Service messages

 • 326, 327, 328 Solevegen stengt frå måndag 28.september

  Grunna anleggsarbeid er Solevegen stengt for gjennomkøyring frå måndag 28. september og i ca. 4 veker.

  Medan vegen er stengt vil bussen køyre Austrheimsvegen og kan ikkje betjene haldeplassane i Solevegen (Hjartås til og med Leikvoll nord).

  Turar frå Mastrevik til Austrheim kyrkje og tilbake til Mastrevik, som normalt blir køyrd via Solevegen blir i perioden avslutta ved Austrheim kyrkje.

  Valid to: 25.10.20 23.59

  Sist oppdatert: 27.09.20 08.20

 • 673, 678 Rometveit snuplass mellombels flytta frå 28.september

  Haldeplassen Rommetveit snuplass blir stengt frå måndag 28. september og fram til og med fredag 20. november grunna oppgradering av snuplassen.
  I anleggsperioden blir nærliggande parkeringsplass ved Rommetveit skule nytta som haldeplass.

  Valid to: 20.11.20 23.59

  Sist oppdatert: 27.09.20 08.20

 • Streik Busstreik frå laurdag 26. september

  Det er varsla at busstreiken vil bli trappa opp frå laurdag 26. september. Streik vil ha omfattande konsekvensar for busstilbodet i heile Vestland frå og med laurdag morgon.

  Streikevarselet omfattar alle organiserte bussjåførar i Vestland og vil påverke nesten all busstrafikk, inkludert skoleskyss med buss, i fylket dersom streiken blir eit faktum.

  Meir informasjon om moglege konsekvensar av ein busstreik

  Valid to: inntil vidare

  Sist oppdatert: 22.09.20 16.59

See all traffic messages