Hopp til hovedinnald

Kjøp av 7-, 30- og 180-dagarsbillett båt i Hordaland

Du kan kjøpe 7-, 30- og 180-dagarsbillett båt i appen Skyss Billett, i nettbutikken, om bord på båtane eller på kundesenteret.

For å kjøpe periodebillett for båt i nettbutikken, om bord på båt eller på kundesenteret, må du ha Skysskort. 

Om periodebilletten

Billetten er upersonleg og kan nyttast av andre, men den kan berre nyttast av ein person om gongen. Personen som nyttar billetten må likevel tilfredsstille krav til alder og rabattar. For å låne bort ein billett du har kjøpt på Skysskort må du låne bort kortet. For å låne bort billetter kjøpt i billett-appen må du fysisk låne bort mobiltelefonen din.

Gyldigheitstida for periodebillettar gjeld frå klokkeslettet ved kjøp/aktivering til same klokkeslett 7, 30 eller 180 dagar fram i tid. Billetten er gyldig så lenge du går på transportmiddel i rute før billetten går ut.

Kva tid startar billetten å gjelde?
7-, 30- eller 180-dagarsbillett båt kjøpt i appen Skyss Billett eller på billettautomat vert aktive med ein gong du har kjøpt billetten, medan du i nettbutikken kan velje kva tidspunkt billetten skal gjelde frå.

Kombinasjonsbillett for buss/båt
Ved kjøp av periodebillett for kombinasjonsreiser med buss og båt, kan du få rabatt basert på reisestrekning. Du kan kjøpe kombinasjonsbillettar i nettbutikken, om bord på båtane, på kundesenteret vårt og på billettautomatar. Rabatten er ikkje tilgjengeleg i appen Skyss Billett.