Hopp til hovedinnald

Reiseplanleggar

Merk at rutetabellane førebels er rettleiande. Vi kan gjere små justeringar på enkelte rutetider fram mot opning av vegen. Reiseplanlaggaren er oppdatert til ei kvart tid.

Rutetabellar som gjeld til og med 23. oktober finn du her