Hopp til hovedinnald

Reisegarantiskjema Kringom

Planlagt reise med buss/bybane/båt

Utført reise med drosje eller anna transportmiddel (for privatbil, sjå lenger nede)

Eller

Utført reise med privatbil
Godtgjerast etter statens satsar for bilgodtgjersle (dekker bare km., ikkje parkering, bompenger etc.)

Publisert:

Oppdatert: