Hopp til hovedinnald

Det vil sei at dersom du skal reise til og frå Bergen med overgang på Seljestad til Haukeliekspressen, skal du komme fram til målet for reisa.

Det er forpliktande korrespondanse mellom Skyss sitt lokaltilbod i Hordaland på strekninga Bergen – Odda/Seljestad og Haukeliekspressen Haugesund – Oslo. Korresponderande busser til Haukeliekspressen går heile vegen til / frå Bergen - Seljestad.

Det er gjennomgåande billettering for fylkeskryssande reiser. Pris reknast etter Haukeliekspressen sitt takstregulativ. Billettar til fylkeskryssande reiser kan óg kjøpast på nett.

Sjå rutetidene for Skyss som korresponderer med Haukeliekspressen her Sjå rutetidene for Haukeliekspressen her