Hopp til hovedinnald

Skyss er eit kompetanseorgan for mobilitet og kollektivtrafikk. Vi står bak det offentlege tilbodet med buss, bybane, båt og ferje i Vestland fylke, og vi vidareutviklar mobilitetstenester. Vi er stolte av å vere ein av landets leiande mobilitetsaktørar. Skyss går i tet med å ta i bruk ny teknologi for meir berekraftig mobilitet.

Vi har om lag 100 engasjerte tilsette med bakgrunn frå mellom anna juss, økonomi, pedagogikk, marknadsføring, leiing, rådgiving, statsvitskap, geografi, ingeniørfag og informatikk. Dette gir oss kunnskapsrike team med brei kompetanse, og mykje tverrfagleg samarbeid både internt og eksternt.

Følg lenkene under om du vil lese meir om Skyss:

Ledige stillingar i Skyss

Rådgjevar skoleskyss 

Vil du arbeide med skoleskyss til elevar i Vestland? Skyss arbeider for eit best mogleg kollektivtilbod i fylket. Vi utviklar, planlegg og marknadsfører kollektivtransporttenester for buss, bybane, båt og ferje. Vi sørger for transport til rundt 27 000 elevar i Vestland som av ulike grunnar har rett på gratis skoleskyss. Vårt arbeid påverkar kvardagen til mange menneske og vi har stor respekt for oppgåva. 

Vi har nå ledig eit 1-årig vikariat i 100% stilling, og ønskjer ein medarbeidar som kan styrke og bidra til utvikling av vårt arbeid med skoleskyssen. I arbeidet inngår vurderingar av kven som har rett til fri skoleskyss, og å sørge for transporten. Vi har mykje kontakt med kommunar, skolar,transportselskap, foreldre og elevar, og vil heile tida utvikle og forbetre våre tenester.

Søknadsfrist: 19.09.23

Meir informasjon og søknadslink finn du på Webcruiter.