Personvernerklæring for Vestland - KTI appen

Publisert: 07.09.2020 Oppdatert: 07.09.2020

FORMÅL

I denne erklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger om deg som Vestland fylkeskommune (Vlfk) v/Skyss samler inn i «KTI appen», hvorfor disse personopplysningene samles inn, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Enhver behandling av personopplysninger Vlfk gjør er underlagt personopplysningsloven med forordning (GDPR).

Behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen er nødvendig for at Vlfk v/Skyss skal kunne teste ny metode for å samle inn tilbakemeldinger fra passasjerer med formål å forbedre tilbudet. Formålet med å benytte telefon nr. er for å kunne gjennomføre trekning for premiering av deltakere. Formålet med posisjons opplysninger er for å knytte reiseopplevelse til faktisk tur / rute / linje (ikke sjåfør) og operatør.

ANSVAR OG OMFANG

Vlfk representert ved administrerende direktør for Skyss er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Erklæringen beskriver hvilke av dine personopplysninger Vlfk v/Skyss behandler, Jf. GDPR Artikkel 24 til 31, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

I definerte arbeidsprosesser og systemer, kan Vlfk behandle en eller flere av følgende kategorier personopplysninger/brukerdata: 

Opplysninger som behandles

Behandling

Telefon nummer

Behandles i adskilt system i fra posisjons opplysninger og besvarelse. Slettes etter maksimum 3 mnd. ved trekning av premie.

Lokasjon knyttet til linje / rute

Behandles i adskilt system i fra telefon nr. og dermed ikke personopplysning.

Besvarelse fra respondenten / den registrerte

Behandles i adskilt system i fra telefon nr. og dermed ikke personopplysning.

 

 

 

MÅLGRUPPE

Alle passasjerer som samtykker til å bidra i spørreundersøkelsen.

BESKRIVELSE

Behandling:

Vlfk opprettholder nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for at dine personopplysninger behandles sikkert og i henhold til Vlfk sine sikkerhetsretningslinjer, krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet i gjeldende personvernlovgivning. Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, i dette tilfellet med «KTI appen».

Logging:

Verken besvarelse eller lokasjonsdata er knyttet til noen personopplysninger. Telefonnummeret som registreres skjer i eget system og som ikke kan knyttes til besvarelse. Ingen bruker aktivitet logges i KTI appen. Det rettslige grunnlaget for slike logger er beskrevet i GDPR Artikkel 6a, samtykke.

Rettigheter:

Som registrert i Appen har du rett til innsyn i dine personopplysninger, jf. GDPR Artikkel 15. Du har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet eller slettet, jf. GDPR Artikkel 16 og 17. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Datagrunnlaget

Opplysningenes grunnlag er hentet fra kartlegging av behandlingsaktiviteter.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Hovedregelen er at opplysningene ikke skal utleveres til personer eller virksomheter utenfor Vlfk, i dette tilfellet med KTI appen skjer ikke slik utlevering.

Trekning av vinner

I slutten av prosjektperioden (rundt desember 2020) vil Skyss trekke 12 vinnere av et månedskort blant dem som samtykker til å bidra i spørreundersøkelsen. Vinnerne vil bli kontaktet. 

Hovedregelen er at opplysningene ikke skal utleveres til personer eller virksomheter utenfor Vlfk, i dette tilfellet med KTI appen skjer ikke slik utlevering.

Lagring og sletting

Lagring av personopplysningen (telefonnummeret) skjer i henhold til myndighetskrav og i tråd med Vlfk sine retningslinjer for behandling av personopplysninger. Sletting skjer senest etter 3 mnd. ved trekning av vinner.

Kontakt informasjon

Ta kontakt med Vlfk sitt Personvernombud om du vil ha mer informasjon om Vlfk sin behandling av personopplysninger.

E-post: personvernombud@vlfk.no