Hopp til hovedinnald

Kva er personopplysningar?
Personopplysningar er opplysningar og vurderingar som kan knytast til deg som enkeltperson

Slik behandlar vi personopplysningar
Alle dei personlige opplysningane du registrerer hos oss, blir forsvarleg lagra og fortruleg behandlet. Opplysningane blir berre lagra så lenge det er naudsynt for at vi skal kunne handsame saka di eller utføre den aktuelle tenesta, og vi lagrar ikkje meir enn det vi må.

Personvernskjema