Service messages

 • 27, 300 Fløyfjellstunnelen varsla stengd mot nord frå kl. 22.00

  E39 Fløyfjellstunnelen er varsla stengd i retning mot Åsane/Knarvik kl. 22.00-05.30 grunna vedlikehaldsarbeid. Omkøyring via sentrum kan medføre litt forseinking.

  NB! Ikkje av-/påstiging utanom ordinær trasé.

  Valid to: 28.10.21 05.30

  Sist oppdatert: 27.10.21 15.03

 • 200, 925, 930, Arnanipatunnelen varsla stengd frå kl. 22.00

  E16 Arnanipatunnelen er varsla stengd kl. 22.00-05.30. Omkøyring via Garnes kan føre til litt forseinking. Ved omkøyring vert ikkje haldeplassen Takvam (mot Arna) betjent.

  Valid to: 28.10.21 05.30

  Sist oppdatert: 27.10.21 15.00

 • 3, 20, 40, 445, 450, 460 ... Lianakktunnelen varsla stengd frå kl. 22.00

  Rv. 555 Lianakktunnelen er varsla stengd i retning Loddefjord og Øygarden/Askøy kl. 22.00-05.30. Ved omkøyring via Lyderhornsveien blir ikkje haldeplassen Lyngbø, rv. 555 betjent. Alternativ haldeplass er "Lyngbø C". Kan medføre litt forseinkingar.

  Affected lines: 3, 20, 40, 445, 450, 460, 484, 495, 499

  Valid to: 28.10.21 05.30

  Sist oppdatert: 27.10.21 14.59

See all traffic messages