Hopp til hovedinnald

Dei fleste avgangane måndag til fredag fekk ny rutetid frå 1. september 2023, og skulle gjelde ut året. Desse endringane blir no vidareført og vil gjelde til utgangen av juni neste år.

Endringane betyr at

  • den første avgangen frå Borgundøy om morgonen går noko seinare. Dette gjeld måndag til og med fredag. 
  • Dei siste avgangane frå Borgundøy og Utbjoa om kvelden vil gå tidlegare. Dette gjeld måndag til og med torsdag. 

I tillegg til nye rutetider for avgangar morgon og kveld, må reisande vere merksame på at dei fleste avgangar måndag til fredag går tidlegare enn før. Antal avgangar er som tidlegare.

NB! Avgangane fredag kveld, og alle avgangar laurdag og søndag har lik rutetid som før. 

Endringane i rutetider er mellombelse, og gjeld til og med 30. juni 2024. Endringane er gjort for å sikre bemanning på sambandet.

Publisert:

Oppdatert: