frå ulike opne forum som Skyss arrangerer. (Opnast som pdf) 

Kollektivstrategi for Hordaland: