Hopp til hovedinnald

Du finn linjenummer i skiltkassen på bussen, i reiseplanleggaren, i rutetabellane, i avviksmeldingar på kringom.no og på informasjonsskjermane på dei største terminalane i Sogn og Fjordane.

Frå og med 7. juni vil linjenummera i Sogn og Fjordane vere delte inn som følger:

  • Nordfjord – 100-serien
  • Sunnfjord – 200-serien
  • Sogn – 800-serien

Båtlinjer får plass i nummerserien til området dei høyrer til.

Oversikt over tidlegare og nye linjenummer

Her finn du liste over tidlegare og nytt linjenummer. Merk at nokre av linjene i tillegg har fått nye destinasjonsnamn.

Bakgrunnen for endringa er at heile Vestland skal få eit felles linjenummersystem, der alle linjenummer i same område høyrer til same serie.

Rutetabellane på skyss.no

No finn du rutetabellane for Sogn og Fjordane på skyss.no. 
 
Frå og med 7. juni blir løysinga som viser rutetabellar på Kringom.no  erstatta av nye tabellar. Dei nye tabellane viser alle rutetider for heile året i ein tabell, som du enkelt kan laste ned. Rutetabellane er inndelte etter dei same områda som dei var på kringom.no.

Her finn du alle rutetabellar for buss, båt og ferje i Vestland.

Reiseplanleggar

Med appen Skyss Reise kan du planlegge reisa di. Her finn du alle rutetider for kollektivtrafikken i Vestland. Eventuelle avviksmeldingar vil vise på kvar linje. 

Du finn også reiseplanleggar på framsida av Skyss.no eller du kan gå til reise.skyss.no.

Entur sin reiseplanleggar på nett og appen Entur vil framleis ha reiseinformasjon frå Sogn og Fjordane. 

Her ser du alt som blir nytt frå 20. juni for deg som reiser kollektivt i Sogn og Fjordane

Publisert:

Oppdatert:

Fann du det du leita etter?

Vi svarar deg ikkje her. Treng du hjelp kan du kontakte oss.