Hopp til hovedinnald

Personopplysningar er alle opplysningar som kan identifisere deg. Under finn du meir informasjon om korleis Skyss behandlar personopplysningane dine og kva rettar du har overfor Skyss.

Formål

I denne erklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger om deg som Vestland fylkeskommune v/Skyss behandler og/eller samler inn i Skyss Reise-appen, hvorfor disse personopplysningene behandles og/eller samles inn, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Enhver behandling av personopplysninger Vlfk gjør er underlagt personopplysningsloven med forordning (GDPR).

Behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen er nødvendig for at Vlfk v/Skyss skal kunne teste ny metode for å registrere anonyme reisedata (posisjons- og bevegelsesdata) og samle inn tilbakemeldinger fra passasjerer for å forbedre reisetilbudet. I tillegg er det nødvendig å registrere telefonnummer for å kunne gjennomføre trekning for premiering av deltakere.

Ansvar og omfang

Vlfk representert ved administrerende direktør for Skyss er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Erklæringen beskriver hvilke av dine personopplysninger Vlfk v/Skyss behandler, Jf. GDPR Artikkel 24 til 31, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

I definerte arbeidsprosesser og systemer, kan Vlfk behandle en eller flere av følgende kategorier personopplysninger eller brukerdata: 

Opplysninger som behandles

Behandling

Telefonnummer

Behandles i adskilt system fra besvarelse og
posisjons- og bevegelsesopplysninger.
Slettes etter maksimum 3 mnd. ved trekning av premie.

Posisjon

Behandles i adskilt system fra telefonnummer og
dermed ikke personopplysning.

Besvarelse fra respondenten /
den registrerte

Behandles i adskilt system fra telefonnummer og
dermed ikke personopplysning.

Bevegelsesdata

Behandles i adskilt system fra telefonnummer og
dermed ikke personopplysning.

 

Målgruppe

Alle passasjerer som samtykker til å bidra i spørreundersøkelsen og/eller samtykker til å dele anonymiserte reise- og bevegelsesdata med Skyss.

Krav til databehandling:

Vlfk opprettholder nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for at dine personopplysninger behandles sikkert og i henhold til Vlfk sine sikkerhetsretningslinjer, krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i gjeldende personvernlovgivning. Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, i dette tilfellet med Skyss Reise-appen.

Behandling av personopplysninger:

Verken besvarelse, posisjonsdata eller bevegelsesdata er knyttet til noen personopplysninger. Telefonnummeret registreres i eget system, uten kobling til besvarelse eller registrerte reise- og bevegelsesdata, og behandles som en personopplysning.

Behandling av brukerdata som ikke er personopplysninger:

Besvarelser, posisjonsdata og bevegelsesdata blir behandlet av Skyss for å sikre anonymitet. Posisjonsdata og bevegelsesdata prosesseres lokalt på enheten (f.eks. mobiltelefonen), slik at det er omtrentlige posisjoner som grunnkrets, holdeplass eller terminal som markerer reisens endepunkter før data er tilgjengelig for Skyss. Det er ikke mulig for Skyss å knytte disse dataene, hverken direkte eller indirekte, til enkeltpersoner.

Logging av brukeraktivitet:

Ingen brukeraktivitet logges i Skyss Reise-appen. Det rettslige grunnlaget for slike logger er beskrevet i GDPR Artikkel 6a, samtykke.

Rettigheter:

Som registrert i appen har du rett til innsyn i dine personopplysninger, jf. GDPR Artikkel 15. Du har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet eller slettet, jf. GDPR Artikkel 16 og 17. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. I Skyss Reise-appen er det også en selvbetjeningsløsning for innsyn og sletting av de posisjons- og bevegelsesdata som er behandlet på din enhet (f.eks. mobiltelefon).

Datagrunnlaget

Opplysningenes grunnlag er hentet fra kartlegging av behandlingsaktiviteter.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Hovedregelen er at opplysningene ikke skal utleveres til personer eller virksomheter utenfor Vlfk, i dette tilfellet med Skyss Reise-appen skjer ikke slik utlevering.

Trekning av vinner

I slutten av prosjektperioden (rundt desember 2021) vil Skyss trekke 12 vinnere av et månedskort blant dem som samtykker til å bidra i spørreundersøkelsen. Vinnerne vil bli kontaktet. 

Lagring og sletting

Lagring av personopplysningen (telefonnummeret) skjer i henhold til myndighetskrav og i tråd med Vlfk sine retningslinjer for behandling av personopplysninger. Sletting skjer senest etter 3 mnd. ved trekning av vinner.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Vlfk sitt Personvernombud om du vil ha mer informasjon om Vlfk sin behandling av personopplysninger.

E-post: personvernombud@vlfk.no

Publisert:

Oppdatert: