Hopp til hovedinnald

7. juni i år endra vi alle linjenummera i Sogn og Fjordane. Vi held no fram arbeidet med å lage eit felles linjenummersystem, der alle linjenummer i same område høyrer til same nummerserie.

Under finn du ei oversikt over linjene i Hordaland som får nye linjenummer frå 15. august. Rutetabellar som gjeld frå 15. august vert lagt ut på skyss.no innan kort tid.

Servicelinjene i Bergen:

Frå linjenummer: Til linjenummer:
101 84
102 85
103 86
104 87

Sunnhordland:

Frå linjenummer: Til linjenummer:
157 631
158 633
159 632
800 620

Osterøy:

Frå linjenummer: Til linjenummer:
200 910
201 911
202 912
204 902
210 900
211 901

Nordhordland:

Frå linjenummer: Til linjenummer:
311 302
313 303
315 304
340 310
341 311 (til og frå Frekhaug kai)
344 312
346 313
350 340
351 344
353 345
360 342
361 341
362 343
366 331
370 350
372 351
380 346
2090 (båt Knarvik-Frekhaug-Bergen) 390

Hardanger-Voss:

Frå linjenummer: Til linjenummer:  
801 640  
810 641  
850 642  
851 643  
852 644  
862 725  

Modalen-Vaksdal:

Frå linjenummer: Til linjenummer:
900 920
910 921
911 922
912 924
915 923

 

Publisert:

Oppdatert: