Hopp til hovedinnald

Frå og med 1. juli vil alle busslinjer til/frå og i Florø ha start og slutt på Florø terminal.Florø rutebilstasjon er no lagd ned.

På den nye terminalen finn du alle reisetilboda for buss og båt samla på same stad. Det er også lagt til rette med eigne område for drosje, parkering, sykkelparkering og kyss-og-køyr. På venterommet i terminalbygget er det toalett, bagasjeoppbevaring og skjermar med avgangsinformasjon. 

Busslinjene har frå 1. juli avgang frå perrongane A, B og C. Båtar i Florabassenget og Kystvegekspressen brukar dei same kaiene som før, der desse no er merka med D, E og F. Ekspressbåtrutene til Bergen og Selje brukar som før kaia på nordsida, merka med H.

Bussreisande som før har starta eller avslutta reisa si på Florø rutebilstasjon, må no bruke nye Florø terminal eller andre busshaldeplassar i Florø.

Reiseplanleggaren og rutetabellane er oppdaterte, der Florø rutebilstasjon er erstatta med Florø terminal.

Busslinjene brukar følgande perrongar:

Perrong A:

  • Linje 250 Eikefjord – Naustdal – Førde

Perrong B:

  • Linje 101 Eikefjord – Hyen – Sandane
  • Linje 254 Norddalsfjorden
  • Linje 260 Svelgen – Davik

Perrong C:

  • Linje 251 Bybuss 1 Florø lufthamn – Brandsøy
  • Linje 252 Bybuss 2 Florø lufthamn
  • Linje 252 Bybuss 2 Torvmyrane
  • Linje 253 Arbeidsrute

Skulebussar om morgonen skal bruke perrong B.

Trygt heim-rutene frå Florø til Eikefjord og Norddalsfjord har tidlegare hatt avgang frå Florø rutebilstasjon. Frå laurdag 2. juli har desse avgang frå Florø kulturhus. Avgangstid er som før, kl. 03.00 natt til søndag 

Last ned terminalkartet her.

Publisert:

Oppdatert: