Hopp til hovedinnald

Inga prisauke på ordinære billettar

Etter vedtak i fylkestinget i desember, blir det ikkje prisauke på buss, bybane og båtruter som inngår i den vanlege sonestrukturen.

For andre båtruter i Vestland blir det gjennomført ei prisjustering på fire prosent. Du finn dei nye prisane for båtsamband i Vestland her.

Student

Tidlegare har studentar fått 40 prosent rabatt på periodebillettar med Skyss-buss, bybanen og på visse båtruter. No blir denne ordninga utvida til å gjelde også enkeltbillettar og 24-timars billetten. Dette betyr at studentar kan kjøpe enkeltbillett i ei sone til berre 24 kroner.

Familierabatt

Denne ordninga galdt tidlegare berre i helger og på offentlege fridagar, men frå og med 1. februar gjeld ho kvar dag, året rundt.

Vaksne med billett kan dermed ta med seg inntil fire barn i alderen 6 til  17 år gratis på buss, bybanen og båtruter innanfor den vanlege sonestrukturen (Askøybåten, Nordhordlandsbåten, Eidesvik – Espevær, båtrutene i Florøbassenget og Kaupanger – Frønningen). Barn under 6 år reiser som alltid gratis.

 

Publisert:

Oppdatert: