Hopp til hovedinnald

Skyss tener heile Vestland, og det er derfor ein stor fordel for oss at vi har kontor fleire stader i fylket. Ein del av stillingane vi lyser ut, har valfri arbeidsstad.

I Bergen held vi til i Vestlandshuset, som stod ferdig i 2023.

I Førde held vi til i Storehagen, i fylkeskommunen sine lokale, midt i sentrum.

I Leikanger har vi kontor i fylkeshuset på Hermansverk.

Vi tilbyr også moglegheit til å jobbe delar av arbeidstida heimanfrå.