Hopp til hovedinnald

Denne nettsida brukar informasjonskapslar (cookies), som er teknologi for å bruke funksjonar og samle inn informasjon om brukarar av nettsida. Dei ulike kategoriane cookies kan vere nødvendige for å få sidene til å fungere, samle inn informasjon til statistikk og bruk, eller sørgje for marknadsføring tilpassa deg på sidene. Vi deler informasjon om korleis du bruker nettstaden vår med partnarane våre innan sosiale medium, annonsering og analysearbeid. Ved å nytte vala nedanfor samtykkjer du til at vi nyttar dei ulike cookies-kategoriane. Du kan når du vil trekke samtykket ditt. 

Cookies er små tekstfiler som nettstadar kan bruke for å gjere opplevinga til brukaren meir effektiv.   

Lova seier at vi kan lagre informasjonskapslar på eininga viss dei er strengt nødvendige for drifta av dette området.

Andre typar informasjonskapslar må du samtykke til at vi lagrar.    

Du kan endre eller oppheve samtykket ditt via Informasjonskapselerklæring på nettstaden vår.    

Les retningslinjene våre for personvern for å lære meir om kven vi er, korleis du kan nå oss, og korleis vi behandlar personleg data.    

Ver venleg å oppgje samtykke-ID og dato for førespurnadar angåande samtykket ditt.

Ditt Samtykke gjelder følgende domener: www.skyss.no

 

Endre dine val