Service messages

 • 5, 6, 20, 40, 445, 450 ... Lianakktunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  Rv. 555 Lianakktunnelen er varsla stengd i retning mot Loddefjord og Storavatnet frå kl. 22:00. Ved omkøyring via Lyderhornsveien vert ikkje haldeplassen Lyngbø, rv. 555 betjent. Noko forseinking må påreknast.

  Affected lines: 5, 6, 20, 40, 445, 450, 460, 484, 495, 499

  Valid to: 19.09.19 03.59

  Sist oppdatert: 18.09.19 12.14

 • 5, 6, 40, 445, 450, 460 ... Damsgårdstunnelen varsla stengd frå kl. 22:00

  Damsgårdstunnelen varsla stengd mot sentrum frå 22:00 grunna vedlikehaldsarbeid. Omkøyring via Laksevåg kan medføre forseinking. Haldeplass Lyngbø rv. 555 vert ikkje betjent medan vegen er stengd. Alternativ haldeplass er Lyngbøtunet.

  Affected lines: 5, 6, 40, 445, 450, 460, 484, 485, 495, 499

  Valid to: 19.09.19 03.59

  Sist oppdatert: 18.09.19 12.13

 • 23E, 26, 50E, 53, 54 Endringar i Sandslikrysset frå 9. september

  I samband med ombygging av rv. 580 Sandslikrysset vert stoppmønsteret til fleire linjer endra litt frå og med måndag 9. september.

  Nytt køyremønster
  Av- og påkøyring til Sandslivegen vert stengd, og trafikken mellom Birkelandsskiftet og Sandslivegen må gå via Sandslimarka. Det vert etablert ny rundkøyring i Sandslimarka og omkøyringsveg til Flyplassvegen over parkeringsplassen ved Biltema.

  Haldeplassar nedlagt og flytta
  Følgjande haldeplasser vert lagt ned eller flytta på grunn av omlegginga:

  • Sandslikrysset, begge retningar, vert lagt ned permanent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller Sandslihaugen
  • Stølshaugen (retning mot Birkelandsskiftet/Lagunen) vert lagt ned permanent. Alternativ haldeplass er Sandslihaugen
  • Sandslihaugen vert ikkje betjent av linje 26 Åsane terminal /Birkelandsskiftet
  • Busstoppa ved Håvardstun vert flytta ca. 50 m østover i løpet av anleggsperioden, til den andre sida av Håvardstunbrua.

  Berørte linjer

  • Linje 23E Haldeplassane Stølshaugen og Sandslikrysset vert ikkje betjent. Erstatningshaldeplass er Sandslihaugen. Sjå kart for linje 23E

  • Linje 26 Haldeplass Sandslihaugen og Stølshaugen blir ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Sandsligården eller HåvardstunSjå kart for linje 26

  • Linje 50E Haldeplass Stølshaugen og Sandslikrysset vert ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller SandslihaugenSjå kart for linje 50E

  • Linje 53 Sandslikrysset vert ikkje betjent. Alternativ haldeplass er Gomarshaug eller HåvardstunSjå kart for linje 53

  • Linje 54 Må køyre omkøyringsveg via Sandslimarka. Stølshaugen vert ikkje betjent i retning mot Lagunen. Sjå kart for linje 54


  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 18.09.19 08.30

See all traffic messages