Hopp til hovedinnald

Rutetabellane blir opna i PDF-format.

Heilagdagar
Oversikt over korleis linja di køyrer på heilagdagar, finn du her.
Du finn også rutetidene i reiseplanleggaren.