Hopp til hovedinnald

Skyss har det overordna ansvaret for i alt 25 ferjesamband. Her finn du oversikt over dei ulike sambanda og kjem i kontakt med ferjeselskapa.

Boreal Sjø AS driftar tre av ferjesambanda Skyss administrerer:

 • Kvanndal – Utne
 • Kinsarvik – Utne
 • Skånevik – Matre – Utåker


Boreal Sjø AS

Fjord1 AS driftar totalt 16 av ferjesambanda Skyss administrerer:

 • Krokeide – Hufthamar
 • Husavik – Sandvikvåg 
 • Leirvåg – Sløvåg
 • Fedje – Sævrøy
 • Hatvik – Venjaneset
 • Halhjem – Våge
 • Langevåg – Buavåg
 • Skjersholmane – Ranavik
 • Jektevik – Nordhuglo – Hodnanes
 • Gjermundshavn – Varaldsøy – Årsnes
 • Jondal – Tørvikbygd
 • Måløy – Oldeide – Husevågøy 
 • Isane – Stårheim 
 • Askvoll – Gjervik – Fure – Værlandet
 • Rysjedalsvika – Rutledal – Krakhella – Losna (starta
 • Kaupanger kai - Frønningen


Kontakt Fjord1 AS

GulenSkyss AS driftar eitt av ferjesambanda Skyss administrerer:

Norled AS driftar to av ferjesambanda Skyss administrerer:

 • Klokkarvik – Lerøy – Bjelkarøy – Hjellestad
 • Fjelberg – Sydnes – Utbjoa – Borgundøy

  Kontakt Norled AS

Wergeland AS driftar to av ferjesambanda Skyss administrerer:

 • Masfjordnes – Duesund
 • Mjånes – Hisarøy


Wergeland AS