Hopp til hovedinnald

Ta kontakt med operatøren som køyrer den aktuelle linja. Sjå oversikt over operatørar under eller finn informasjon om operatør for den aktuelle linja i rutetabellen.

Det vert berre sett opp ekstra buss dersom det er behov ut over den ordinære bussavgangen.

Dersom det er større grupper som skal reise, må gruppa bestille (chartre) eigen buss.

Område Operatør Telefon
Nordhordland Vy Buss AS 92 20 44 33 eller pamelding@vy.no
Bergen sentrum Keolis  95 98 94 63 eller atle.flo@keolis.no*
Bergen nord, Bergen sør, Tide Buss AS 05505/55 23 87 00 eller post@tide.no
Askøy og Øygarden Tide Buss AS 05505/55 23 87 00 eller post@tide.no
Sunnhordland Tide Buss AS 53 40 38 30
Austevoll Tide Buss AS 56 18 15 22
Norheimsund og Tide Buss AS 53 48 38 52
Kvinnherad    
Odda Tide Buss AS 53 65 18 23 eller
    tide.no.drift.hardanger.voss@tide.no
Voss Tide Buss AS 56 52 34 33
Tysnes Tide Buss AS 56 55 37 23
Osterøy Tide Buss AS 56 39 38 42
Modalen og Vaksdal MEBAS 56 59 56 20
Sunnfjord Firda Billag Buss AS 57 72 50 00
Sogn Tide Buss AS 46 89 15 80
Nordfjord Firda Billag Buss AS 57 72 50 00

*Merk emnefeltet i e-post med "Gruppereise".

Informasjon om kva operatør som køyrer den enkelte linje, og kontaktinformasjon, finn du også i rutetabellane.