Hopp til hovedinnald

Munnbindpåbodet gjeld kollektivtransport og alle stader der det ikkje er mogleg å halde avstand til andre. 

Vi ber også om at dei fremste setene i bussane ikkje blir nytta. Dette for å halde god avstand til sjåføren.

Det er passasjerane sitt ansvar å skaffe og bruke munnbind. Sjåfør/mannskap har ikkje moglegheit til å kontrollere dette. Ikkje ta av deg eller kast munnbindet før du er ute av transportmiddelet og har forlate området med trengsel. 

Meir informasjon om munnbind og korrekt bruk finn du på Helse Norge sine nettsider

Helsemyndigheitene anbefaler ikkje munnbind for barn under ungdomsskolealder. Barn under 2 år skal ikkje bruke munnbind.

Publisert:

Oppdatert: