Hopp til hovedinnald

Det er meldt om glatte vegar fleire stader i fylket, noko som no medfører ein del forseinka avgangar. Vi ber derfor reisande om å berekne god tid. Vanskelege køyreforhold på enkelte strekningar kan òg føre til at turar må avbrytast eller innstillast på kort varsel. Ver også oppmerksam på at når vegane er svært glatte kan bussane ha problem med å stoppa ved haldeplassar i oppoverbakkar. 

Vi oppdaterar reiseplanleggar og nettsida skyss.no/avvik ved endringar i tilbodet, men vi klarar dessverre ikkje å informere om alle driftsavvik på grunn av det store omfanget.