Hopp til hovedinnald

Ei tom bybanevogn som køyrer i 30 km/t vil ha ei bremselengd på om lag 15 meter ved full nedbremsing. I 50 km/t er bremselengda ved slik farebrems om lag 36 meter. Med passasjerar om bord blir bremselengda lengre.

Informasjon til fotgjengarar:

 • Kryss berre sporet på anviste stader.
 • Gangkryssingane over sporet kjennast att ved at dei er utført i grått.
 • Ved grøn mann kan du trygt krysse sporet.
 • Har du ikkje grønt lys, har du alltid vikeplikt for Bybanen – også i anviste gangkryssingar.
 • All ferdsel i Bybanens trasé er forbode! Dette er for din eigen tryggleik.
 • Ferdsel i traséen kan føre til melding til politiet.
 • Ferdsel i tunnelane er knytt med livsfare! Her held Bybanen høg fart.

Informasjon til syklistar:

 • Kryss berre sporet på anviste stadar.
 • Alle kryss i traséen kan kjennast att ved at dei er utført i raudt.
 • Gangkryssingane over sporet kjennast att ved at dei er utført i grått.
 • Ved kryssing av traséen: Kryss på tvers av sporet, det vil seie mest mogleg vinkelrett på spor. Slik unngår du å få hjulet ned i skinnegangen. Hugs at skinnene er glatte.
 • All ferdsel i Bybanens trasé er forbode. Det kan være freistande å sykle i bybanetraséen, men forbodet er for din eigen tryggleik. Ferdsel i traseen kan føre til melding til politiet.

Informasjon til bilistar:

 • Følg trafikklys ved kryssing av bybanetraséen.
 • Der det ikkje er trafikklys i krysset, eller dersom desse skulle vere ute av drift, har bilistar alltid vikeplikt for Bybanen, i begge retningar, det vil seie både frå høgre og venstre side.
 • Køyr ikkje ut i kryss/planovergang som er markert med raudt, før du er heilt sikker på at du kan kome gjennom krysset. Stopp aldri i det raude feltet i vegen der sporet kryssar.
 • All køyring i Bybanen sin trasé er forbode. Køyring og parkering i traséen vil føre til melding til politiet.