Hopp til hovedinnald

Ein nasjonal nummerserie for rutenummer på ferjesambanda vil gjere det enklare for reisande i heile landet. Ferjesamband som ikkje har vore ein del av den nasjonale nummerserien tidlegare vil ta i bruk nye rutenummer frå og med måndag 14. august.

Som reisande kan du kome over slike rutenummer til dømes når du søker i reiseplanleggaren eller gjennom SMS-varsling ved avvik.

Ferjesamband

Gammalt
rutenr.
Nytt
rutenr.
Halhjem - Sandvikvåg 1000 1018
Kvanndal - Utne 1001 1024
Hatvik - Venjaneset 1003 1020
Gjermundshamn - Varaldsøy - Årsnes 1004 1027
Skånevik - Matre- Utåker 1005 1031
Jondal - Tørvikbygd 1006 1026
Kinsarvik - Utne 1007 1025
Ranavik - Skjersholmane 1008 1032
Langevåg  Buavåg 1011 1030
Jektavik - Nordhuglo-Hodnanes 1013 1033
Våge-Halhjem 1014 1021
Hufthamar - Krokeide 1016 1022
Fjelberg- Sydnes-Utbjoa 1017 1034
Husavik-Sandvikvåg 1018 1023
Klokkarvik - Lerøy - Hjellestad 1019 1035
Sløvåg - Leirvåg 1020 1029
Fedje - Sævrøy 1021 1028
Breistein - Valestrand 1030 1036
Masfjordnes - Duesund 1040 1019
Lavik - Oppedal 1046 1045
Mannheller - Fodnes 1052 1047
Vangsnes - Hella - Dragsvik 1053 1046
Måløy - Husevågøy - Oldeide 1109 1039
Anda - Lote 1111 1044
Stårheim - Isane 1114 1038
Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella 1115 1042
Askvoll - Gjervik - Fure - Askvoll 1116 1140
Askvoll - Fure – Værlandet 1117 1141

Frå og med 16. august blir det billigare å reise med ei rekke ferjesamband i Vestland

Publisert:

Oppdatert: